VietBest
Tào lao - Printable Version

+- VietBest (https://vietbestforum.com)
+-- Forum: Main Room (https://vietbestforum.com/forum-1.html)
+--- Forum: War Room (https://vietbestforum.com/forum-51.html)
+--- Thread: Tào lao (/thread-22858.html)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 01:05 PM)RungHoang Wrote: TT chồng cựa sắt vô nhìn cũng oai phong lẫm liệt lắm 

Biggrin

Hello Anh RH, anh khoẻ không?

Lâu lâu TT thử ra gió, xem gió thổi lạnh như thế nào đó anh. Lol


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 01:01 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Từ ngày bà nhận làm đệ tử thì nhỏ này dữ hơn.... Mấy bửa nữa thôi là vô kia cắn tui với Ếch rồi! Công lực thâm hậu.... Da chai nổi cục cuồng cuộn.

Please


Công lực của Tỉnh nhi chưa dám chọi với người hiền lành, đạo đức như chú Vịt và anh Ech đâu nhé  Becuoi


RE: Tào lao - phai - 2021-11-09

(2021-11-09, 05:38 PM)Thuctinh Wrote: Công lực của Tỉnh nhi chưa dám chọi với người hiền lành, đạo đức như chú Vịt và anh Ech đâu nhé  Becuoi

Tỉnh nhi chỉ thích anh phai vì mê anh phai mà anh phai làm lơ  Lol .


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 06:14 PM)phai Wrote: Tỉnh nhi chỉ thích anh phai vì mê anh phai mà anh phai làm lơ  Lol .

Crying-face4 Crying-face4   Disappointed-face4

Hứa hông mê anh Phai nữa, thời gian theo sư phụ lo luyện múa gươm cho đỉnh để đấu với anh Ech và chú Vịt Lol


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

(2021-11-09, 06:21 PM)Thuctinh Wrote: Crying-face4 Crying-face4   Disappointed-face4

Hứa hông mê anh Phai nữa, thời gian theo sư phụ lo luyện múa gươm cho đỉnh để đấu với anh Ech và chú Vịt Lol

Sáng giờ anh làm liên tục, không lấy break luôn nữa đó, mua tô phở chỉ kịp húp xì xụp rồi làm tiếp. Không biết thằng ximuoi nó trù ếm gì mà thằng xếp anh nó giao việc nhìn ngớp luôn, điệu này làm sao cùng Tỉnh Nhi múa gươm ngắm trăng đây? Shy


RE: Tào lao - phai - 2021-11-09

(2021-11-09, 06:21 PM)Thuctinh Wrote: Crying-face4 Crying-face4   Disappointed-face4

Hứa hông mê anh Phai nữa, thời gian theo sư phụ lo luyện múa gươm cho đỉnh để đấu với anh Ech và chú Vịt Lol

Tỉnh nhi đâu cần luyện kiếm thêm trong VB anh Ếch ngán Tịnh nhi nhất mà.


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 06:27 PM)Ech Wrote: Sáng giờ anh làm liên tục, không lấy break luôn nữa đó, mua tô phở chỉ kịp húp xì xụp rồi làm tiếp. Không biết thằng ximuoi nó trù ếm gì mà thằng xếp anh nó giao việc nhìn ngớp luôn, điệu này làm sao cùng Tỉnh Nhi múa gươm ngắm trăng đây?  Shy


Nghe lời anh than, anh thở sao mà tội ghê vậy đó.  Sư phụ ơi, có thể múa một đường gươm tuyệt đẹp cho anh Ech xem không? 

Tối qua có nấu cháo Vịt vẫn còn, anh Ech muốn ăn không nè? Rolling-on-the-floor-laughing4

Giời công việc đỡ bận chưa anh?


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 06:28 PM)phai Wrote: Tỉnh nhi đâu cần luyện kiếm thêm trong VB anh Ếch ngán Tịnh nhi nhất mà.

Tiếng Ech kêu từ xa, Tỉnh nhi vội tìm sư phụ Sầu liền đó anh Phai.


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

(2021-11-09, 06:35 PM)Thuctinh Wrote: Nghe lời anh than, anh thở sao mà tội ghê vậy đó.  Sư phụ ơi, có thể múa một đường gươm tuyệt đẹp cho anh Ech xem không? 

Tối qua có nấu cháo Vịt vẫn còn, anh Ech muốn ăn không nè? Rolling-on-the-floor-laughing4

Giời công việc đỡ bận chưa anh?

Giờ mệt lắm luôn, lâu rồi mới làm việc cật lực như vầy. Kẹt cái khối lượng việc nhiều quá chắc mấy tháng tới còn khổ dài dài Mad Nhưng cũng thấy vui vì Tỉnh Nhi giờ múa gươm hay hơn sư phụ rồi ( nói nhỏ nghe nè, sư phụ Tỉnh Nhi nhát hít hà Shy )

Bây giờ chúng ta nên gọi là Tỉnh Quái Bà Bà Becuoi


RE: Tào lao - Thuctinh - 2021-11-09

(2021-11-09, 08:55 PM)Ech Wrote: Giờ mệt lắm luôn, lâu rồi mới làm việc cật lực như vầy. Kẹt cái khối lượng việc nhiều quá chắc mấy tháng tới còn khổ dài dài Mad Nhưng cũng thấy vui vì Tỉnh Nhi giờ  múa gươm hay hơn sư phụ rồi ( nói nhỏ nghe nè, sư phụ Tỉnh Nhi nhát hít hà  Shy )

Bây giờ chúng ta nên gọi là Tỉnh Quái Bà Bà  Becuoi
Tỉnh Quái Bà Bà  chair-to-the-head
Tỉnh nhi không bao giờ múa gươm hay hơn được sư phụ.  
Chắc gần tới lễ nên công việc bận nhiều hả anh?  Sư phụ hát hay lắm đó, anh muốn xã tress không?


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

Ngồi chơi xơi nước cả mấy tháng nay đó chứ, chính là ngồi chờ cái project này thôi. Mà cái vụ làm biếng lâu ngày, khi làm siêng cái thấy nó thấm gì đâu đó, chứ không phải đổ thừa tuổi già đâu nhe. LON mà vẫn không có chút thì giờ để ngã cái lưng xuống, ôi, cái lưng dài thòng làm biếng của ta.

Mà sao dạo này thấy Bà Bà võ công thăng tiến tột bực, bàn chuyện đời chuyện người cứ như đọc từ thiên thư ra vậy. Ghê thật. Thiệt là đứng gần cao nhân mà có biết gì đâu nè, mộ phạm, xin tha thứ Lol


RE: Tào lao - phai - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:08 PM)Ech Wrote: Ngồi chơi xơi nước cả mấy tháng nay đó chứ, chính là ngồi chờ cái project này thôi. Mà cái vụ làm biếng lâu ngày, khi làm siêng cái thấy nó thấm gì đâu đó, chứ không phải đổ thừa tuổi già đâu nhe. LON mà vẫn không  có chút thì giờ để ngã cái lưng xuống, ôi, cái lưng dài thòng làm biếng của ta.

Mà sao dạo này thấy Bà Bà võ công thăng tiến tột bực, bàn chuyện đời chuyện người cứ như đọc từ thiên thư ra vậy. Ghê thật. Thiệt là đứng gần cao nhân mà có biết gì đâu nè, mộ phạm, xin tha thứ  Lol

Số mày xui, lúc mày ít việc nhàn nhã chút thì không thấy hai thằng mất dạy nổi cơn điên, giờ mày bận bù đầu thì chúng nổi cơn làm ku Ếch phải vừa gõ code vừa chửi tụi nó  Lol .

Bà bà Tỉnh nhi là cao nhân đó mày, hư hư thực thực không ai biết đường đâu mà đỡ.


RE: Tào lao - LýMạcSầu - 2021-11-09

(2021-11-09, 08:55 PM)Ech Wrote: Giờ mệt lắm luôn, lâu rồi mới làm việc cật lực như vầy. Kẹt cái khối lượng việc nhiều quá chắc mấy tháng tới còn khổ dài dài Mad Nhưng cũng thấy vui vì Tỉnh Nhi giờ  múa gươm hay hơn sư phụ rồi ( nói nhỏ nghe nè, sư phụ Tỉnh Nhi nhát hít hà  Shy )

Bây giờ chúng ta nên gọi là Tỉnh Quái Bà Bà  Becuoi

Xin lỗi à. Khi tui chửi cũng ngang cở ông với ông Vịt. Nhưng tui ráng làm thục nữ cho anh Phai mê  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin


RE: Tào lao - phai - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Xin lỗi à. Khi tui chửi cũng ngang cở ông với ông Vịt. Nhưng tui ráng làm thục nữ cho anh Phai mê  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Cười sặc nước nè  Rollin .


RE: Tào lao - Ech - 2021-11-09

(2021-11-09, 10:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Xin lỗi à. Khi tui chửi cũng ngang cở ông với ông Vịt. Nhưng tui ráng làm thục nữ cho anh Phai mê  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Lại thêm một cao nhân, mộ phạm, xin thứ lỗi Rollin