VietBest

Full Version: Hãy Hát Ca Ngợi Thiên Chúa!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cảm ơn sis TuyetVan đã gợi ý.  Tulip4 

Phương Vy xin mời các anh chị và các bạn nghe những bài hát Thánh Ca do Phương Vy trình bày nhé.

  Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 Musical-note_1f3b5      


Trình bày: Phương Vy

http://picosong.com/wCGXM/
Hoan hô Phương Vy tham gia vào tôn vinh Chúa


Chúa sẽ chúc phước cho Phương Vy

for sure , Vân tin như vậy 


:kiss:
(2018-05-05, 06:49 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Hoan hô Phương Vy tham gia vào tôn vinh Chúa


Chúa sẽ chúc phước cho Phương Vy

for sure , Vân tin như vậy 


:kiss:

Phương Vy cảm ơn sis TuyetVan nhé!  love
Hy vọng sẽ nghe thêm nhiều nhiều bài hát của Phương Vy trong này ca ngợi Chúa


tặng Phương Vy câu Kinh thánh này ...


1 Phi e rơ 4


10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Ðức Chúa Trời. 

11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Ðức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Ðức Chúa Trời ban, hầu cho Ðức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Ðức Chúa Jêsus Christ; là Ðấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men. 





:kiss: Hug
(2018-05-05, 06:52 PM)Phương Vy Wrote: [ -> ]Phương Vy cảm ơn sis TuyetVan nhé!  love

Vân cám ơn Phương Vy vào , giúp Vân vinh danh Chúa 

God bless 

:full-moon-with-face4: Hug :kiss:
[Image: a5c3969c8c1fad5d43161b18bb697d9a.jpg]


:handshake_1f91d: :handshake_1f91d: :handshake_1f91d:
Ai muốn ca ngợi thiên chúa thì tiếp tục nha
Ca ngợi Thiên Chúa , thì tiếp tục


nhưng nếu muốn ca ngợi Mary , thì xin qua nhà Công giáo 

cám ơn nhiều 


Hello


oh , mình mới nghĩ .. trường hợp này có thể xảy ra

Điếc muốn ca ngợi Mary , mình muốn âm thầm deleted post đó , vì mình nghĩ .. muốn ca ngợi Mary , cứ việc về nhà CG mà ca ngợi Mary

nhưng có thể mình click lộn , thay vì click delete post của Diec , mình click lộn vào post đầu tiên của PV .. nhưng lại quên check .. thành thử cái thread biến mất mà mình không để ý


Anyway , sorry Phuong Vy nhá , May God bless you PV  :kiss:
(2018-05-10, 12:53 AM)tintin Wrote: [ -> ]Ca ngợi Thiên Chúa , thì tiếp tục


nhưng nếu muốn ca ngợi Mary , thì xin qua nhà Công giáo 

cám ơn nhiều 


Hello

Mod tintin  lần sau moved hay xóa thread phãi thông báo thành viên biết

Cook1
(2018-05-10, 12:56 AM)cook1 Wrote: [ -> ]Mod tintin  lần sau moved hay xóa thread phãi thông báo thành viên biết

Cook1

như giải thích ở trên , mình không cố tình moved hay xoá thread 

mình không , không cố tình .. moved hay xoá thread 


**

vấn đề xảy ra , là Điếc đem nhac ca ngợi Mary bỏ vào nhà Tin lành 

mình thấy Điếc muốn ca ngợi Mary , thì nên vào nhà CG mà ca ngợi

NÊN MÌNH "MUỐN" XOÁ POST CUẢ ĐIẾC , 1 CÁCH ÂM THẦM

NHƯNG KÉO LÊN KÉO XUỐNG MÀN HÌNH , RỐT CUỘC LẠI "ĐI XOÁ LỘN CÁI POST ĐẦU TIÊN CUẢ PV" .. THÀNH THỬ RA CÁI THREAD NÓ BAY .. MÀ MÌNH LẠI VÔ TÌNH , KHÔNG CHECK LẠI




mong Mod Cook1 hiểu mình đang nói gì ở đây ... restore lại thread rồi ... xin lỗi PV , và cám ơn Mod Cook1  Hello

:rose4:
thiệt tình mà nói , để cho fair

Điếc muốn nói , muốn hát , hay muốn làm gì ca ngợi Mary

Vì đạo TL không đề cập gì tới Mary trong cách thờ phượng , Điếc nên đem những gì ca ngợi Mary về nhà CG .. đừng đem vào đây , rồi nếu có bị delete , thì đi méc Mod

Sở dĩ Tintin xoá post của Điếc 1 cách âm thầm .. vì không muốn tranh cải lời qua tiếng lại với Điếc  . Mong Điếc tự trọng , đừng đem những gì ca ngợi Mary vào nhà Tin lành nữa


Tintin là mod bên Tin lành , Tintin muốn giử nhà này mang tính chất Tin lành , chứ không mang tính chất Công giáo , ca ngợi Mary


thank you for your understanding 


:high-five-smiley-emoticon:
Riêng PV , muốn ca ngợi Chúa , thì mời bạn cứ tiếp tục vào ca ngợi Chúa


mình xin lổi , chuyện muốn delete cái post của Điếc .. màn hình chạy lên chạy xuống .. mình lại vô tình click lộn vào cái post của PV .. mà không để ý check lại


May God bless you PV

Hug :kiss:
Mod Tintin


Cám ơn mod đã đưa ra lời giãi thích . Vậy là chuyện này coi như là xong.