VietBest
Nơi Hạnh Phúc - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Phòng Tạm (https://vietbestforum.com/forum-68.html)
+--- Thread: Nơi Hạnh Phúc (/thread-24270.html)Nơi Hạnh Phúc - Anamit - 2022-12-09

97 Phần trăm DNA của chúng ta có mục đích cao hơn và không phải là 'rác' như các nhà khoa học dán nhãn

Sau hàng nghìn năm bị ngắt kết nối với các tần số chiều cao hơn, DNA của chúng ta cuối cùng đã thoát khỏi các khuôn mẫu cũ vốn bị mắc kẹt trong một ma trận thời gian phổ quát.

Tuy nhiên, con người sẽ sớm biết và hiểu tại sao 97% DNA của chúng ta có mục đích cao hơn và tại sao sự biến đổi của nó lại dẫn chúng ta đến một sự thức tỉnh mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Bộ gen của con người chứa ít nhất bốn triệu công tắc gen cư trú trong các bit DNA từng bị coi là “rác” nhưng hóa ra cái gọi là DNA rác đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cách thức hoạt động của các tế bào, cơ quan và các mô khác.

Phát hiện này, được coi là một bước đột phá lớn về y học và khoa học, có ý nghĩa to lớn đối với sức khỏe và ý thức của con người vì nhiều căn bệnh phức tạp dường như được gây ra bởi những thay đổi nhỏ trong hàng trăm công tắc gen.

Khi các nhà khoa học đào sâu vào “rác” - những phần của DNA không phải là gen thực tế có chứa hướng dẫn cho protein - họ đã phát hiện ra một hệ thống phức tạp điều khiển gen.

Ít nhất 80 phần trăm DNA này đang hoạt động và cần thiết. 15-17% khác có chức năng cao hơn mà các nhà khoa học vẫn đang giải mã.

Kết quả của công việc là một bản đồ lộ trình có chú thích về phần lớn DNA này, cho biết nó đang làm gì và như thế nào. Nó bao gồm hệ thống các công tắc, hoạt động giống như công tắc điều chỉnh độ sáng của đèn, kiểm soát gen nào được sử dụng trong tế bào và thời điểm chúng được sử dụng, đồng thời xác định, ví dụ, liệu một tế bào trở thành tế bào gan hay tế bào thần kinh.
Có bằng chứng cho một loại thuốc hoàn toàn mới trong đó DNA có thể bị ảnh hưởng và lập trình lại bằng từ ngữ và tần số mà KHÔNG cần cắt bỏ và thay thế các gen đơn lẻ.

Phát hiện và kết luận của các nhà nghiên cứu Nga đơn giản là một cuộc cách mạng!

Theo họ, DNA của chúng ta không chỉ chịu trách nhiệm xây dựng cơ thể mà còn đóng vai trò lưu trữ dữ liệu và giao tiếp. Các nhà ngôn ngữ học Nga đã phát hiện ra rằng mã di truyền, đặc biệt là trong DNA rác dường như vô dụng tuân theo các quy tắc giống như tất cả các ngôn ngữ của con người chúng ta.

Cuối cùng, họ đã so sánh các quy tắc cú pháp (cách các từ được kết hợp với nhau để tạo thành cụm từ và câu), ngữ nghĩa (nghiên cứu về ý nghĩa trong các hình thức ngôn ngữ) và các quy tắc cơ bản của ngữ pháp.

Họ phát hiện ra rằng các chất kiềm trong DNA của chúng ta tuân theo một ngữ pháp thông thường và đã đặt ra các quy tắc giống như ngôn ngữ của chúng ta. Vì vậy, ngôn ngữ của con người không xuất hiện một cách ngẫu nhiên mà là sự phản ánh DNA vốn có của chúng ta.
Nhà lý sinh học và nhà sinh học phân tử người Nga Pjotr Garjajev và các đồng nghiệp của ông cũng khám phá hành vi rung động của DNA.

Điểm mấu chốt là:

“Các nhiễm sắc thể sống hoạt động giống như máy tính solitonic/ảnh ba chiều sử dụng bức xạ laser DNA nội sinh.”

Điều này có nghĩa là họ đã quản lý để điều chỉnh các mẫu tần số nhất định trên một tia laze và cùng với nó ảnh hưởng đến tần số DNA và do đó ảnh hưởng đến chính thông tin di truyền.

Vì cấu trúc cơ bản của các cặp DNA-kiềm và của ngôn ngữ (như đã giải thích trước đó) có cùng cấu trúc nên không cần giải mã DNA.

Cuối cùng, điều này giải thích một cách khoa học tại sao những lời khẳng định, huấn luyện tự sinh, thôi miên và những thứ tương tự có thể có tác động mạnh mẽ đến con người và cơ thể của họ. Việc DNA của chúng ta phản ứng với ngôn ngữ là điều hoàn toàn bình thường và tự nhiên.

Trong khi các nhà nghiên cứu phương Tây cắt các gen đơn lẻ từ chuỗi DNA và chèn chúng vào nơi khác, thì người Nga đã nhiệt tình nghiên cứu các thiết bị có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của tế bào thông qua các tần số vô tuyến và ánh sáng được điều biến phù hợp và do đó sửa chữa các khiếm khuyết di truyền.

Nhóm nghiên cứu của Garjajev đã thành công trong việc chứng minh rằng với phương pháp này, các nhiễm sắc thể bị tổn thương do tia X chẳng hạn có thể được sửa chữa.

Họ thậm chí còn nắm bắt các mẫu thông tin của một DNA cụ thể và truyền nó sang một DNA khác, do đó lập trình lại các tế bào thành một bộ gen khác. Vì vậy, họ đã biến đổi thành công, ví dụ, phôi ếch thành phôi kỳ nhông chỉ bằng cách truyền các mẫu thông tin DNA!

Bằng cách này, toàn bộ thông tin được truyền đi mà không có bất kỳ tác dụng phụ hay bất hòa nào gặp phải khi cắt bỏ và đưa lại các gen đơn lẻ từ DNA. Điều này đại diện cho một cuộc cách mạng và cảm giác không thể tin được, biến đổi thế giới!

Tất cả điều này chỉ đơn giản bằng cách áp dụng rung động và ngôn ngữ thay vì thủ tục cắt bỏ cổ điển!

Thí nghiệm này chỉ ra sức mạnh to lớn của di truyền sóng, rõ ràng là có ảnh hưởng lớn hơn đến sự hình thành các sinh vật so với các quá trình sinh hóa của các chuỗi kiềm.

Khám phá này cũng chỉ ra tầm quan trọng của tần số âm thanh và rung động trong nguồn gốc của sự sống con người và khả năng sáng tạo được tạo ra bởi các làn sóng ý thức.

Hiệu ứng DNA ma là một trường hợp điển hình: trường năng lượng của mẫu DNA vẫn có thể được phát hiện bằng ánh sáng laze ngay cả khi mẫu vật lý bị loại bỏ. Ở cấp độ cơ bản, con người là năng lượng thuần túy. Trong Di truyền sóng, DNA rác hoạt động ở cấp cơ sở hạ tầng phong phú gồm siêu mã và giao tiếp sóng, được hiện thực hóa ở dạng vật chất dưới dạng cấu trúc tinh thể - hình ba chiều gen động trong tinh thể lỏng của chuỗi nhiễm sắc thể.

Điều mà mô hình này gợi ý là gen của con người là một phần của hình ba chiều lớn hơn (đa vũ trụ) của thực tế thông tin sóng. Siêu giao tiếp, dưới hình thức viễn thám, chữa bệnh từ xa và thần giao cách cảm, chắc chắn là một phần trong giao thức của con người.

Các nhà khoa học cho biết rằng 97% DNA của chúng ta là "DNA rác".
 
Họ gọi nó là đồ bỏ đi vì họ không thấy rằng chúng tôi có ích gì với nó. Chỉ 3% DNA của chúng ta được bọc trong chuỗi xoắn kép xoắn ốc. Trong thời gian của chu kỳ 75.000 năm khi chúng ta tiếp xúc với nhiều sóng năng lượng xoắn nhất và nó ảnh hưởng đến DNA của chúng ta bằng cách tổ chức lại 97% DNA "rác" từ chuỗi xoắn kép 2 sợi thành chuỗi xoắn 12 sợi giúp con người tiến lên một bước nhảy vọt của sự tiến hóa.

Không gian trống không thực sự trống rỗng mà chứa đầy năng lượng sóng xoắn vô hình ở các mức độ tập trung khác nhau.

Do đó, khi các ngôi sao và hành tinh trôi qua thiên hà, chúng đi qua các nồng độ khác nhau trong những khoảng thời gian rất chính xác, với các chu kỳ chính xác có thể thay đổi độ dài từ hàng nghìn đến hàng triệu năm.

Khi các hành tinh di chuyển qua các thời kỳ tập trung cao độ của các sóng xoắn này, một sự biến đổi sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc DNA trên hành tinh, khiến cho các dạng tiến hóa cao hơn tái tạo nhanh hơn các dạng sống kém tiến hóa hơn.

Nhiều bằng chứng về điều này được thấy là xảy ra thông qua các hồ sơ hóa thạch của chúng ta mà quá trình tiến hóa đã cho thấy điều này xảy ra đột ngột chứ không phải là một quá trình dần dần.

Hiệu ứng này đã được các nhà sinh vật học chính thống đặt tên là "cân bằng chấm câu".

 97 Percent of Our DNA Has a Higher Purpose and Is Not 'Junk' as Labeled by Scientists


After thousands of years of being disconnected from higher dimensional frequencies, our DNA is finally breaking free from old patterns which have been stuck in a universal time matrix. However, humans will soon know and understand why 97% of our DNA has a higher purpose and why its transformation is leading us into an awakening that we never could have imagined. 

The human genome is packed with at least four million gene switches that reside in bits of DNA that once were dismissed as “junk” but it turns out that so-called junk DNA plays critical roles in controlling how cells, organs and other tissues behave.

The discovery, considered a major medical and scientific breakthrough, has enormous implications for human health and consciousness because many complex diseases appear to be caused by tiny changes in hundreds of gene switches.

As scientists delved into the “junk” - parts of the DNA that are not actual genes containing instructions for proteins - they discovered a complex system that controls genes.

At least 80 percent of this DNA is active and needed. Another 15-17 percent has higher functions scientists are still decoding.

The result of the work is an annotated road map of much of this DNA, noting what it is doing and how. It includes the system of switches that, acting like dimmer switches for lights, control which genes are used in a cell and when they are used, and determine, for instance, whether a cell becomes a liver cell or a neuron.
There is evidence for a whole new type of medicine in which DNA can be influenced and reprogrammed by words and frequencies WITHOUT cutting out and replacing single genes.

Russian researchers' findings and conclusions are simply revolutionary! 

According to them, our DNA is not only responsible for the construction of our body but also serves as data storage and in communication. The Russian linguists found that the genetic code, especially in the apparently useless junk DNA follows the same rules as all our human languages.

To this end they compared the rules of syntax (the way in which words are put together to form phrases and sentences), semantics (the study of meaning in language forms) and the basic rules of grammar.

They found that the alkalines of our DNA follow a regular grammar and do have set rules just like our languages. So human languages did not appear coincidentally but are a reflection of our inherent DNA.

The Russian biophysicist and molecular biologist Pjotr Garjajev and his colleagues also explored the vibrational behavior of the DNA.

The bottom line was:
“Living chromosomes function just like solitonic/holographic computers using the endogenous DNA laser radiation.”

This means that they managed for example to modulate certain frequency patterns onto a laser ray and with it influenced the DNA frequency and thus the genetic information itself.

Since the basic structure of DNA-alkaline pairs and of language (as explained earlier) are of the same structure, no DNA decoding is necessary.

This finally and scientifically explains why affirmations, autogenous training, hypnosis and the like can have such strong effects on humans and their bodies. It is entirely normal and natural for our DNA to react to language.

While western researchers cut single genes from the DNA strands and insert them elsewhere, the Russians enthusiastically worked on devices that can influence the cellular metabolism through suitable modulated radio and light frequencies and thus repair genetic defects.

Garjajev’s research group succeeded in proving that with this method chromosomes damaged by x-rays for example can be repaired.

They even captured information patterns of a particular DNA and transmitted it onto another, thus reprogramming cells to another genome. So they successfully transformed, for example, frog embryos to salamander embryos simply by transmitting the DNA information patterns!

This way the entire information was transmitted without any of the side effects or disharmonies encountered when cutting out and re-introducing single genes from the DNA. This represents an unbelievable, world-transforming revolution and sensation!

All this by simply applying vibration and language instead of the archaic cutting-out procedure!

This experiment points to the immense power of wave genetics, which obviously has a greater influence on the formation of organisms than the biochemical processes of alkaline sequences.

This discovery also points to the significance of sound frequencies and vibrations in the origin of human life and the possibility that creation was generated by waves of consciousness.

The Phantom DNA effect is a case in point: the energy field of a DNA sample remains detectable by laser light even when the physical sample is removed. At a fundamental level, man is pure energy. In Wave Genetics, the junk DNA functions at a rich infrastructure level of super codes and wave communication,  realized in material form as crystalline structures - dynamic gene-holograms in liquid crystals of the chromosome continuum.


What this model suggests is that the human gene is part of larger holograms (multiverse) of wave information reality. Hyper-communication, in the form of remote sensing, remote healing and telepathy, is definitely a part of the human protocol.

Scientists are aware that 97% of our DNA is, as they call it "junk DNA".
 
They call it junk because they don't see that we have any use for it. Only 3% of our DNA is wrapped up in the spiraling double helix strand. During the time of the 75,000 year cycle when we are exposed to the most torsion energy waves and it affects our DNA by reorganizing the 97% "junk" DNA from a 2-strand double helix to a 12-strand helix advancing man in a leap of evolution.

Empty space is not really empty but filled with the invisible torsion wave energy at different degrees of concentration.

Thus, as the stars and planets drift through the galaxy they pass through different concentrations in very exact intervals of time, with precise cycles that can vary in length from thousands to millions of years. 

As planets move through periods of high concentration of these torsion waves a transformation affects the DNA structure on the planet, which causes more highly evolved forms to more rapidly replicate than less evolved forms of life.

Ample evidence of this is seen to occur through our fossil records which evolution has shown this to occur in sudden jolts rather than as a gradual process.

The effect has been named as "punctuated equilibrium" by mainstream biologists.

Lạng trên Mụn


RE: Giai điệu ánh sáng - Anamit - 2022-12-10

GIAI ĐIỆU ÁNH SÁNG 

[Image: 318420411_153386044103940_54913745051795...e=639962CE]

Chúng ta phải làm những gì Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm, vì chúng ta là đại diện của Ngài, ở đây trong thân thể vật chất này.

Hãy chúc phúc, hãy nghĩ điều tốt nhất cho bản thân và mọi người. Làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và, điều gì đang làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời ?. Nói một cách ngắn gọn là chúc phúc cho tất cả những gì chúng ta làm, chúc phúc cho mọi thứ, chúc phúc cho cả những viên đá trên đường, chúc phúc cho các thiên thần, chúc phúc cho Chân sư Ánh sáng và Tình yêu, chúc phúc cho Chúa, chúc phúc cho tất cả chúng sinh ... Hãy chúc phúc cho cơ thể của bạn.

Đừng coi cơ thể của bạn như một công cụ của tội lỗi hoặc một cơ thể phải chết. Hãy coi thân thể bạn là Thân thể của ánh sáng, trong sạch và thánh khiết, là Đền thờ Hằng sống của Đức Chúa Trời.

Hãy xem xét rằng mọi lúc chúng ta đang sống trong Vĩnh hằng và trong Ánh sáng vĩnh cửu. Hãy nghĩ điều tốt nhất và tỏa ra điều tốt nhất của chúng ta cho tất cả chúng sinh. Tỏa ra ánh sáng tình yêu cuộc sống hòa bình sự tinh khiết sự tha thứ
Bảo vệ Năng lượng của bạn, Ánh sáng của bạn, Cơ thể của bạn. Trở thành Người bảo vệ của anh ấy, và vì vậy Chúa và các thiên thần của anh ấy sẽ trở thành Người bảo vệ và Hướng dẫn của bạn. Thực hành Sự tinh khiết của lời nói, suy nghĩ, hành động, cảm giác và cảm xúc.

Đây là bước quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta. Hãy nhớ rằng trí tuệ phải được thúc đẩy bởi cảm xúc và cảm giác; nhớ công thức: não trong tim và tim trong não. Bằng cách lặp đi lặp lại liên tục các sắc lệnh, cảm xúc và cảm giác được hấp thụ vào trí tuệ và chúng ta có được sự thôi thúc bên trong rằng chúng ta:

"nó sẽ dẫn đến NGUỒN SÁNG."


Isabel Garcia Garcia


RE: Nơi Hạnh Phúc - Anamit - 2022-12-10

Nơi Hạnh Phúc là ở nhà

[Image: 2728.png][Image: 2757.png] Nơi hạnh phúc LÀ ở nhà[Image: 2757.png]


[Image: 2757.png]“Nơi hạnh phúc là ở nhà.” Đó là khẩu hiệu quốc gia của Bhutan có vẻ giống như những lời lẽ tầm thường điển hình được tìm thấy trên các tờ quảng cáo du lịch ở khắp mọi nơi, nhưng ở quốc gia nhỏ bé thuộc dãy Himalaya này, họ lấy niềm hạnh phúc làm trọng tâm.

[Image: 2757.png]Cố Quốc vương Jigme Singye Wangchuck vào những năm 1970 đã có câu nói nổi tiếng rằng tổng hạnh phúc quốc gia của đất nước quan trọng hơn tổng sản phẩm quốc dân, và kể từ đó, thuật ngữ này đã được dùng để định nghĩa quốc gia.

[Image: 2757.png]Bhutan là một quốc gia nhỏ không giáp biển ở dãy núi Himalaya với dân số chưa đầy một triệu người. Nó nằm ngay phía nam Tây Tạng, nơi chia sẻ di sản văn hóa và sắc tộc với người Bhutan. Lối sống Phật giáo “Cỗ xe sấm sét” Kim cương thừa của họ là duy nhất trên thế giới.

[Image: 2728.png] Chỉ lấy những gì cộng hưởng cho nhân loại [Image: 1f4ab.png]

[Image: Tashichho-Dzong-Thimphu-at-night.jpg]