VietBest
Ăn tối - Printable Version

+- VietBest (http://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (http://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (http://vietbestforum.com/forum-2.html)
+--- Thread: Ăn tối (/thread-431.html)Ăn tối - SugarBabe - 2018-01-02

Salad bò + trứng + táo

[Image: IMG_20180102_182811.jpg]

[Image: IMG_20180102_193714.jpg]


Thịt kho tiêu 
[Image: IMG_20180102_200352.jpg]


Ốc len xào xả dừa- lần sau  mình sẽ thử clams hay mussels tại mình khoái cái coco sauce ah loool


[Image: IMG_20180102_192503.jpg]