VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)RE: Tạp ghi - TeaOla - 2018-06-29

(2018-06-29, 04:25 PM)caothang Wrote: chiều nay phố vắng người qua
bổng dưng lại nhớ ngày xưa Bàn Cờ
nhớ về lụp xụp ngõ xưa
nhớ tui ngày bé nghịch mưa mỗi chiều

Chiều nay gió bấc ngoài khơi
Vẫy tay đưa tiễn một thời áo xanh
Kiếp người một cõi mong manh 
Ngoài hiên bóng đổ trời quang dần tàn


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-05

Hữu ý tìm không, không lại có
Không tâm thấy có, có hoàn không. 


Sư Viên Minh


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-07-05

(2018-07-05, 11:09 AM)caothang Wrote: Hữu ý tìm không, không lại có
Không tâm thấy có, có hoàn không. 


Sư Viên Minh

Hữu tâm nhớ nhớ từng giây phút
Dù có dù không giấc mộng đời.
...


RE: Tạp ghi - Xí Xọn - 2018-07-06

(2018-07-05, 11:09 AM)caothang Wrote: Hữu ý tìm không, không lại có
Không tâm thấy có, có hoàn không. 


Sư Viên Minh

XX thích thơ của Thầy Viên Minh. [Image: flower-white-smiley-emoticon-animation.gif]


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-09

trái mít khi có mùi thơm là tới lúc lụi tàn 
buồng chuối giết cây chuối , hoa tre giết cây tre

cũng vậy ,   danh lợi giết kẻ thiếu trí


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-09

tục đế là hiện tượng
chân đế là bản chất

tác động là nhân , phản ứng là quả


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-07-10

Giới thiệu tới anh caothang và các bạn nào muốn tìm đọc kinh tạng nguyên thỉ (thuỷ) của Phật thì có thể download phần mềm NikayaReading 3.0 xuống máy rồi đọc khi nào muốn. Thuận tiện, thoải mái mà không cần phải tìm kiếm trên trên mạng. Gồm có đầy đủ: kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, và Tiểu Bộ.

Đây là link: Nikaya Reading 3.0

Sau đó click vào chữ Nikaya Reading Setup vào download.

Mỗi khi muốn đọc thì right click lên cái icon Nikaya Reading trên desktop và chọn Run As Administrator.
Cheer


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-07-10

(2018-07-10, 09:50 PM)anatta Wrote: Giới thiệu tới anh caothang và các bạn nào muốn tìm đọc kinh tạng nguyên thỉ (thuỷ) của Phật thì có thể download phần mềm NikayaReading 3.0 xuống máy rồi đọc khi nào muốn. Thuận tiện, thoải mái mà không cần phải tìm kiếm trên trên mạng. Gồm có đầy đủ: kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, và Tiểu Bộ.

Đây là link: Nikaya Reading 3.0

Sau đó click vào chữ Nikaya Reading Setup vào download.

Mỗi khi muốn đọc thì right click lên cái icon Nikaya Reading trên desktop và chọn Run As Administrator.
Cheer

Ghi chú thêm.

Các chữ viết tắt ở góc trên bên trái của Nikaya Reading như dưới đây được viết tắt từ Phạn ngữ:

DN: (Digha Nikaya) = Trường Bộ kinh
MN: (Majjhima Nikaya) = Trung Bộ kinh
AN: (Anguttara Nikaya) = Tăng Chi Bộ kinh
SN: (Samyutta Nikaya) = Tương Ưng Bộ kinh
KN: (Khuddhaka Nikaya) = Tiểu Bộ kinh

Muốn đọc  các kinh thuộc Trường Bộ thì click chữ DN, v.v...


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-10

(2018-07-10, 09:50 PM)anatta Wrote: Giới thiệu tới anh caothang và các bạn nào muốn tìm đọc kinh tạng nguyên thỉ (thuỷ) của Phật thì có thể download phần mềm NikayaReading 3.0 xuống máy rồi đọc khi nào muốn. Thuận tiện, thoải mái mà không cần phải tìm kiếm trên trên mạng. Gồm có đầy đủ: kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, và Tiểu Bộ.

Đây là link: Nikaya Reading 3.0

Sau đó click vào chữ Nikaya Reading Setup vào download.

Mỗi khi muốn đọc thì right click lên cái icon Nikaya Reading trên desktop và chọn Run As Administrator.
Cheer

sadhu

để làm thử , tán thán bạn Anatta


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-11

nhân đọc tin tức về gia đình tử nạn (người chồng và 4 con gái) trong tai nạn giao thông , lại nhớ chuyện thiếu phụ Patàcàrà và lời Phật dạy "nước mắt sanh ly tử biệt trên mỗi một chúng sanh từ nhiều vô lượng kiếp nước mắt đó nhiều hơn nước trong bốn bể" 

repost những mức độ về cảm nhận vô thuờng theo thiển ý
khi có người chết ... nhiều người sẽ nói theo thói quen và quán tính "đời người thật vô thường"
-- nói rồi thôi, không chút suy nghĩ về sự vô thường .. thì quá tệ
-- nói xong rồi suy nghĩ cảm thương cho số phận người quá cố ... thì có tâm thiện nhưng chỉ vậy thì cũng chẳng giúp gì mấy
-- nói , cảm thương người quá cố và liên tưởng đến mình và kiếp người nói chung ... thì khá hơn
-- nghĩ về vô thường , bắt được vô thường ngay khi nó vừa xảy ra  .... thì rất khá
-- thấy ra vô thường trong từng phút giây ,(thấy chứ không phải suy nghĩ , liên tưởng , bắt được ..) ... là đạt

và ôn lại một kệ kinh :

Sống trọn kiếp trăm năm
Không thấy pháp sanh diệt
Chẳng bằng chỉ một ngày
Lẽ vô thường thấu triệt

Kinh Pháp Cú , Kệ Ngôn 113


một bài pháp hay của TT Giác Đẳng :

http://kinhphapcudhammapada.blogspot.com/2016/05/ke-ngon-113-phap-nhan-toi-thuong-tt.html


RE: Tạp ghi - Xí Xọn - 2018-07-11

(2018-07-10, 10:31 PM)anatta Wrote: Ghi chú thêm.

Các chữ viết tắt ở góc trên bên trái của Nikaya Reading như dưới đây được viết tắt từ Phạn ngữ:

DN: (Digha Nikaya) = Trường Bộ kinh
MN: (Majjhima Nikaya) = Trung Bộ kinh
AN: (Anguttara Nikaya) = Tăng Chi Bộ kinh
SN: (Samyutta Nikaya) = Tương Ưng Bộ kinh
KN: (Khuddhaka Nikaya) = Tiểu Bộ kinh

Muốn đọc  các kinh thuộc Trường Bộ thì click chữ DN, v.v...

XX nhìn bản software này thích quá đi  á.  Clap 10_point 10_point 10_point

SADHU! SADHU! SADHU! 

huynh Anatta.  Clap You are the best!  10_point


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-17

tại sao phải tinh tấn ?vạn sự khởi đầu nan
gian nan bắt đầu nản
càng nản càng gian nan


RE: Tạp ghi - Xí Xọn - 2018-07-17

(2018-07-17, 11:55 AM)caothang Wrote: tại sao phải tinh tấn ?vạn sự khởi đầu nan
gian nan bắt đầu nản
càng nản càng gian nanTại sao phải tu hành?

Vì 

Thân khổ khởi đầu nan
Hổng tu thì cũng nản
Ráng tu  hết gian nan.  Rollin

Cho XX phá một chút nhe Huynh trưởng CT.   Rollin

:chay: :chay: :chay: [Image: butterfly-heart-smiley-emoticon.gif]


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-19

Mẹ Theresa có nói : nếu ta không làm được những việc lớn thì nên làm nhừng việc nhỏ bằng một trái tim lớn 

nhưng thực tế thì nhiều người ... không làm được chuyện lớn thì lại đi làm lớn chuyên


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-07-20

khi đọc kinh sách , nghe pháp ... thường gặp hai chử "chấp ngã"

Chữ ngã, từ Hán Việt 我 gồm 2 chữ ghép lại , chữ thiên 千 bên trái  chữ qua戈 (cái mác) bên phải -- theo ý chiết tự thì ngã "do trời đất tạo nên và chứa nhiều giáo mác gươm đao"

Chữ chấp, từ Hán Việt 執 gồm 3 chữ ghép lại , chữ thổ 土ở bên trái phía trên (nghĩa cố định) , chữ dương 羊ở bên trái phía dưới (vẻ đẹp) , chữ hoàn丸 bên phải (nghĩa tròn đầy) --  theo ý chiết tự thì  chấp có nghĩa "cho rằng một chủ thể có vẻ đẹp cố định hoàn hảo không còn chê vào đâu được" 

chấp ngã = khăng khăng có một cái tôi