VietBest
Tạp ghi - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Tôn Giáo (https://vietbestforum.com/forum-18.html)
+--- Forum: Phật Giáo (https://vietbestforum.com/forum-19.html)
+--- Thread: Tạp ghi (/thread-3994.html)RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-25

.....................

Ps ...dọn dẹp cho chủ nhà :)


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-26

(2018-03-22, 02:14 PM)caothang Wrote: hoa hồng và gai

"thay vì trách bên hoa sao lại có gai thì ta nên vui vì bên gai mà vẫn có hoa"

sư và hổ mang

"thay vì chửi là sư hổ mang hãy nghĩ rằng dầu sau con hổ mang đó cũng đang làm sư"


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-26

giửa đại dương mênh mông bầy cá hỏi
nước ra sao và vị nó thế nào
chim đang bay và cũng đang tự hỏi
trời là gì và nó rộng bao nhiêu
ta cũng thế sống trong trời biển rộng
mà cái nhìn thì chật hẹp làm sao


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-26

(2018-04-26, 08:28 AM)caothang Wrote: giửa đại dương mênh mông bầy cá hỏi
nước ra sao và vị nó thế nào
chim đang bay và cũng đang tự hỏi
trời là gì và nó rộng bao nhiêu
ta cũng thế sống trong trời biển rộng
mà cái nhìn thì chật hẹp làm sao

 born with it .... :thinking-face4:


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-26

(2018-04-26, 08:46 AM)ThennNow Wrote:  born with it .... :thinking-face4:

and forget about it ... most of the time  :full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-26

Biggrin Biggrin Biggrin  đôi khi cánt help it ... kể Anh CT nghe chuyện ngoài lề   Lol

Then đi shop, Then chỉ vô môt cổng và đậu xe một isle nhất định  Lol, khg đậu được là Then quay về  Lol tức bể ngực .. Lol

Can't fix myself  Lol


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-26

(2018-04-26, 09:01 AM)ThennNow Wrote: Biggrin Biggrin Biggrin  đôi khi cánt help it ... kể Anh CT nghe chơi  Lol

Then đi shop, Then chỉ vô môt cổng và đậu xe một isle nhất định  Lol, khg đậu được là Then quay về  Lol tức bể ngực .. Lol

Can't fix myself  Lol

it can be fix

mỗi ngày , chạy xe ra cái shop đó , thay vì đậu xe ở cái isle "định mênh" , đậu isle kế bên và đi vào cổng kế bên thay vì cổng "định mênh"  .... chỉ đi vào rồi đi ra, không shop Yes, không shop , vì mục đích là không phải đi shop 

làm y như vậy khoảng từ 18-66 ngày (thời gian đủ để cái brain develop or give up a habbit)


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-26

(2018-04-26, 09:13 AM)caothang Wrote: it can be fix

mỗi ngày , chạy xe ra cái shop đó , thay vì đậu xe ở cái isle "định mênh" , đậu isle kế bên và đi vào cổng kế bên thay vì cổng "định mênh"  .... chỉ đi vào rồi đi ra, không shop Yes, không shop , vì mục đích là không phải đi shop 

làm y như vậy khoảng từ 18-66 ngày (thời gian đủ để cái brain develop or give up a habbit)

chơi ươi ... Anh CT có lòng reimburse xăng khg dzạ? Lol

muốn dùng cái  vahidrk1 gỏ mắc cá Anh CT hết sức  Lol


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-26

nhân dịp xem qua gara chị Tofu

hôm nay trở lại chử buông
dẫu buông hay nắm làm sao cũng buồn
thôi thì hãy chọn chử buông
cho dù nắm mãi sẽ buông một ngày


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-04-26

Anh caothang cho anatta bẻ cua một chút về chữ Buông (Xả).

Ở đời những chuyện phiền muộn mình vướng phải và thay đổi suy tưởng, phán đoán --tức là buông -- hướng qua điều khác, việc khác cũng là cái hay. Ít ra mình bớt phiền não, bớt ray rứt, xốn xang, bất an. Nhưng phiền muộn vẫn còn ngủ ngầm đó. Có nhiều bài luận người ta bàn tán về "tâm bất động trước tám ngọn gió đời". Để được như vậy, theo tôi hiểu thì ít nhất người đó cũng đắc được Định hoặc một bậc thiền trong Chánh Định (Sơ... đến Tứ). Vì có đắc được định thì cái tâm Hành Xả -- thuộc về Tứ Vô Lượng Tâm -- mới sanh khởi đủ mạnh để khiến cho tâm quân bình, thản nhiên, bất động trước mọi sự diễn biến ở đời.


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-26

(2018-04-26, 10:49 AM)anatta Wrote: Anh caothang cho anatta bẻ cua một chút về chữ Buông (Xả).

Ở đời những chuyện phiền muộn mình vướng phải và thay đổi suy tưởng, phán đoán --tức là buông -- hướng qua điều khác, việc khác cũng là cái hay. Ít ra mình bớt phiền não, bớt ray rứt, xốn xang, bất an. Nhưng phiền muộn vẫn còn ngủ ngầm đó. Có nhiều bài luận người ta bàn tán về "tâm bất động trước tám ngọn gió đời". Để được như vậy, theo tôi hiểu thì ít nhất người đó cũng đắc được Định hoặc một bậc thiền trong Chánh Định (Sơ... đến Tứ). Vì có đắc được định thì cái tâm Hành Xả -- thuộc về Tứ Vô Lượng Tâm -- mới sanh khởi đủ mạnh để khiến cho tâm quân bình, thản nhiên, bất động trước mọi sự diễn biến ở đời.

anh annata,

ct viết những dòng về buông, là buông cái nhân, buông cái tham ái

những "phiền muộn" anh đề cập ở đây là quả . Buông cái quả như thế nào ? theo thiển ý, cái quả không nên buông và cũng không thể buông (nếu có thể thì suy cho cùng cũng chỉ là "lấy đá đè cỏ") . "tâm quân bình, thản nhiên, bất động trước mọi sự diễn biến ở đời" trong trường hợp này  hay nôm na là buông quả chỉ có được khi còn trong định - nói một cách khác là khi định còn đủ mạnh . còn về "đổi suy tưởng, phán đoán --tức là buông -- hướng qua điều khác, việc khác" thì đúng nhưng nếu do mình muốn (cái ngã muốn) thì hỏng được , phải tập quan sát và biết cho tận tường 

 Về quả thì chỉ khéo léo tác ý - sống có giới hạnh - khi đó không đủ duyên cho quả bất thiện trổ sanh , hay ít ra cũng "dị thục" ít nhiều . Sống chánh niệm tỉnh thức thì khi quả tới thì biết , định lực giúp soi rõ ngay lúc đó căn đối trần ra sao và tâm , thức phát sinh như thế nào , từ đó tuệ giác sẽ phát sinh và mách bảo cho ta biết nên như lý tác ý như thế nào và ra làm sao


RE: Tạp ghi - anatta - 2018-04-26

(2018-04-26, 01:08 PM)caothang Wrote: anh annata,

ct viết những dòng về buông, là buông cái nhân, buông cái tham ái

những "phiền muộn" anh đề cập ở đây là quả . Buông cái quả như thế nào ? theo thiển ý, cái quả không nên buông và cũng không thể buông (nếu có thể thì suy cho cùng cũng chỉ là "lấy đá đè cỏ") . "tâm quân bình, thản nhiên, bất động trước mọi sự diễn biến ở đời" trong trường hợp này  hay nôm na là buông quả chỉ có được khi còn trong định - nói một cách khác là khi định còn đủ mạnh . còn về "đổi suy tưởng, phán đoán --tức là buông -- hướng qua điều khác, việc khác" thì đúng nhưng nếu do mình muốn (cái ngã muốn) thì hỏng được , phải tập quan sát và biết cho tận tường 

 Về quả thì chỉ khéo léo tác ý - sống có giới hạnh - khi đó không đủ duyên cho quả bất thiện trổ sanh , hay ít ra cũng "dị thục" ít nhiều . Sống chánh niệm tỉnh thức thì khi quả tới thì biết , định lực giúp soi rõ ngay lúc đó căn đối trần ra sao và tâm , thức phát sinh như thế nào , từ đó tuệ giác sẽ phát sinh và mách bảo cho ta biết nên như lý tác ý như thế nào và ra làm sao

Anh caothang,

Buông hay xả cũng đồng nghĩa. Trong trường hợp này dùng chữ buông xả cho thích hợp, tránh hiểu lầm.

Anh caothang nói không sai, phiền muộn hay vui vẻ hài lòng, hoặc bất cứ gì mà ta đón nhận từ lục căn <--->trần hiện tại đều là quả. Nói buông cái quả có nghĩa là xả nó, không bận tâm đến. Chúng ta là phàm nhân, chưa đạt gì trong tu tập, muốn buông xả được đừng để nó -- những phiền muộn, sân hận gây tác động nhiều -- thì chỉ có cách là chuyển đổi tư tưởng, suy nghĩ, phán đoán qua chuyện khác. Vì chuyển hướng như thế tức là đổi hướng lộ ý. Mà lộ ý chuyển đổi thì dòng nhân quả khác thành hình. Dĩ nhiên, khi chuyển thì nên hướng đến các pháp thiện -- tức là như lý tác ý, phải không? Tôi nghĩ mình phai muốn mới được. Muốn hướng đến các thiện pháp. Ý muốn này tức là tâm phân đoán, nó khai mở lộ ý. Nó là duy tác. Bởi thế, Phật dạy: "Hãy làm các điều lành. Tránh xa các sự ác" là thế. Vì nói cho cùng, trong tâm nền tảng sự thiện lành chưa đủ, thì chẳng thể nào đắc thiền (định) được.


RE: Tạp ghi - caothang - 2018-04-26

(2018-04-26, 02:10 PM)anatta Wrote: Anh caothang,

Buông hay xả cũng đồng nghĩa. Trong trường hợp này dùng chữ buông xả cho thích hợp, tránh hiểu lầm.

Anh caothang nói không sai, phiền muộn hay vui vẻ hài lòng, hoặc bất cứ gì mà ta đón nhận từ lục căn <--->trần hiện tại đều là quả. Nói buông cái quả có nghĩa là xả nó, không bận tâm đến. Chúng ta là phàm nhân, chưa đạt gì trong tu tập, muốn buông xả được đừng để nó -- những phiền muộn, sân hận gây tác động nhiều -- thì chỉ có cách là chuyển đổi tư tưởng, suy nghĩ, phán đoán qua chuyện khác. Vì chuyển hướng như thế tức là đổi hướng lộ ý. Mà lộ ý chuyển đổi thì dòng nhân quả khác thành hình. Dĩ nhiên, khi chuyển thì nên hướng đến các pháp thiện -- tức là như lý tác ý, phải không? Tôi nghĩ mình phai muốn mới được. Muốn hướng đến các thiện pháp. Ý muốn này tức là tâm phân đoán, nó khai mở lộ ý. Nó là duy tác. Bởi thế, Phật dạy: "Hãy làm các điều lành. Tránh xa các sự ác" là thế. Vì nói cho cùng, trong tâm nền tảng sự thiện lành chưa đủ, thì chẳng thể nào đắc thiền (định) được.

giờ rõ rồi   :full-moon-with-face4:


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-26

(2018-04-26, 03:28 PM)caothang Wrote: giờ rõ rồi   :full-moon-with-face4:

Biggrin Biggrin Lol


RE: Tạp ghi - ThennNow - 2018-04-30

Hôm nay vào thăm nhà ..... :thinking-face4:

Nhà cửa lạnh, người nơi mô? :thinking-face4: Disappointed-face4