VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)RE: Tạp ghi - phai - 2023-01-30

Trả lời chung cho các bạn về chữ "diệt sân si".
Trong post đó vốn tôi chỉ muốn đùa vui với sư phụ abc về chuyện coi đá banh chứ không bàn về những câu chữ hay sâu xa hơn những khái niệm về Phật pháp thành thử phóng chỉ gõ xuống theo cách nói của người ngoại đạo.
Tôi vốn là người tội lỗi nên trước giờ chưa hề dám lạm bàn về đạo giáo.


RE: Tạp ghi - abc - 2023-01-30

bạn Phai

I am good.

mình tham gia VB từ những ngày đầu và cũng đã mấy năm, nên tui nghĩ tánh tình và tư kiến mỗi người ra sao ai cũng rõ .


RE: Tạp ghi - Ech - 2023-01-30

(2023-01-30, 10:29 AM)abc Wrote: bạn Phai

I am good.

mình tham gia VB từ những ngày đầu và cũng đã mấy năm, nên tui nghĩ tánh tình và tư kiến mỗi người ra sao ai cũng rõ .

Ý sư phụ nói thằng đó sân si hết thuốc chữa rồi phải không sư phụ? Biggrin


RE: Tạp ghi - abc - 2023-01-30

bạn Ech

cái này hỏng dám phán a

đôi khi thấy vậy mà hỏng phải vậy , ví dụ như anh Ủn , nếu ảnh ko mập thì có lẽ người Việt mình gọi ảnh là anh Un (không dấu) cho giống cách phát âm chứ ko chế nhạo là Ủn này Ủn kia


RE: Tạp ghi - phai - 2023-01-30

(2023-01-30, 10:44 AM)abc Wrote: bạn Ech

cái này hỏng dám phán a

đôi khi thấy vậy mà hỏng phải vậy , ví dụ như anh Ủn , nếu ảnh ko mập thì có lẽ người Việt mình gọi ảnh là anh Un (không dấu) cho giống cách phát âm chứ ko chế nhạo là Ủn này Ủn kia

Sư phụ nói vậy có nghĩa sư phụ cũng đã "thấy vậy" theo con mắt đời nhưng vì có chút tâm Phật nên sư phụ nghĩ "có thể hỏng phải vậy", phải không vậy sư phụ.

Chuyện này thì Ếch phán đúng mà, ai sinh hoạt lâu cũng thấy thôi  Lol .


RE: Tạp ghi - abc - 2023-01-30

vậy thì thêm vô tí

đôi khi thấy vậy mà hỏng phải vậy,  ... nhưng chắc là vậy 

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Tạp ghi - Ech - 2023-01-30

(2023-01-30, 11:22 AM)abc Wrote: vậy thì thêm vô tí

đôi khi thấy vậy mà hỏng phải vậy,  ... nhưng chắc là vậy 

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chốn giang hồ hiểm ác, đôi khi thấy vậy tưởng vậy, nghe đồn vậy, mà thực tế vẫn trớt quớt như thường. Nhớ cẩn thận với mấy em tưởng nai tơ đó nhe sư phụ Innocent


RE: Tạp ghi - abc - 2023-01-30

giờ tui chỉ sợ em chatGPT thôi 

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Tạp ghi - LeThanhPhong - 2023-01-31

Trước khi phán xét một sự kiện nào đó, chúng ta nên nhớ:

Mọi việc xảy ra đều có NGUYÊN NHÂN.  

Ví dụ: Chuyện thường xảy ra tại trường học:

Hai đứa trẻ đánh nhau. Một đứa bị thoi chảy máu.  

Đứa nào có lỗi trong vụ này? 

--------

Thấy vậy mà không phải vậy.   [Image: Rollin.gif]đôi khi thấy vậy mà hỏng phải vậy,  ... nhưng chắc là vậy  Rollin


RE: Tạp ghi - bất tăng - 2023-01-31

(2023-01-29, 10:53 PM)abc Wrote: Tà Kiến
Phiền não thì có nhiều lắm: tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi, ... tầm bậy tầm bạ. Dục ái, sắc ái, vô sắc, sân, ngã mạn, phóng dật, trạo hối, hoài nghi, ... tùm lum hết. Nhưng mà gom chung lại hết thì trong tất cả các phiền não thì phiền não nặng nhất hết thảy đó chính là tà kiến.

Người tu mà không có giới thì giống như người què. Người không biết giáo lý thì giống như người đui. Nhưng người mắc tà kiến là giống như người điên. Không biết quý vị có hiểu không. Tại vì giới là phương tiện đi lại, người tu không có giới giống như người què vậy đó, nhưng lết đi được. Người tu không có giới thì còn lết đi được. Còn người tu không biết giáo lý giống như người bị mù vậy đó, mệt mỏi hơn chút, nhưng ít ra còn có lối giải quyết. Nằm bên đường la làng thế nào cũng có người cứu. Mình nói rõ nhà mình ở đâu, hoặc mình khát nước, hoặc mình đang bị cái gì thì có người cứu.

Nhưng riêng cái thằng cha mà tà kiến thì giống như người mất trí, người điên chỉ có trời mới cứu được thôi. Có nghĩa là người điên rồi thì vô phương. Nhớ nhé. Người không giới giống như người què hoặc cụt chân, người không biết giáo lý giống như người mù, người mà tà kiến rồi thì giống như người bị tâm thần vậy đó.

Cho nên cái phiền não chướng nó có nhiều lắm, nhưng đặc biệt cái nỗi bật trong đó là tà kiến. Tà kiến cố định (niyatadiṭthi) nó có nghĩa là cố định, đặc định. Chấp một cách cố định, chấp một cách gọi là ngoan cố lỳ lợm không có chịu sửa đổi, không cách nào giúp họ được.

Thì cái tà kiến đó được gọi là phiền não chướng.

Dầu tham sân gì gì đi nữa thì cũng không có cái gì bằng tà kiến. Tà kiến là thường kiến (sassatadiṭṭhi) và đoạn kiến (ucchedadiṭṭhi). Là Hiểu sai. Tà kiến có nhiều lắm, nó có 62 lận. Mà ở đây mình gom lại thì cái nặng nhất là đoạn kiến.

Thường kiến sửa được. Thường kiến là tin có một cái tôi, tin có một cõi vĩnh hằng, tin có một đấng cao xanh nào đó. Cái đó sửa được.

Nhưng ớn nhất là cái anh đoạn kiến, nhất là tà kiến cố định. Là sao? Tà kiến cố định (niyatadiṭthi) gồm có 3:

Vô hành kiến (akiriyadiṭthi) cho rằng không có thiện ác thích thì làm không thích thì thôi chứ không có cái chuyện mà báo ứng.
Vô nhân kiến (ahetudiṭthi) có nghĩa là cho rằng mọi sự ở đời này là ngẫu nhiên mà có chứ không có cái nhân duyên, cái tác động của bất cứ một điều kiện nào hết. Tự nhiên nó có vậy thôi. Cái đó gọi là ahetudiṭthi.
Vô hữu kiến (natthikadiṭthi) có nghĩa là phủ nhận triệt để rốt ráo hoàn toàn tuyệt đối. Phủ nhận tất cả những gì mà mình không hiểu được, không thấy được, không chứng minh được, thì tất cả những thứ đó theo mình là không có.
Cái Vô hữu kiến đó rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Chẳng hạn như các vị tưởng tượng đi, tôi không biết chữ, tôi không biết gì hết làm sao tôi có thể hình dung ra được cái cấu trúc của một chiếc máy bay. Làm sao tôi hình dung ra được sự hiện hữu của chiếc máy bay trên cuộc đời này. Thế là tôi phán rằng không có một phương tiện nào có thể bay lên trời được hết. Mà nhất là nó nặng mấy trăm tấn lận. Nó nặng tới mấy trăm tấn. Trong khi một cục đất nó nặng chừng khoảng 100 gram thì nó không cách nào bay lên trời được. Mình cầm mình liệng thì được chứ nó bay suốt mấy tiếng đồng hồ thì không thể nào. Còn bây giờ một cái khối kim loại mấy trăm tấn mà nó bay lên trời suốt cả 10, 15, 20 tiếng đồng hồ thì tôi hỏi quý vị chứ nếu mà lấy cái não trạng của một người không biết chữ thì quý vị hiểu bằng cách nào đây? Mà nếu mình dựa vào cái biết của mình để phán đoán rằng: tôi tuyệt đối phủ nhận bất cứ cái gì tôi không hiểu được, không thấy được, không chứng minh được thì đó là cách nói quá nguy hiểm. Vậy mà có, có đó. Đừng có nói người ta ngu mà rồi không có, có cái đó thiệt. Chứng minh là người ta đã nhân danh khoa học, nhân danh tri thức, nhân danh thái độ của một người tiến bộ người ta đã phủ nhận sự có mặt của thứ mà bản thân họ không cách nào hiểu được, không thể nào chứng minh được. Thí dụ như kiếp trước kiếp sau, luân hồi báo ứng, sự chứng đắc của các bậc thánh nhân và cuối cùng là cứu cánh niết bàn. Đây là những cái mà không thể nào chứng minh một cách điển hình cụ thể rõ ràng để mà có thể sờ đụng được. Đây, khi mà họ không chứng minh được họ bèn phán một câu xanh lè đó là: "Không có. Cái gì tôi không thấy, không tin, không chứng minh được thì cái ấy không có thật." Cái đó gọi là natthikadiṭthi nhé.

Thì 3 cái này được gọi là niyatadiṭthi, là tà kiến cố định. Mắc vào bà cái này chỉ có trời cứu.

Và bên Hán tạng có một câu quý vị cũng phải suy nghĩ đó là:

Ninh chấp hữu như Tu Di sơn
Mạc chấp vô như giới tử.

Thà là có thường kiến bự như cái núi Tu Di còn đỡ hơn có đoạn kiến nhỏ như hạt cải.
"Ninh chấp hữu" - Hữu ở đây là thường kiến, là tin vào 3 cái tôi nói: tin có một cái tôi, tin có một cõi vĩnh hằng, tin có một đấng cao xanh nào đó.
"Mạc chấp vô" - Vô ở đây là chỉ cho đoạn kiến, cho rằng tất cả đều là không.
"như Tu Di sơn" - Nếu bà con trong đây không biết núi Tu Di là gì thì tôi nói cho nó dễ hiểu đi. Mình cứ tưởng tượng như cái đỉnh Everest, cao lớn vậy đó.
"như giới tử" - Giới tử là hạt cải.

Bởi vì một người đã không tin vào gì nữa hết thì người đó rất rùng rợn rất dễ sợ. Nó đã không tin gì hết thì chuyện gì nó cũng dám làm hết, quý vị ạ. Còn cái đứa kia nó tin một cái tôi thường hằng bất biến, tin có một cõi vĩnh hằng bất biến, tin có một đấng tối cao chí tôn vô thượng nào đó thì ít ra nó cũng còn biết làm lành lánh dữ. Còn riêng những cái tên mà nó mắc vào cái đoạn kiến rồi thì nó sống tệ lắm, tệ hơn con thú nữa. Vì con thú ít ra, như con chó con ngựa, nó cũng có nghĩa, có tình thiệt luôn. Mặc dù nó không biết cái gì thiện ác kiếp trước kiếp sau nhưng ít ra nó còn có nghĩa có tình. Còn cái người đoạn kiến cực kỳ nguy hiểm. Là vì sao? Vì nó không chịu trách nhiệm những gì nó làm. Mà trong khi đó nó lại được giá cố bởi trí khôn của con người. Không biết tôi nói quý vị trong đây có hiểu không. Con thú như con cọp thấy nó ghê thiệt đó nhưng nó chỉ độc ở chỗ là nó đi kiếm mồi thôi, mình đã khuất cặp mắt nó rồi thì OK nhé. Còn con người đã đoạn kiến rồi thì không sợ tội. Đã vậy rồi nó còn cộng thêm trí thông minh của một con người nữa. Quý vị tưởng tượng đi. Một cái thằng sát nhân mà nó có dao bén trên tay thì cái mức sát thương, cái độ nguy hiểm nó đáng ngại cỡ nào? Con thú dữ mình thấy nó quá trời quá đất vậy đó, như con cọp, con voi rừng, con trâu rừng châu Phi, nhìn thấy nó ớn thiệt, nhưng nó không có trí thông minh, tầm hoạt động của nó tới đâu thì nó sát tới đó. Còn con người mình, cái tầm hoạt động của con người mình cộng thêm cái trí khôn nữa, thì tầm hoạt động nó tới đâu. Bởi vì nó nghĩ ra bao nhiêu chuyện động trời, nó có thể nghĩ ra một cách mà chết 2, 3 triệu người đó. Đó cái trí thông minh của con người đó. Đọc sử thế giới mình mới thấy có những cái đầu mà coi như nó ngồi nó nghĩ ra những cách mà kể như giết người phải hàng triệu, cỡ dưới một triệu là nó không sướng cái tay nhé. Thì cái loại đó gọi là niyatadiṭthi, có nghĩa là tà kiến cố định sửa không được. Sửa không được nhé.

Nó có cái chi tiết hơi phong thần, thần số với quý vị đó, nhưng tôi không kể đó là cảnh giới riêng của những người tà kiến cố định, nhưng nói ra đây rồi bà con thấy đạo Phật sao mà phong thần quá, rồi bà con bỏ đạo mà đi thì uổng nhé.

Tôi có quan điểm thế này, cái gì trong kinh điển mà tôi chưa hiểu hết thì tôi để qua một bên chứ tôi không có ngồi nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi ngồi đó mà hoang mang chỗ khác. Chỗ nào tôi thấy quá mức của mình thì tôi để qua một bên nhé. Mình đi nghiên cứu cái khác bữa nào quởn quởn quay trở lại. Chứ còn đằng này mình liếc vô mình thấy cái gì đó không vừa ý cái là mình phán luôn. Mình phán kinh Phật này nọ thì tội chết luôn, nhớ vậy.

SGN

Tôi đọc xong bài này, thì có chút ngạc nhiên về sân si của người viết, và cả người đem vào đây đăng.  Chẵng lẽ anh ABC muốn dùng bài này để phản biện lại điều mà tôi vừa đề cập ở post trước về câu tôi nhận định, tu là để thấy và hiểu rõ sân si, chứ không phải là từ bỏ chạy trốn sân si sao anh?

Anh thật thấy tôi nói có sai sao?  Chẳng phải bài trên của SGN, và các điều anh vừa nói ở các phần sau không phải là sân si mà tôi đã nói sao?

Anh có suy nghĩ tôi thế nào, tôi thật lòng không ngại.  Tôi chỉ đưa ra cách nghĩ của tôi về tu hành, là nhìn rõ, và thấu hiểu sân si.  Khi hiểu được thế nào là sân si, và căn nguyên gốc rễ của nó, thì tôi làm chủ được nó.  Dùng nó lúc nào là chuyện và quyết định của tôi.  Khác với người khác không dám nhìn nhận, chạy trốn, rồi thì ngộ nhận là từ bỏ nó.  Trong khi nó vẫn mãi mãi trường tồn ẩn núp trong họ.  

Nhân tiện tôi cũng nói đến các chữ an nhiên tự tại và câu trả lời của vị cổ tăng nào đó: Vậy à.  Khi nói câu này, vị cổ tăng đó chắc đã thấu hiểu được cái gốc rễ của sân si, và xem đó là chuyện hiển nhiên, vì ông ta cũng có thể làm như vậy trong hoàn cảnh như vậy, và xuất thân như vậy, với 1 tấm lòng từ bi do đã thấu hiểu.  Chứ không phải là khinh khĩnh ta đây.  

Phật giáo bao năm qua sa sút là do sự ngộ nhận tu như thế nào.

Vài dòng chia sẻ, chứ chẳng phải thù địch hay tấn công ai.


RE: Tạp ghi - abc - 2023-01-31

(2023-01-31, 02:59 PM)bất tăng Wrote: Tôi đọc xong bài này, thì có chút ngạc nhiên về sân si của người viết, và cả người đem vào đây đăng.  Chẵng lẽ anh ABC muốn dùng bài này để phản biện lại điều mà tôi vừa đề cập ở post trước về câu tôi nhận định, tu là để thấy và hiểu rõ sân si, chứ không phải là từ bỏ chạy trốn sân si sao anh?

Anh thật thấy tôi nói có sai sao?  Chẳng phải bài trên của SGN, và các điều anh vừa nói ở các phần sau không phải là sân si mà tôi đã nói sao?

Anh có suy nghĩ tôi thế nào, tôi thật lòng không ngại.  Tôi chỉ đưa ra cách nghĩ của tôi về tu hành, là nhìn rõ, và thấu hiểu sân si.  Khi hiểu được thế nào là sân si, và căn nguyên gốc rễ của nó, thì tôi làm chủ được nó.  Dùng nó lúc nào là chuyện và quyết định của tôi.  Khác với người khác không dám nhìn nhận, chạy trốn, rồi thì ngộ nhận là từ bỏ nó.  Trong khi nó vẫn mãi mãi trường tồn ẩn núp trong họ.  

Nhân tiện tôi cũng nói đến các chữ an nhiên tự tại và câu trả lời của vị cổ tăng nào đó: Vậy à.  Khi nói câu này, vị cổ tăng đó chắc đã thấu hiểu được cái gốc rễ của sân si, và xem đó là chuyện hiển nhiên, vì ông ta cũng có thể làm như vậy trong hoàn cảnh như vậy, và xuất thân như vậy, với 1 tấm lòng từ bi do đã thấu hiểu.  Chứ không phải là khinh khĩnh ta đây.  

Phật giáo bao năm qua sa sút là do sự ngộ nhận tu như thế nào.

Vài dòng chia sẻ, chứ chẳng phải thù địch hay tấn công ai.

bạn bất tăng,

bạn đã kêu tên tui thì tui trả lời cho bạn

tui post nói về vụ diệt tham sân si , do nhiều người , kể cả nhiều Phật tử  hiểu diệt theo kiểu huỷ diệt nên tui post theo tui hiểu ko phải diệt mà là đoạn trừ . Do vì cái tâm phản ứng rất là nhanh, nếu không có thực tập sống trong hiện tại , tập biết mình đang làm gì , tâm trạng ra sao .... thì ngay lúc đó đã tham , sân rồi ... lấy gì và làm sao mà diệt . Những hiểu biết sai và lầm như vậy , đạo Phật có dùng từ tà kiến (vs chánh kiến) , chữ tà hiểu theo nghĩa thế gian thường tình là cái gì ghê gớm lắm , vì rằng nó được dùng cho những gì rất rất sai  (cũng vậy hai chữ thiện ác) ... khi đụng đến những tà kiến , hiểu sai , hiểu lầm thì tui truy tìm theo thói quen , và thấy bài viết hay nên post vào đây ... còn bạn có bị nhột khi đọc bài post thì chuyện đó bạn biết và muốn dùng hay khống chế là tuỳ theo ý của bạn , còn tui có sân si khi post hay không tự mình ên tui biết . Còn bạn khăng khăng là ai đó không dám nhìn nhận tham sân si , ngộ nhận rồi từ bỏ tham sân thì chuyện đó bạn cứ tự do nói , vì rằng tui đã post rồi làm sao đoạn trừ tham sân si mà ko biết bạn có đọc ko , khi đọc có hiểu ko , hay khi đọc không dùng vũ khí của bạn để khống chế nó nên bạn ko hiểu tui muốn nói gì

post này là post cuối cho bạn , hồi lâu rồi bạn cũng có cà khịa với tui , và tui có nói với bạn rằng : "khi người học trò đã sẵn sàng thì một vị thầy sẽ xuất hiện" Trãi qua 3 năm , có vẽ như bạn vẫn chưa sẳn sàng . Thôi thì mượn hai chữ nổi tiếng ở VietBest này vậy , tuỳ duyên


RE: Tạp ghi - abc - 2023-03-07

các pháp hữu vi đều vô thường , hễ có sanh thì sẽ có diệt


RE: Tạp ghi - abc - 2023-03-14

trong ba tạng kinh , bài kinh nào cũng hay nhưng tuỳ theo mức độ mà mỗi người có cảm nhận khác nhau

tuy vậy , có những bài ít ai biết và có những bài rất phổ thông , trong những bài phổ thông có những bài nhìn bề ngoài tưởng rằng không có gì , đọc là hiểu ngay , nhưng nếu phân tích tìm hiểu thì cái ẩn tàng mới là cái thâm thuý

bài Kinh Nhất dạ Hiền giả là một trong những bài này

Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây.
Không động, không rung chuyển
Biết vậy, nên tu tập,
Hôm nay nhiệt tâm làm,
Ai biết chết ngày mai?
Không ai điều đình được,
Với đại quân thần chết,
Trú như vậy nhiệt tâm,
Ðêm ngày không mệt mỏi,
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
Bậc an tịnh, trầm lặng.

bài kinh đơn giản và gọn gàng , Phật dạy rằng ... đâu ai biết trước ngày mai còn sống không , sao không lo tu tập ? tu tập như thế nào .... là sống trong chánh niệm , quá khứ đã qua , tương lai chưa tới , chỉ có hiện tại ..... hãy sống ngay trong phút giây này và nhớ "không động  , không rung chuyển" ... nếu nhiệt tâm tinh cần như vậy thì xứng đáng là một vị hiền giả  , an tịnh và trầm lặng

vậy thì dễ quá , ai tu cũng được , chỉ cần sống trong hiện tại là ok rồi .... Phật dạy rõ ràng mà ... nhưng mà do không học hỏi tìm tòi (đối với những ai có
 học mà chưa sâu) hoặc do thích "thả thính" ,phán búa xua cho đã ; mình quên rằng Phật dạy sống trong hiện tại mà phải nhớ các pháp không phải là ta , không phải là tự ngã của ta, sống trong hiện tại và phải không động , không rung chuyển mới xứng là bậc thánh ... chưa là thánh thì cũng là trên con đường đi đến bậc thánh .... còn sống trong hiện tại mà buông lung phóng dật bị ái và dục trói chặt thì làm gì có chánh niệm

"Và này chư Hiền, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Này chư Hiền, nếu mắt và các sắc pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư Hiền, nếu tai và các tiếng... nếu mũi và các hương ... nếu lưỡi và các vị... nếu thân và các xúc... Này chư Hiền nếu ý và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư Hiền, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. "
https://chuaphapluan.com/vnt_upload/study/03_2021/Kinh_so_131_132_133_134.pdf

đó là trong tạng kinh nói về vĩ mô ... đi qua tạng A tỳ đàm thì mới rõ tuy gọi là hiện tại nhưng đi sâu vào cấp độ vi mô thì nếu bị lôi cuốn thì ko còn là hiện tại mà đã trôi lăn .. xa lắm


RE: Tạp ghi - abc - 2023-03-18

THỰC NGHIỆM

Vô Thường, Khổ và Vô Ngã là ba đặc điểm của vạn hữu mà cũng là ba khía cạnh độc đáo được nhắc đến thường xuyên trong Phật Pháp. 
Hiểu nôm na thì Vô Thường có nghĩa là không bền vững, nhưng hiểu rốt ráo hơn thì nó chính là trạng thái tiếp nối để tồn tại của mọi thứ trên đời. Có hiểu như vậy thì ta có thể hiểu chính xác chữ Khổ trong Phật Pháp. 

Khổ ở đây không chỉ đơn giản là định nghĩa nghèo nàn rằng đó là những gì khiến thân tâm ta khó chịu mà nó còn phải được hiểu là từ đồng nghĩa với Vô Thường. 

Chỉ riêng Đức Phật mới phân tích cái gọi là đau khổ thành ba trường hợp (sự có mặt của cái gây khó chịu, sự vắng mặt của cái làm dễ chịu và sự lệ thuộc các điều kiện để có mặt).

 Khi đặc tính Vô Thường và Khổ được hiểu sâu rộng như vậy thì ta mới hiểu được thế nào là Vô Ngã. Ở đây không có gì là tồn tại độc lập, tất cả chỉ là một chuỗi dài tiếp nối của các hiện tượng Danh Sắc (tâm và vật) với sự hỗ trợ của vô số điều kiện mà thuật ngữ Phật Pháp gọi là Duyên (Paccaya). Nếu mọi sự được hiểu rốt ráo như vậy thì lúc nào nhìn ra đặc tính Vô Thường, Khổ hay Vô Ngã cũng là lúc ta thấy cả ba.

Tuy nói ba thứ là một nhưng với người sơ cơ thì đặc tính Vô Thường vẫn là khía cạnh phải dược lưu ý đầu tiên vì mọi thứ ở đời, khoan nói đến sướng khổ, đẹp xấu, cái nào cũng có mặt bằng cách thế chỗ cho cái khác. Hãy nhớ rằng cái biết qua kinh sách dứt khoát không đủ để ta giác ngộ giải thoát.

 Ngày nào mà cái biết sách vở còn đó thì cái biết thực chứng không thể có được. Chỉ xuyên qua sự thực chứng thì ta mới có thể hiểu được đặc tính Vô Thường của vạn vật đúng như là Đức Phật đã dạy. Ngay cả trong thời Đức Phật, và bây giờ cũng vậy, kiến thức học hỏi từ người khác luôn là quan trọng nhưng chỉ có nó thì không thể nào chứng thánh.

Người dốt mà có thực nghiệm vẫn có thể hy vọng giải thoát, nhưng người giỏi mà thiếu thực nghiệm muôn đời không thể giác ngộ.

Trích Linh hồn Phật Pháp qua Pháp môn Chỉ Quán
Kinh Nghiệm Tuệ Quán (Tập 2)
Sư Toại Khanh


RE: Tạp ghi - abc - 2023-03-28

TÔI SAI...

...Hai cô tu nữ kéo nhau lên bái kiến Sư Phụ...
_Con bạch Sư Phụ...Cô này cô ấy sai...Cô ấy đã xúc phạm con...
_Tại cô ấy xúc phạm con trước...
Con không có sai...

_Cả hai vị đều đúng...!
TÔI SAI...
Tôi sai vì tôi đã nhận các vị về chùa...
Các vị đâu có lo học hành tu tập mà chỉ gây phiền não cho nhau...
TÔI SAI..

...Hai cô tu nữ hoan hỉ bắt tay nhau ra về...

...Đại chúng được  nghe một bài pháp ngắn vi diệu..

Sưu tầm