VietBest
Khai income tax ở Canada - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Miscellaneous (https://vietbestforum.com/forum-64.html)
+--- Forum: Luật Pháp (Laws) (https://vietbestforum.com/forum-49.html)
+--- Thread: Khai income tax ở Canada (/thread-23180.html)

Pages: 1 2


Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-21

để hiểu về khai thuế , có nhiều bước căn bản mình cần phải hiểu trước khi đi vào trọng tâm

Vân đi từng bước một ở đây để các bạn dễ nghiên cứu 


1. Tax "brackets" (có cả cho Federal Provincial ... Vân chỉ nói phần Federal thôi , từ Federal mình có thể suy qua Provincial ... the idea cũng giống nhau , cái khác là  1. bên Provincial có % tax rate  thấp hơn bên Federal , 2. Provincial của mỗi tĩnh bang có những con số khác nhau , đễ tránh trường hợp khác nhau ở mỗi tĩnh bang , ở đây mình chỉ nói Federal)


- "Taxable" income   up to $47,630 .... đóng 15% Federal tax

"Taxable" income   $47,630 - $95,259 ... đóng 20.5% Federal tax

"Taxable" income   $95,259 - $147,667 ... đóng 26% Federal tax

"Taxable" income    $147,667 - $210,371 ... đóng 29% Federal tax

"Taxable" income   trên $210, 371 ... đóng 33% Federal taxVậy Tax "Brackets" là để làm gì ??

- là để đóng thuế nặng hơn cho những người có income cao - tỉ dụ "Taxable" income dưới $47, 630 ... thì đóng 15% Federal tax ...  $47,630 x 15% = $7,144.50- tỉ dụ "Taxable" income là $50,000 ....  $47,630 x 15% = $7,144.50     .......    (50,000 - 47,630) x 20.5% = $485.85           ....    tỗng cộng Federal tax là $7,144.50 + 485.85 = $7,630.35

nghĩa là ... $47,630 ĐẦU TIÊN sẽ đóng thuế ở 15% .... "PHẦN TIỀN NHIỀU HƠN $47,630" sẽ nhảy qua tax bracket kế tiếp là 20.5% (only the amount over $47,630 would be subject to the higher income tax rate)- income càng cao , càng nhảy qua bracket kế tiếp , đóng thuế càng cao hơn

- cũng giống như "Taxable" income , mình chỉ thấy khi calculate tax .. Tax "brackets" mình cũng chỉ thấy khi calculate tax .. bất cứ ở trường hợp nào khác , mình không đụng tới "Taxable" income hoặc Tax "brackets"


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-21

2. Tax "Deductions" & Tax "Credits" 

2 cái giúp mình giảm tax , nhưng nó hơi khác nhau 1 chút 


[Image: 47.jpg]

giã sữ line AB là TAX MÌNH PHẢI TRẢ = 5,000   (NẾU KHÔNG CÓ 2 CÁI TRÊN)

- bây giờ nếu có Tax "Deductions"  ...................... cái line "rút ngắn lại"  ............. tax mình phải trả chỉ còn = 3,500

- bây giờ nếu lại có thêm Non Refundable Tax "Credit" .............. cái line lại "càng rút ngắn lại" ............ tax mình phải trả chỉ còn 2,500

- bây giờ lại có thêm Refundable Tax "Credit" .............. cái line lại "càng càng rút ngắn thêm lại"  ...... tax mình phải trả chỉ còn 1,000

đó là cách 2 cái trên giúp mình giảm thuế ..... thuế mình phải trả càng ngày càng rút ngắn lại 

thêm 1 điễm khác nữa 

- Tax "Credits" chỉ giúp mình giảm thuế thôi  Ok-sign-smiley-emoticon

- Tax "Deductions" , ngoài giúp mình giảm thuế  Ok-sign-smiley-emoticon  , còn giúp mình giảm Net income   Ok-sign-smiley-emoticon ... Net income tĩ lệ NGHỊCH với Benefits  .......... Net income giãm , Benefits tăng Ok-sign-smiley-emoticon  ... Net income tăng , Benefits giãm  Thumbs-down4


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-21

3. Net income & Taxable income ... 2 cái giống & khác nhau chổ nào ??


giống ở điểm ... 95%  trường hợp ,  Net income = Taxable income


khác ở điểm ... 

- Taxable income chỉ "đụng tới 1 lần duy nhất" khi mình tính thuế , nó tỉ lệ THUẬN với thuế ... Taxable income nhiều , đóng thuế nhiều ... Taxable income ít , đóng thuế ít    

Tax = Taxable income x Tax rate % 


- Net income xài "thường xuyên/everywhere" - nhất là mỗi khi mình apply for benefits , nó tỉ lệ NGHỊCH với benefits ... Net income nhiều , benefits ít ... Net income ít , benefit nhiều


Net Income = Total Income - Tax Deductions

thường thường

Net Income = Taxable IncomeRE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-21

4. Tax Credits


có 2 loại Tax Credits: Non RefundableRefundable Tax Credits

2 loại này giống và khác nhau ở điễm nào ?


uhmmm.... nếu nói chính xác , thì Vân không thấy nó giống nhau ở điễm nào cả  2leluoi , ngoài cái tên "Tax credits"  2leluoi

còn khác nhau ở điễm nào 

- Non Refundable Tax Credits ... như cái tên gợi ý , nó không phải là tiền cho mình bỏ túi , nó chỉ giúp cho mình được giãm thuế 


- Refundable Tax Credits ... thì lại là tiền mình có thể bỏ vào túi


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-21

5. "Non Refundable" Tax Credits
 


sẽ edit sau , khi nào rảnh


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-21

6. "Refundable" Tax Credits


sẽ edit sau , khi nào rãnh  Hello


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-22

tới đây , Vân cho tỉ dụ thực tiễn để các bạn dễ hiểu , rồi Vân sẽ trở lại edit những posts trên


khai thuế có 3 phần chánh 

1. tìm "Taxable" income ... để coi nó nằm trong Tax "bracket" nào ... để biết % tax rate mình phải đóng

2. tìm "Net" tax

3. tìm "Refund" hay "Balance owing" .. tuỳ theo mình đả trả NHIỀU HƠN HAY ÍT HƠN thuế mình cần phải trả ... nếu mình đả trả NHIỀU HƠN thì mình có Refund ... nếu mình đả trả ÍT HƠN thì mình có Balance owing


Ok-sign-smiley-emoticon


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-22

i. Tìm "Taxable" income a. "Total" income (tỗng cộng tất cả những income mình có được trong năm)

A ............... 15,000
B..................  300
C .................  700
D ................. 4,000
____________________
Total income = 20,000

b. Tax "Deductions" (giúp giảm "Net" income và "Taxable" income , để mình có lợi khi apply for benefits & tính bao nhiêu thuế mình phải trả)

E .......  1,500
F ......... 500
_______________
Tax deductions = 2,000
c. "Net" income (xữ dụng mỗi lần mình apply for benefits , tĩ lệ NGHỊCH với Benefits ... Net income cao, Benefits thấp .. Net income thấp , Benefits cao)

Total income ... 20,000
Tax deductions ... 2,000
_____________________
Net income = 18,000
d. "Taxable" income (xữ dụng duy nhất khi tính thuế mình phải trả , tĩ lệ THUẬN với Thuế ... Taxable income cao, Thuế cao .. Taxable income thấp, Thuế thấp)

trong 95% trường hợp thì Net income = Taxable income

trong trường hợp này thì Net income = Taxable income = $18,000


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-22

ii. Tìm "Net" Tax


- phần này phức tạp nhất trong 3 phần , nên Vân sẽ đi chầm chậm lại trong 2 posts .. chứ không chĩ tóm gọn lại trong 1 post thôi  2leluoi

- sau khi mình có "Taxable" income rồi , mình cần phải nhìn vào Tax "Bracket" , để coi Tax "rate" mình phải đóng là bao nhiêua. ti dụ tax brackets (con số thiệt sự thì Vân có trong post ban đầu của thread  , ở đây Vân chỉ tỉ dụ những con số dễ cho mình dễ hiểu thôi)


Taxable income ...

- dưới 30,000 thì mình đóng 15%
- 30,000 - 40,000 thì mình đóng 20%
- 40,000 - 50,000 thì mình đóng 25%


Tax Brackets - mục đích là để đóng thuế cao hơn cho những người có cao income


****


1. bây giờ nếu Taxable income = 25,000 ... tức là nằm trong bracket đầu tiên 

Federal Tax = 25,000 x 15% = 3,750
(Provincial Tax cũng tính gần gần giống vậy , nhưng với những con số khác nhau , tuỳ theo mỗi tĩnh bang)2. bây giờ nếu Taxable income = 35,000 ... tức là nằm trong bracket thứ hai

Tax cho 30,000 đầu tiên = 30,000 x 15% = 4,500

Tax cho 5,000 còn lại = (35,000 - 30,000) x 20% = 1,000

Federal Tax tỗng cộng = 4,500 + 1,000 = 5,500
(Provincial Tax cũng tính gần gần giống vậy , nhưng với những con số khác nhau , tuỳ theo mỗi tĩnh bang)3. bây giờ nếu Taxable income = 45,000 ... tức là nằm trong bracket thứ ba

Tax cho 30,000 đầu tiên = 30,000 x 15% = 4,500

Tax cho 10,000 kế tiếp = (40,000 - 30,000) x 20% = 2,000

Tax cho 5,000 kế tiếp = (45,000 - 40,000) x 25% = 1,250

Federal Tax tỗng cộng = 4,500 + 2,000 + 1,250 = 7,750
(Provincial Tax cũng tính gần gần giống vậy , nhưng với những con số khác nhau , tuỳ theo mỗi tĩnh bang)
đây là tỉ dụ đơn giản cho bạn hiểu cách tính thuế như thế nào , trong cả 3 trương hợp 

nếu bạn hiểu tỉ dụ đơn giản này rồi , thì bạn có thể hiểu khi áp dụng đúng con số của chính phủ đưa ra , hehehe


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-22

sau khi hiểu post trên , bây giờ Vân đi tiếp để bạn hiểu tính "Net" Tax như thế nào nhá trở lại tỉ dụ 3 ở trên ... Taxable income là 45,000 ... tức là nằm trong bracket thứ ba

Federal Tax tỗng cộng là 7,750


bây giờ đi tiếp tục Hello


b. Non Refundable Tax Credits

Credit A ... 700
Credit B ... 1200
Credit C .... 300
Credit D ... 800
_______________
Total Credits = 3,000tip .. mình so sánh Taxable income  vs. Total Credits là mình biết được ........... mình có đóng Federal tax , hay miễn đóng Federal Tax  Shy

- nếu Taxable income > Total Credits  ... ấy dà da , mình phải đóng Federal tax rồi  ... khoảng cách "lớn" càng nhiều , thì mình "đóng thuế" càng nhiều

- nếu Taxalbe income < Total Credits ... voila , mình miễn đóng Federal tax  Dancer_4
tip ... mình đừng bao giờ nhìn Federal Tax vs. những cái credits ABCD ... mà nghĩ oh mình được bớt thuế 700 , 1200 , 300 , 800 , sướng quá , là mình lầm to  ... chưa đâu , vì những cái credits này còn phải nhân với tax rate nữa  ....  bây giờ mình đi tiếp  HelloTotal Credits .... 3,000
Tax rate ... 15%
_______________________
Non Refundable Tax Credits = 450tip ... tới đây mình có thể nhìn Federal Tax vs. Non Refundable Tax Credits ... để biết Federal Tax mình phải trả là NHIỀU hay ÍTShytip ... khi nói tới Tax Brackets - rates khác nhau , mình chỉ dùng khi xữ dụng trên Taxable income ... sau đó , mình KHÔNG còn đụng gì tới nó cả , mình chỉ còn 1 rate căn bản là 15% thôi
c. Net Federal Tax

Federal Tax .... 7,750
Non Refundable Tax Credits .... 450
__________________________________
Net Federal Tax .... 7,300


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-22

iii. Tìm Refund hay Balance Owinga. Total Tax 

Net Federal Tax ... 7,300

Net Provincial Tax ... 3,700 (tỉ dụ đây là số tiền mình có được khi mình tìm Provincial tax - the idea cũng giống như Federal tax , nhưng con số khác nhau tuỳ theo từng tiểu bang)
____________________________
Total Tax = 11,000 (hiểu như là ... Thuế mình cần phải trả)

b. Refundable Tax Credits

Tax already paid ..... 12,000
Credit A ..... 200
Credit B ..... 100
____________________________
Total Refundable Tax Credits = 12,300 (hiểu như là ... thuế mình đả trả)tip ... Tax mình đả trả trong năm được coi là Refundable Tax Credits ... là "con số lớn duy nhất" trong Refundable Tax Credits , "những con số khác" hầu như rất là khiêm nhường
tip ... sự khác biệt giữa .... Credits ABCDE  trong  Non Refundable Tax Credits  và  Refundable Tax Credits 
 
- trong Non Refundable Tax Credits ... những con số ABCDE lớn , nhưng nó không phải là con số mình được giảm thuế , vì những con số này còn phải nhân với 15%
- trong Refundable Tax Credits .... những con số ABCDE nhỏ , nhưng nó chính là con số mình được giảm thuế , vì không cần phải nhân với 15%
tip ... get a REFUND hay phải trả BALANCE OWING khi mình so sánh ... TOTAL TAX vs. TOTAL REFUNDABLE TAX CREDITS

- Total Tax > Total Refundable Tax Credits ............. mình chưa trả đủ tiền thuế mình cần phải trả , mình phải trả phần thiếu ... BALANCE OWING

- Total Tax < Total Refundable Tax Credits ............ mình trả dư tiền thuế mình cần phải trả , mình lấy lại phần dư này ... REFUND
bây giờ mình đi tiếp  Hello


c. Refund

Total Refundable Tax Credits ... 12,300
Total Tax .... 11,000
_________________________________
Refund = 1,300 (mình đả trả dư trong năm qua , bây giờ mình lấy lại)
TRƯỜNG HỢP NGƯỢC LẠI , TỈ DỤ MÌNH ĐẢO NGƯỢC 2 CON SỐ LẠI VỚI NHAU


c. Balance owing

Total Tax .... 12,300
Total Refundable Tax Credits ... 11,000
________________________________________
Balance owing = 1,300 (mình đả trả thiếu năm qua , bây giờ mình phải trả cái này cho dứt nợ)


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-22

ở trên là xương sườn khi mình tính thuế 

Vân dùng những ví dụ dễ kèm theo tips rất rỏ ràng , để bạn có thể hiểu cái xương sườn này .... cũng như hiểu những tên và ý nghĩa đi theo những cái tên này

nếu bạn suy nghĩ , và hiểu cái xương sườn này ... bạn có thể thấy ... taxation is very easy không nào ??

223110697


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-25

Chuyện khai thuế trên computer vs. Chuyện khai thuế trên giấy


- mỗi người có cách nhìn riêng về chuyện này , cũng tuỳ theo trường hợp của mỗi người nữa ... đây là cách nhìn riêng của Vân 1. vì thuế bao gồm rất nhiều hàng , tính chung cho cả nước , ai dính vào hàng nào thì điền vào hàng đó , ai không dính vào hàng nào thì skip hàng đó

- khai thuế trên computer ... mình phải chạy lên , chạy xuống , chạy lên , chạy xuống , kiếm cái hàng nào dính tới mình để điền , Vân thấy cũng chóng mặt

- khai trên giấy , Vân đả quen vị trí cái nào ở đâu rồi , cần tới nó , Vân cứ đi thẳng tới đó , không cần chạy lên rồi chạy xuống rồi chạy lên chạy xuống , kiếm coi nó nằm ở đâu 

- nội cái vụ chạy lên chạy xuống , mà Vân thì lại "motion sickness" nữa , dễ chóng mặt ... Vân thích khai thuế trên giấy hơn  Ok-sign-smiley-emoticon

2. khai thuế trên computer limit số người mình khai

- có lần Vân mua thử software , thử mùi coi nó thế nào , ai dè nó chỉ cho khai 3 người ... trong khi đó, Vân cần khai cho nhiều người ... đây cũng là nguyên nhân Vân thích khai thuế trên giấy hơn ... hihiihi  Ok-sign-smiley-emoticon
3. khai thuế trên computer , mình không cần phải tính toán , computer tính sẳn hết cho mình ... mình chỉ cần enter information của mình thôi , computer sẽ calculate hết cho mình  Ok-sign-smiley-emoticon

và nó cũng gởi refund về cho mình lẹ hơn  Ok-sign-smiley-emoticon


còn khai trên giấy , mình phải vừa enter the information , vừa calculate , nhận refund chậm hơn ... nhưng that's ok ... vì Vân học ban toán trước đây , nên đây cũng là 1 cái thú của Vân 


****


sự khác biệt giữa người học ban toán , và người không học ban toán là gì ???

- giống như sự khác biệt giữa khai thuế bằng computer và khai thuế bằng giấy vậy ... khai thuế bằng computer , mình chỉ enter information , rồi nó calculate cho mình ... khai thuế bằng giấy , mình phải làm từ A tới Z

- thì cũng vậy , những người không học ban toán , họ có sẳn công thức rồi , họ chỉ làm bài  toán thôi ... còn người học ban toán , họ phải làm từ A tới Z , họ phải hiểu công thức đó  từ đâu mà  ra , và phải biết làm bài toán 


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-29

Bắt đầu là mình có TOTAL INCOME 

- nếu tính thuế từ Total Income , thuế mình phải trả sẽ rất nhiều  Disappointed-face4

- chính phủ cho mình có cơ hội giảm thuế , giảm thuế qua 2 steps "Tax Deductions & Non Refundable Tax Credits"


Total Income
   Income 1
+ Income 2
+ Income 3
_____________
= Total income
Tax Deductions
    Deduction 1
+ Deduction 2
+ Deduction 3
_______________
= Tax Deductions
Total Income 
-  Tax Deductions ............ (step thứ nhất để giảm thuế , và cũng để nâng benefits của mình lên nếu mình có cần apply for any benefits)
__________________________________________________________________________________________________________________

= Net income (đa số trường hợp , thì nó cũng = Taxable income)
*****
Taxable Income
x  Tax Rates (tuỳ theo Taxable income nhiều hay ít , mình có thể nằm trong low bracket , hay high bracket - coi post #1)
________________________________________________________________________________________________
= Tax Payable  
Non Refundable Tax Credits (cách tính)
   credit 1
+ credit 2
+ credit 3
+ credit 4
________________________
= Total credits 
x  15% 
_________________________
= Non Refundable Tax Credits 


Tax Payable 
-   Non Refundable Tax Credits  ....... (step thứ hai để giảm thuế)
______________________________________________________________
Federal tax 

nếu Tax Payable > NRTC  .............. mình có Federal = the difference
nếu Tax Payable < NRTC ................. mình có Federal = 0  ... tức là mình miễn đóng Federal tax

******


(mình phải tính Provincial tax riêng , steps thì cũng "gần" giống như trên , khác $ và % , từ  ***Taxable income x Tax rates cho tới Provincial tax ***)   Federal Tax 
+ Provincial Tax
______________
   Total TaxRefundable Tax Credits (cách tính)
   Tax already paid *
+ credit 2
+ credit 3
______________________________
= Refundable Tax Credits (để ý ở đây mình không cần phải x 15% như ở Non Refundable Tax Credits) *


   Total Tax
-  Refundable Tax Credits ......... (ở đây mình coi , mình đả đóng DƯ HAY THIẾU so với số thuế mình CẦN phải đóng)
__________________________________________________________________________________________________________

nếu Total Tax > Refundable Tax Credits .......... mình đóng thiếu .......... mình có BALANCE OWING , mình phải đóng thêm cho đủ
nếu Total Tax < Refundable Tax Credits ............. mình đóng dư ........... mình có REFUND , số tiền mình đả đóng dư , mình lấy về lại


RE: Khai income tax ở Canada - tuyetvan - 2022-01-29

qua ví dụ ở trên , Vân hy vọng bạn thấy sự khác biệt giữa Non Refundable Tax Credits vs. Refundable Tax Credits Non Refundable Tax Credits 

i. sau khi tính tỗng số credits rồi ... nhân cho 15% (nếu mình đang tính Federal) ... thì mới có con số cuối cùng

ii. so sánh với Tax Payable .... nếu nó nhỏ hơn Tax Payable , thì mình đóng thuế Federal/Provincial "the difference" ... nếu nó lớn hơn Tax Payable , thì mình miễn đóng thuế Federal/Provincial
Refundable Tax Credits

- bao gồm "tax already paid" nhá  2leluoi

i. sau khi tính tổng số credits rồi ... thì nó là con số cuối cùng (không cần phải nhân cho 15%)

ii. so sánh với Total Tax (Federal + Provincial tax) ... nếu nó nhỏ hơn Total Tax , thì mình phải đóng Balance owing ... nếu nó lớn Total Tax , thì mình có được Refund
điều này cũng nhắc nhở chúng ta 2 điều

- khi tính Non Refundable tax credits ... thấy con số lớn quá , mình tưởng argghhh , mình trừ được nhiều thuế quá ... cà ching  Kaos-1

là mình bị hố rồi

- vì sau đó , mình chỉ lấy 15% của nó thôi , chứ không phải lấy trọn vẹn 100%

- chưa hết , nếu lỡ credits đó nhiều quá , thì mình cũng đi tới "miễn thuế" thôi , chứ mình không bỏ nó vào túi được đâu