VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)RE: Tạp ghi - anatta - 2018-04-30

Th... ơi chàng đã đi đâu
Để Th... chờ đợi mỏi mòn năm canh.

:-)


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-30

(2018-04-30, 10:35 AM)anatta Wrote: Th... ơi chàng đã đi đâu
Để Th... chờ đợi mỏi mòn năm canh.

:-)

hỏi ....

100 năm biết có duyên gì hay khg?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4: Winking-face4 :thinking-face4: Astonished-face4 :hugging-face_1f917:


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-04-30

(2018-04-30, 10:37 AM)ThennNow Wrote: hỏi ....

100 năm biết có duyên gì hay khg?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4: Winking-face4 :thinking-face4: Astonished-face4 :hugging-face_1f917:

Th. ơi vào trả lời Th...
Đừng để Th... đợi suốt ngày nhé Th.

Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-30

có người nói muốn gặp tui
tui nào xin rõ không thôi tui nhầm
rằng tui thì thiệt là tui
cũng là ngủ uẩn diệt sinh ào ào
làm sao biết chắc tui nào
để mà tính sổ ... luân hồi tái sanh

:full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-30

Mấy ngày nay Anh Cao Thắng nhớ Then khg? :thinking-face4:

hỏi kiểu ni chắc có người bỏ nhà đi hoang tiếp Biggrin


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-30

(2018-04-30, 02:27 PM)ThennNow Wrote: Mất ngày nay Anh Cao Thắng nhớ Then khg? :thinking-face4:

hỏi kiểu nhi chắc có người bỏ nhà đi hoang tiếp Biggrin


:full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-01

một giọt nước dơ làm hỏng một ly nước sạch nhưng một ly nước sạch không cứu được một giọt nước dơ. 

một hành động bất thiện làm lem luốc giới hạnh một đời nhưng giới hạnh trong sạch một đờì không cứu được một hành động bất thiện


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-05-01

Có lúc Then nhìn người, người khg là người của năm xưa. Thấy chạnh lòng nhưng trong vực sâu tâm hồn-quá khứ mãi hiện về khi Then nhìn người .....

Chót lưỡi đầu môi, Then tha thứ, nhưng trong tim Then khg .... làm sao tháo gúc mắc nay  Astonished-face4

We dont tallk.


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-01

(2018-05-01, 08:48 AM)ThennNow Wrote: Có lúc Then nhìn người, người khg là người của năm xưa. Thấy chạnh lòng nhưng trong vực sâu tâm hồn-quá khứ mãi hiện về khi Then nhìn người .....

Chót lưỡi đầu môi, Then tha thứ, nhưng trong tim Then khg .... làm sao tháo gúc mắc nay  Astonished-face4

We dont tallk.

theo thiển ý

khi "động" tới đối tượng mà mình không có thiện cảm từ quá khứ -- ai trong chúng ta (kẻ phàm phu) không ít thì nhiều đều cảm thấy khó chịu vì khi "động" tới họ , tâm ta liền liên kết những gì từ quá khứ với hiện tại , cắt được cái liên kết giửa người đối diện và quá khứ của họ và ta thì mới không còn "gút mắc".

trốn chạy thì không phải là biện pháp triệt để
lừa gạt mình là mình đã không còn bị ảnh hưởng thì càng không tốt

chỉ có đối diện và tâm niệm rằng họ không là họ của ngày xưa, ta không là ta của thưở nào - thì từ từ tâm ta sẽ thoải mái - khó nhưng it can be done

còn ngay bây giờ họ hành động bất thiện thì tránh xa họ ra


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-05-01

(2018-05-01, 10:36 AM)caothang Wrote: theo thiển ý

khi "động" tới đối tượng mà mình không có thiện cảm từ quá khứ -- ai trong chúng ta (kẻ phàm phu) không ít thì nhiều đều cảm thấy khó chịu vì khi "động" tới họ , tâm ta liền liên kết những gì từ quá khứ với hiện tại , cắt được cái liên kết giửa người đối diện và quá khứ của họ và ta thì mới không còn "gút mắc".

trốn chạy thì không phải là biện pháp triệt để
lừa gạt mình là mình đã không còn bị ảnh hưởng thì càng không tốt

chỉ có đối diện và tâm niệm rằng họ không là họ của ngày xưa, ta không là ta của thưở nào - thì từ từ tâm ta sẽ thoải mái - khó nhưng it can be done

còn ngay bây giờ họ hành động bất thiện thì tránh xa họ ra

Để Then đọc tới lui vài lân coi có  thấm thía mô rê  :full-moon-with-face4: 

Hôm nay người calm, có vẽ người đả quên chuyện hôm qua  :full-moon-with-face4: 

Thanks!


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-02

khi còn sống bo bo giử của
phút cuối cùng luyến vật ngoài thân
nhân gieo thì quả ẩn tiềm
tái sanh làm chó chuyên lo giữ nhà


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-05-02

(2018-05-02, 02:06 PM)caothang Wrote: khi còn sống bo bo giử của
phút cuối cùng luyến vật ngoài thân
nhân gieo thì quả ẩn tiềm
tái sanh làm chó chuyên lo giữ nhà

Chiều Then đi mua đôi bông đeo :face-with-tears-of-joy4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-02

(2018-04-24, 08:52 AM)caothang Wrote:
ta ăn thì hết người ăn thì còn

4 cách xử dung tài sản,  vật chất

trả nợ cũ -- phụng dưỡng cha mẹ , trả ơn cho người hữu ân (có ân với mình)
cho vay nợ mới -- có trách nhiêm với những người xung quanh từ thân tới sơ
liệng bỏ hố sâu -- xa xỉ phẩm cho những sinh hoạt đời thường 
chôn của để dành -- bố thí , cúng dường , từ thiên ...

mua bông tai thuộc về "liệng bỏ hố sâu"  :full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-05-02

...

Như vậy, mỗi hành động được thực hiện với chủ ý là một hành động có khả năng sáng tạo. Do ý chí nằm đằng sau nó, hành động này tạo thành một lực. Nó là một lực tương tự như những lực vật lý khác, dù vô hình, làm chuyển động thế gian. Bằng những ý nghĩ, lời nói, và hành động của mình, chúng ta tạo ra thế gian của chúng ta từ sát-na này đến sát-na khác trong cái tiến trình bất tận của sự đổi thay. Chúng ta cũng tạo ra bản chất của chúng ta nữa. Đó là, chúng ta uốn nắn nhân cách luôn thay đổi của mình bằng sự tích lũy những ý nghĩ, lời nói, và việc làm khi chúng ta trôi lăn trong cuộc đời. Chính sự lớn dần của những tích lũy này và sự vượt trội của một loại nào đó hơn những loại khác, quyết định những gì chúng ta sẽ trở thành, trong đời này và những đời sống sau đó.
...


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-05-02

Đọc đoạn trên của bạn Caothang thì tôi nhớ ông Pascal ở trời tây cũng có minh họa về cái ý chí, tư tưởng này:

"Con người là một cọng sậy yếu đuối hơn hết trong tạo vật. Nhưng, là một cọng sậy có Tư Tưởng. Có cần gì tất cả hoàn vũ hợp sức lại để tiêu diệt nó: một hơi khí, một giọt nước cũng đủ giết chết nó rồi. Nhưng, nếu hoàn vũ nghiền nát nó đi, con người vẫn cao trọng hơn kẻ giết nó, bởi nó biết nó chết, còn thế lực của Hoàn vũ đàn áp nó, hoàn vũ không biết gì hết... Tất cả phẩm giá của ta là nơi tư-tưởng... Và nhất là tư tưởng cho đúng." (Thuật Tư Tưởng của Nguyễn Duy Cần).

Một chỗ khác Pascal cũng nói thêm: "Tư tưởng tạo nên tầm vóc của con người".
Cheer