VietBest
Tào lao - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: Tào lao (/thread-22858.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:20 PM)Ech Wrote: Lại thêm một cao nhân, mộ phạm, xin thứ lỗi Rollin

 Sư phụ là một cao nhân, còn TT kẻ ăn cắp vài lời của các cao nhân trong đây, xin thông cảm, đừng cười.  Thanks-sign-smiley-emoticon


RE: Tào lao - LýMạcSầu - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:19 PM)phai Wrote: Cười sặc nước nè  Rollin .

Cười nhiều tối ngủ ngon  Rolling-on-the-floor-laughing4


RE: Tào lao - LýMạcSầu - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:20 PM)Ech Wrote: Lại thêm một cao nhân, mộ phạm, xin thứ lỗi Rollin

Tối nay sao ông khiêm nhuờng quá vậy, ai cũng là cao nhân hết  Becuoi


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:14 PM)phai Wrote: Số mày xui, lúc mày ít việc nhàn nhã chút thì không thấy hai thằng mất dạy nổi cơn điên, giờ mày bận bù đầu thì chúng nổi cơn làm ku Ếch phải vừa gõ code vừa chửi tụi nó  Lol .

Bà bà Tỉnh nhi là cao nhân đó mày, hư hư thực thực không ai biết đường đâu mà đỡ.

 Hư hư thực thực, không ai quê bằng Disappointed-face4


RE: Tào lao - LýMạcSầu - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:25 PM)Thuctinh Wrote:  Sư phụ là một cao nhân, còn TT kẻ ăn cắp vài lời của các cao nhân trong đây, xin thông cảm, đừng cười.  Thanks-sign-smiley-emoticon

Sư phụ không biết suy nghỉ sâu sắc như Tỉnh Nhi đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ không biết suy nghỉ sâu sắc như Tỉnh Nhi đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Ý sư phụ chê Tỉnh Nhi xấu đó ( xâu sắc xấu) Rollin


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Sư phụ không biết suy nghỉ sâu sắc như Tỉnh Nhi đâu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Kiến thức của em mà được 1/10 của sư phụ, là đủ hãnh diện rồi, em nói thiệt đó,


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Tối nay sao ông khiêm nhuờng quá vậy, ai cũng là cao nhân hết  Becuoi

Một ngày không rảnh vào vb thấy mọi người thay đổi hết trơn, ai cũng trở nên thông minh vượt bực, nói năng siêu phàm Becuoi


RE: Tào lao - ngap_ruoi - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:27 PM)LýMạcSầu Wrote: Tối nay sao ông khiêm nhuờng quá vậy, ai cũng là cao nhân hết  Becuoi

Hmm.... Chắc tại vào sau không biết ..... Hôm nay Ếch tốn nhiều công lực quá..... đang ngồi dưỡng sức...... thì ai (đứng) thì là cao nhân hết là phải rồi..... Until then .... Good Luck.....

Ps... Còn nếu đu dây điện nữa gọi là .... tiên bay bổng.... LOL-4 LOL-4


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:31 PM)Ech Wrote: Ý sư phụ chê Tỉnh Nhi xấu đó ( xâu sắc xấu)  Rollin

 Tối qua mình đã có cháo Vịt, tối nay mình làm thịt Ech nhe sư phụ. Rollin


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:34 PM)Thuctinh Wrote: Kiến thức của em mà được 1/10 của sư phụ, là đủ hãnh diện rồi, em nói thiệt đó,

Ôi kiến thức anh Ếch bằng 1/100 của Tỉnh Nhi thôi là anh có thể xưng vương ở VB rồi Rollin


RE: Tào lao - ngap_ruoi - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:34 PM)Ech Wrote: Một ngày không rảnh vào vb thấy mọi người thay đổi hết trơn, ai cũng trở nên thông minh vượt bực, nói năng siêu phàm Becuoi

Hmm.... Nói cách khác là..... hôm nay nhiều người quên uống thuốc..... Điệu này chắc uống lộn mật ong cho nên thông minh hơn ngày thường..... Rollin Rollin .... Until then .... Good Luck....


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:36 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Nói cách khác là.....   hôm nay nhiều người quên uống thuốc.....  Điệu này chắc uống lộn mật ong cho nên thông minh hơn ngày thường.....    Rollin  Rollin .... Until then ....   Good Luck....

Mật ong của hai bà tiên khùng này bán tui cũng nghi ngờ lắm à nhe Becuoi


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:35 PM)Ech Wrote: Ôi kiến thức anh Ếch bằng 1/100 của Tỉnh Nhi thôi là anh có thể xưng vương ở VB rồi Rollin

Trong khi TT mong có được kiến thức 1/10 từ anh Ech là sao?


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:42 PM)Ech Wrote: Mật ong của hai bà tiên khùng này bán tui cũng nghi ngờ lắm à nhe Becuoi

Hàng hiếm đó