VietBest

Full Version: Tán dóc
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Hi Vâng và Lan


Vân mở thread này có gì tụi mình tán dóc trong này chơi nhá
(2018-07-22, 12:02 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Hi Vâng và Lan


Vân mở thread này có gì tụi mình tán dóc trong này chơi nhá

Okie, được đó, nhưng giao trước nếu nói chuyện hay đặt câu hỏi kiểu bắt chẹt hay "móc họng" là mình chạy ra luôn đó nha! Grinning-face-with-smiling-eyes4 Hello
Vân cho Lan đặt câu hỏi 

Vân cho Vâng đặt câu hỏi trong này 

Muốn hỏi gì cũng được 


Bây giờ Lan muốn tán dóc  chuyện gì nè Hug
.
Ok, Vân đề nghị đề tài  này..Vân nghe nói Ấn Độ có quan niệm cha mẹ chọn vợ chồng cho con cái. .. Đây là 1 điều đúng hay sai 

Nếu Vâng và Lan chưa tìm đề tài nào khác thì mình nói đề tài này in the meantime  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
(2018-07-22, 12:35 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Ok, Vân đề nghị đề tài  này..Vân nghe nói Ấn Độ có quan niệm cha mẹ chọn vợ chồng cho con cái. .. Đây là 1 điều đúng hay sai 

Nếu Vâng và Lan chưa tìm đề tài nào khác thì mình nói đề tài này in the meantime  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Mình nói là "SAI".....Sai quá chừng là sai luôn đó Vân! Nếu có cha mẹ nào làm vậy thì they are very bad parent đó! Thumbs-down4 Thumbs-down4 Thumbs-down4 Kick3 Kick3


Nhưng mà mình hỏi lại Vân một điều này nè....Vân nghĩ như thế nào nếu mà người con gái đó vì muốn trả ơn cho cha mẹ để giải quyết một vấn để gì đó giữa cha mẹ mình và cha mẹ bên đàng trai nên phải nghe theo lời cha mẹ ruột để lấy người đàn ông kia....Vậy thì trong trường hợp đó Vân có cho là cha mẹ đã "chọn chồng" cho con gái mình không? Và họ có đáng trách hay không vậy? :thinking-face4:
Vân cũng đồng ý với Lan 

1. Vân nói chuyện với coworker là bà Ấn Độ , she nói cha me chọn chồng cho her, bây giờ her vẩn sống hạnh phúc bên chồng.

She challenged Vân. Trước đây Vân chọn ox, nhưng bây giờ ox không ở chung Vân .. còn her và chồng vẫn còn ở chung, ông chồng lo lắng cho her, chở đi làm  chở về. 

Tỉ lệ mình tự chọn chồng và tỉ lệ cha mẹ chọn vợ chồng cho mình, bên nào ly dị nhiều hơn thì mình phải xem lại
https://www.bollywoodshaadis.com/article...-idea-2382


Lan đọc cái này rồi cho ý kiến nhá  :dance:
Không biết Lan thế nào 

Vân mặc dù không thích Ấn Độ vì nguyên nhân khác .  Nhưng Vân phải công nhận họ có strong family tie, mặc dù họ chủ trương arranged marriage .

Trong khi những người quan niệm tự chọn vợ chồng cho mình thì rất là nhiều người phải xác định họ không hạnh phúc 

Lan tự chọn ox, Lan có hạnh phúc không. .. là điển hình chưa chắc tự chọn là hạnh phúc
Xã hội tây phương , cưới người mình yêu .. tỉ lệ ly dị như thế nào 

So với xã hội Ấn Độ  , cưới arranged marriage , strong family tie ...

Tỉ lệ ly dị ở tây phương cao hơn đó Lan à
Lần sau Lan kiếm chồng , kêu ba má chọn cho mình 1 ox


Biết đâu  sẽ hạnh phúc tới răng long tóc trắng  Hello
2. Arranged marriage nói chung là tốt   . 

Nhưng arranged vì trả nợ thì đi ngược lại, cô dâu giống như nô lệ bị mua lai... Chances là không có được bright cho lắm
Ủa sao Lan im re rồi  Vân đâu có móc gì Lan đâu ?

Biết arranged marriage is better, nhưng ông nội Vân cũng không dám arranged marriage cho con cái đâu , dĩ nhiên nó đâu có chịu, mà mất công nó có chuyện gì, mình lãnh lựu đạn 💣 nữa thì toi mạng. 

Tụi nó cái gì cũng .. Let me ask him ...mình có dự tính gì với nó thì cũng phải chờ nó ... Let me ask him ... Còn mình hỏi thằng chồng thì .. Let me ask her.


Cứ Him và Her :dance:
Vâng có muốn thắc mắc tán dóc , thì vào đây thắc mắc tán dóc ... còn bên kia , Vân dành cho những thắc mắc liên quan tới niềm tin trong Chúa

Hello