VietBest
Phim Xã Hội - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Giải Trí và Nghệ Thuật / (Entertainment and Art) (https://vietbestforum.com/forum-42.html)
+--- Forum: Phim OnLine (https://vietbestforum.com/forum-50.html)
+--- Thread: Phim Xã Hội (/thread-24288.html)Phim Xã Hội - NinhVan - 2022-12-22

Phim này khá hay, nói về gia tộc Đường Gia. Trong phim có anh chàng ngốc Địch Thiên Lâm trong vai Nguyệt lượng vô cùng tếu, coi mà cười chảy nuóc mắt