VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)RE: Tạp ghi - Hư vô - 2019-07-26

(2019-07-26, 10:51 AM)caothang Wrote: về ăn tam tịnh nhục , muốn rõ thì đọc kinh jivaka thuộc trung bộ kinh

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung55.htm

thôi đi mẹ oy

Muốn rõ thì tu giác tu tìm hiểu......đọc mà nhám mát theo nhi mi thì khác nào máy móc.........ai kêu mi an xin??? Dù biết mi có an xin đâu.....??? Chảng qua mi dụa vào chuyện khất thục của phật trong kinh điển để tụ bào chũa chuyện mi nhai cá thit và tu cho mình là thanh tinh.....tịnh cái háng

Tác ý của mi khi nhai cá thịt hay an xin là tu bi hả??? Đùng có cãi là mi theo phật an xin nhe.......mi nghèo đói xin an bao giồ???

Nói lại chuyện phật khất thục khi xua 

Con của vua chúa........có cha mẹ vo con đi tu làm gì??? Rồi nói tu bi???

Xong đi an xin???

Toàn là trái duyên tào lao......

Đâu mi lôi cái tù bi ra cãi đi.......mai ta ra libary ta nói cái ngu của thích ca thích hát cho mi nghe.....


RE: Tạp ghi - Hư vô - 2019-07-26

(2019-07-26, 10:30 AM)caothang Wrote: sách "Thức Tỉnh Mục Đích Sống" của Eckhart Tolle, có một đoạn hay như sau :

"Một số bản ngã nếu không nhận được những lời ngợi khen hay thán phục từ người khác thì nó sẽ tự đóng một vai nào đó để thu hút sự chú ý. Nếu chúng không nhận được những lưu tâm tích cực thì chúng sẽ hài lòng với những lưu tâm tiêu cực, ví dụ như gây chú ý với người khác bằng cách làm cho người khác phản ứng một cách tiêu cực. Một số trẻ con đã hiểu rõ và sử dụng lối cư xử tiêu cực này, nghĩa là chúng trở nên hư đốn cốt chỉ để có được sự chú tâm của người khác. Các vai diễn tiêu cực này trở nên rõ nét hơn khi bản ngã của “diễn viên” bị phóng đại lên bởi một khối khổ đau sâu nặng nào đó đang hoạt động, tức là nỗi đau khổ trong quá khứ bây giờ đang vươn mình sống dậy, vì nỗi khổ cũ ấy muốn tạo thêm những khổ đau mới để làm cho nó được mạnh thêm. Một số bản ngã gây nên tội ác chỉ vì muốn được người khác biết danh tiếng của mình. Chúng tìm kiếm sự chú ý của người khác bằng cách gây tai tiếng và chịu sự chỉ trích của người khác. Những bản ngã ấy như muốn nói rằng: “Hãy cho tôi biết rằng tôi vẫn còn đang hiện diện trong cuộc đời, rằng tôi không phải là một điều gì vô nghĩa”. Các biểu hiện bệnh hoạn như thế của bản ngã chỉ là các phiên bản thái quá của những bản ngã bình thường.

đó thấy ko.......mi ko tu suy nghĩ và nói ra loi của mình tu duy tụ nghĩ......mà chỉ có thể nhó hay lôi tù trong kinh sách ra mà copies & paste.......ngay cả chuyện an xin khất thục mà mi hỏi ko an thì chết.......vì óc của mi nhu cái máy.......phải theo ý của nguoi khác.......

Bản ngã bình thuong chú cần gì Caothang??? Mi vì muôn làm thiện muốn có tu bi để làm gì??? Thanh tịnh làm chi??? Để Caothang và hon kẻ bình thuòng hả


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-07-26

(2019-07-26, 01:37 PM)Hư vô Wrote: Cám on anh.....duc đúng là bất luong......nhung có luong để làm gì? Tâm tu bi làm chi???

Nay hỏi anh lại chú tác ý của anh noi phản úng thanh tịnh chỗ nào??? Tu bi chỗ nào???

Anh biết rõ là nhân duyên thì nó chết là duyên nghiệp của nó......anh cúu nó làm cãi mệnh cãi duyên nghiệp thì thanh tịnh chỗ nào....??? Đò lẻo mép

Tác ý của anh vì thiện ác tu bi khác nhau chỗ nào??? Khi biết cả tỷ nhân duyên theo sau và trc đó......??? Vậy anh hiểu rõ nó do làm ác mà có hậu quả ngày nay nếu anh cúu nó nó phải nọ anh 1 ân tình và anh Caothang dc nguoi khác cho là tu bi thì tác ý này là thanh tịnh hả???

Nếu ko tụ hiểu thì đùng có ba hoa copies bát trc theo kẻ khác hay kinh điển .......

Anh biết rõ là nhân duyên thì nó chết là duyên nghiệp của nó......anh cúu nó làm cãi mệnh cãi duyên nghiệp thì thanh tịnh chỗ nào....??? Đò lẻo mép
chỉ có những vị chứng thánh mới biết duyên nghiệp cụ thể của một việc xảy ra , khi đã biết thì hành động sẽ khác đi. Còn khi thấy một người sắp chết mà động lòng (lòng từ bi) mà cứu họ thì bạn gieo một nghiệp lành, duyên lành .

Tác ý của anh vì thiện ác tu bi khác nhau chỗ nào??? Khi biết cả tỷ nhân duyên theo sau và trc đó......??? 
nói cả tỷ nhân duyên là nói theo lý , và ai có để ý cũng thấy ra . 

Vậy anh hiểu rõ nó do làm ác mà có hậu quả ngày nay nếu anh cúu nó nó phải nọ anh 1 ân tình và anh Caothang dc nguoi khác cho là tu bi thì tác ý này là thanh tịnh hả???
tui chưa là thánh nên không biết rõ cái chết đến với nó có chắn chắn hay không , vậy thì nếu cứu nó được thì tại sao không ? còn cứu nó để mong cho nó nợ mình một món nợ ân tình thì không phải có tác ý thiện lành , hay ít nhứt hành đông thiện đó cũng không tròn đầy ... đừng nói chi đến xuất phát từ lòng từ bi . Còn luật nhân quả thì công bình , bạn gieo nhân thiện lành thì sẽ có quả báo lành sau này thôi . Còn nếu thấy chết mà cứ nghĩ rằng nó xấu xa và đáng phải chết thì bạn làm sao chắc ? và rồi " cho mày chết cho rồi, sống chi chật đất" .. thì có phải lúc đó đáng có tâm sân trong bạn, đúng không ?


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-07-26

(2019-07-26, 01:55 PM)Hư vô Wrote: đó thấy ko.......mi ko tu suy nghĩ và nói ra loi của mình tu duy tụ nghĩ......mà chỉ có thể nhó hay lôi tù trong kinh sách ra mà copies & paste.......ngay cả chuyện an xin khất thục mà mi hỏi ko an thì chết.......vì óc của mi nhu cái máy.......phải theo ý của nguoi khác.......

Bản ngã bình thuong chú cần gì Caothang??? Mi vì muôn làm thiện muốn có tu bi để làm gì??? Thanh tịnh làm chi??? Để Caothang và hon kẻ bình thuòng hả

bạn Hư Vô

thread này gọi là tạp ghi , không ghi thì làm gì


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-07-26

(2019-07-26, 01:45 PM)Hư vô Wrote: thôi đi mẹ oy

Muốn rõ thì tu giác tu tìm hiểu......đọc mà nhám mát theo nhi mi thì khác nào máy móc.........ai kêu mi an xin??? Dù biết mi có an xin đâu.....??? Chảng qua mi dụa vào chuyện khất thục của phật trong kinh điển để tụ bào chũa chuyện mi nhai cá thit và tu cho mình là thanh tinh.....tịnh  cái háng

Tác ý của mi khi nhai cá thịt hay an xin là tu bi hả??? Đùng có cãi là mi theo phật an xin nhe.......mi nghèo đói xin an bao giồ???

Nói lại chuyện phật khất thục khi xua 

Con của vua chúa........có cha mẹ vo con đi tu làm gì??? Rồi nói tu bi???

Xong đi an xin???

Toàn là trái duyên tào lao......

Đâu mi lôi cái tù bi ra cãi đi.......mai ta ra libary ta nói cái ngu của thích ca thích hát cho mi nghe.....

bạn nói là bạn hiểu luật nghiệp báo , tui hiểu luật nghiệp báo nên tui xin dừng thảo luận với bạn ở đây , tốt cho cả bạn lẫn tui


RE: Tạp ghi - Hư vô - 2019-07-26

(2019-07-26, 02:07 PM)caothang Wrote: bạn nói là bạn hiểu luật nghiệp báo , tui hiểu luật nghiệp báo nên tui xin dừng thảo luận với bạn ở đây , tốt cho cả bạn lẫn tui

sao ko lôi kinh sách ra xiên xỏ.......???


RE: Tạp ghi - Hư vô - 2019-07-26

(2019-07-26, 02:01 PM)caothang Wrote: Anh biết rõ là nhân duyên thì nó chết là duyên nghiệp của nó......anh cúu nó làm cãi mệnh cãi duyên nghiệp thì thanh tịnh chỗ nào....??? Đò lẻo mép
chỉ có những vị chứng thánh mới biết duyên nghiệp cụ thể của một việc xảy ra , khi đã biết thì hành động sẽ khác đi. Còn khi thấy một người sắp chết mà động lòng (lòng từ bi) mà cứu họ thì bạn gieo một nghiệp lành, duyên lành .

Tác ý của anh vì thiện ác tu bi khác nhau chỗ nào??? Khi biết cả tỷ nhân duyên theo sau và trc đó......??? 
nói cả tỷ nhân duyên là nói theo lý , và ai có để ý cũng thấy ra . 

Vậy anh hiểu rõ nó do làm ác mà có hậu quả ngày nay nếu anh cúu nó nó phải nọ anh 1 ân tình và anh Caothang dc nguoi khác cho là tu bi thì tác ý này là thanh tịnh hả???
tui chưa là thánh nên không biết rõ cái chết đến với nó có chắn chắn hay không , vậy thì nếu cứu nó được thì tại sao không ? còn cứu nó để mong cho nó nợ mình một món nợ ân tình thì không phải có tác ý thiện lành , hay ít nhứt hành đông thiện đó cũng không tròn đầy ... đừng nói chi đến xuất phát từ lòng từ bi . Còn luật nhân quả thì công bình , bạn gieo nhân thiện lành thì sẽ có quả báo lành sau này thôi . Còn nếu thấy chết mà cứ nghĩ rằng nó xấu xa và đáng phải chết thì bạn làm sao chắc ? và rồi " cho mày chết cho rồi, sống chi chật đất" .. thì có phải lúc đó đáng có tâm sân trong bạn, đúng không ?

uhm.......để chút nũa bình luận nhe.......coi nhu là dc ý duc này tu nói cái suy nghĩ rồi.......


RE: Tạp ghi - quexua - 2019-07-26

:full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - Hư vô - 2019-07-27

chào.....

chúng ta biết Phật thì để tóc mà Tăng đoàn đệ tử thì cạo trọc.......tại sao???

bởi lẽ vào Thời Đức Phật.......khi đắc pháp ngài hiểu Thời thì của mình phải làm gì......dù đó là sai hay đúng.......miễn là đúng Thời Thuận Thế.

do bởi Thời đó chúng sanh trong thời kỳ u ám hắc ám.......và bị Phiền não tủa vây ko thể rảnh râng thơi thả tìm Chân Lý......cho nên Phật mới soi nguyên uỷ thấy là muốn cho chúng sanh hiểu thi2 phải giải trừ Phiền não.....làm sao trừ.???

do bởi cây cỏ nương theo núi lửa và sông ngòi mà hình thành tướng khí.......vì cây cỏ sống nương nhờ nước(sông ngòi) và đất(núi lửa) cho nên nếu là con cái của thuỷ thổ thì phải giống thổ và thuỷ......mà sau cây cỏ sanh hoá ra Động Vật cho nên động vật cg phải theo cây cỏ mà sống.......tới khi con người thì nếu lấy cái đầu tóc làm rễ cây thì 2 tay 2 chân là cành và nhánh cây......tóm lại là phải tương tự

mà Đạo Phật lấy Nhân Quả làm gốc.......cho nên muốn Diệt Nhân Quả thì trừ tận Gốc Rễ......vì thế cạo đầu cắt tóc......vả lại tóc là phần của não.......mọc ra.......vậy do suy tư mê mải Danh Lợi và Tham sân Si nên bị Phiền Não bủa vậy......cạo đầu là Đoạn tuyện Phiền Não diệt Nhân quả Luân Hồi là ý này:

cùng với chuyện cô lập tạo ra chùa chie62n sống cách biệt thế gian cho khỏi vướng vào cảnh Hồng Trần tham đắm......cho nên cách của phật là làm sao trừ phiền não để chúng sanh nhìn thấy bản ngã của chính mình mà tu đạo.

duc chỉ nói để cho hiểu lý của nhà phật......tại sao như vậy.......mai rảnh duc sẽ nói cho rõ tại sao cạo đầu là đúng hay sai và hậu quả......thí dụ:

cơ thể có 2 tay 2 chân......vậy cái đầu là chủ 2 tay còn 2 chân là chủ cái hạ bộ......cho nên cạo đầu mới dẫn tới ngày sau có chuyện thái giám cắt cái đó để trừ căn luân hồi.......y như chuyện chúng ta mangcondom cho nên 2 mắt mang glass......hạ bộ chảy nước khi sướng thì khi khổ chảy nước mắt......


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-07-30

Lời nói không mất tiền mua
Nhưng sao lời nói gươm đao một bồRE: Tạp ghi - caothang - 2019-07-30

Đức Phật giảng 5 yếu tố của một lời nói thiện lành như sau:


1) Nói đúng thời: có khi một lời chân thật nhưng không được phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích hoặc làm cho người khác bực mình. Người thiện trí phải tế nhị để áp dụng lời nói của mình đúng chỗ, đúng lúc.

2) Nói đúng sự thật: bậc thiện tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối.

3) Nói lời nhu hòa: lời nói cần phải dịu dàng, lễ phép, tạo không khí hòa hợp.

4) Nói lời đem đến lợi ích: lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng.

5) Nói lời với từ tâm: lời nói phải phát xuất từ tấm lòng thương yêu, cẩn trọng.

trich' trong budsas.org


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2019-07-30

Phật dạy ... chắc ... chắc ... lúc đó , Phật chưa biết câu này ...


LỜI THẬT THÌ MÍCH LÒNG ???  :thinking-face4:Bây giờ , chắc Phật biết rồi , thì Phật sẽ dạy sao ??? 


NÓI DÓC CHO VỪA LÒNG NHAU ???   :thinking-face4:Ngày xưa , Phật đâu biết ... CS rồi sẻ có ngày cho ông hồ chí minh lên ngồi chung với Phật 

BÂY GIỜ BIẾT RỒI , Phật dạy điều gì ??? ... HẢY CHỜ THỜI ĐIỂM ĐÚNG , LỰA LỜI MÀ NÓI , SAO CHO CS VỪA LÒNG ???

IN THE MEANTIME , TRONG LÚC CHỜ ĐỢI , PT HÃY THỜ LẠY HỒ CHÍ MINH CỨ NHƯ THỜ PHẬT VẬY , CHO CS VỪA LÒNG ??  :thinking-face4:
RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2019-07-30

Phật dạy như thế nào sau khi coi vở kịch này ??


GIỮA ... LỜI THẬT MÍCH LÒNG ... VÀ ... NÓI DÓC CHO VỪA LÒNG NGƯỜI NGHE

PHẬT DẠY MÌNH NÊN LÀM ĐIỀU GÌ CAOTHANG ???   Cheer


RE: Tạp ghi - caothang - 2019-07-30

1) Nói đúng thời: có khi một lời chân thật nhưng không được phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích hoặc làm cho người khác bực mình. Người thiện trí phải tế nhị để áp dụng lời nói của mình đúng chỗ, đúng lúc.2) Nói đúng sự thật: bậc thiện tri thức nói một lời phải dựa trên sự thật, không ngụy biện, không lừa dối.3) Nói lời nhu hòa: lời nói cần phải dịu dàng, lễ phép, tạo không khí hòa hợp.4) Nói lời đem đến lợi ích: lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó, dù là lời chân thật nhưng không có mục đích đem lại lợi ích cho ai, thì đó cũng chỉ là lời nói nhảm, vô dụng.


5) Nói lời với từ tâm: lời nói phải phát xuất từ tấm lòng thương yêu, cẩn trọng.


RE: Tạp ghi - tuyetvan - 2019-07-30

(2019-07-30, 11:25 AM)caothang Wrote: 1) Nói đúng thời: có khi một lời chân thật nhưng không được phát biểu đúng lúc thì thành ra vô ích hoặc làm cho người khác bực mình. Người thiện trí phải tế nhị để áp dụng lời nói của mình đúng chỗ, đúng lúc.vậy chuyện để hồ chí minh lên bàn thờ phật 


KHI NÀO MỚI ĐÚNG THỜI ĐỂ NÓI LÊN ĐIỀU NÀY CHO CS KHÔNG BỰC MÌNH ????