VietBest
Hello - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: Nấu Ăn / Nhà Bếp (Cooking / Kitchen) (https://vietbestforum.com/forum-2.html)
+--- Thread: Hello (/thread-308.html)

Pages: 1 2


Hello - Duyen - 2017-12-29

Chào mọi người  :full-moon-with-face4:


RE: Hello - gundam - 2017-12-29

(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Duyen Hello  I'm new too. 

Vietfun bi dong nua roi vo day choi coi sao


RE: Hello - tech - 2017-12-29

Hi Duyên và GunDam,

Welcome Duyên và GunDam................to the Room.

Happy New Year

tech,


RE: Hello - ThennNow - 2017-12-29

(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: Hello :banana.dance:  .. thèng chuói này có lý à  Lol ....Chào mọi người  :full-moon-with-face4:RE: Hello - SugarBabe - 2017-12-29

(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Hello Biggrin Biggrin


RE: Hello - LoveStory08 - 2017-12-29

(2017-12-29, 10:00 PM)SugarBabe Wrote: Hello
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Hello Biggrin Biggrin

Duyen nay nghe quen lam .. hehe

Gundam.  Welcome aboard!! Hello


RE: Hello - Duyen - 2017-12-30

Hello gundam, tech, Then, sugarbabe, be47  Hello


RE: Hello - Duyen - 2017-12-30

(2017-12-29, 10:26 PM)LoveStory08 Wrote:
(2017-12-29, 10:00 PM)SugarBabe Wrote: Hello
(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Hello Hello Biggrin Biggrin

Duyen nay nghe quen lam .. hehe

Gundam.  Welcome aboard!! Hello

Quen như gặp mỗi ngày   :dance:


RE: Hello - Duyen - 2017-12-30

Sao font size nhỏ ghê.  Đọc muốn lòi con mắt  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Hello - tech - 2017-12-30

(2017-12-30, 11:32 AM)Duyen Wrote: Sao font size nhỏ ghê.  Đọc muốn lòi con mắt  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi Sis Duyên,

tech mới created 1 cái về font sis vào link ở dưới coi có giúp được Sis không nha.

http://vietbestforum.com/thread-361.html

Hello

tech,


RE: Hello - cook1 - 2017-12-30

Thanks Tech ...


RE: Hello - Duyen - 2018-01-01

(2017-12-30, 03:26 PM)tech Wrote:
(2017-12-30, 11:32 AM)Duyen Wrote: Sao font size nhỏ ghê.  Đọc muốn lòi con mắt  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hi Sis Duyên,

tech mới created 1 cái về font sis vào link ở dưới coi có giúp được Sis không nha.

http://vietbestforum.com/thread-361.html

Hello

tech,

Thanks tech.


RE: Hello - Duyen - 2018-01-01

Happy New Year to everyone!

Clinking-beer-mugs4 Birthday-cake_1f382 Bouquet4


RE: Hello - SaoDen - 2018-01-01

(2017-12-29, 03:58 AM)Duyen Wrote: Chào mọi người  :full-moon-with-face4:

Chào Duyên, 
Tôi cũng là người mới 
Hello


RE: Hello - Gracie - 2018-01-01

Hello ba` con :)

Happy New Year , chuc' forum nay` duoc thanh` cong va` la` san choi* vui ve? :sunflower_1f33b: Innocent