VietBest

Full Version: Free Resume Proofreading and Editing
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6
(2019-12-06, 05:06 PM)guest1221 Wrote: [ -> ]cho Tea nghe kẻ hát bị quá nhiều members " chê " là dỡ nhất Vietbest .... Rolling-on-the-floor-laughing4

listen at your own risk Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  : https://app.box.com/s/yv19i6yallr140ywta2m9za54f4gid0j

Clap Clap Clap  Tulip4 Tulip4
(2019-12-25, 03:02 PM)guest1221 Wrote: [ -> ]
[Image: 270145456000211.png?r1024x1024]

Thumbs-up4 Clap Thumbs-up4

You’re so sweet, em cám ơn anh Khoa nhiều lắm Tulip4 Heavy-black-heart4 

Hình như tháng 12 luôn mang cho em nhiều may mắn ;)Shy Tulip4
(2019-12-26, 11:25 PM)TeaOla Wrote: [ -> ]You’re so sweet, em cám ơn anh Khoa nhiều lắm Tulip4 Heavy-black-heart4 

Hình như tháng 12 luôn mang cho em nhiều may mắn ;)Shy Tulip4

Thanks Tea, nhưng nhưng :thinking-face4:  sweet guy always finishes last  .... oh well c'est la vie hé Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  (hay chắc tại vì anh khó tánh , nên bị chê .... Rollin  )
(2020-01-05, 03:30 PM)guest1221 Wrote: [ -> ]Thanks Tea, nhưng nhưng :thinking-face4:  sweet guy always finishes last  .... oh well c'est la vie hé Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  (hay chắc tại vì anh khó tánh , nên bị chê ....  Rollin  )

Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu không cần cớ
Anh cần cưới vợ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
  Smiling-face-with-halo4
(2020-03-17, 03:20 AM)TeaOla Wrote: [ -> ]Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu không cần cớ
Anh cần cưới vợ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
  Smiling-face-with-halo4

biết rồi, khỗ quá , nói mãi Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 tại chưa có duyên số thôi chứ bộ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c chứ anh ready to settle down .... Lol Lol

oh nè Tea , bài này hay đó :Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ
Và em sẽ đợi
Dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh
Và để em lạc trog đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ
Mà sao vẫn không tìm thấy
Lối ra con đường hạnh phúc đời em
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.
Người yêu ơi, xin anh đừng đi quá vội
Chờ em nhé anh
Rồi ta sẽ cùng sánh đôi
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối, xót xa trong cuộc đời em
Người yêu dấu hỡi
Dẫu cho muôn ngàn sau, em mãi đợi
Vì em biết rằng, con đường hạnh phúc, là anh

Tulip4
(2020-03-18, 05:39 PM)guest1221 Wrote: [ -> ]biết rồi, khỗ quá , nói mãi Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 tại chưa có duyên số thôi chứ bộ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c chứ anh ready to settle down .... Lol Lol

oh nè Tea , bài này hay đó :Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua
Và em sẽ chờ
Và em sẽ đợi
Dù cho gió mưa giăng kín khiến em ko tìm được thấy đường anh
Và để em lạc trog đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi
Đường đi quá nhiều rồi, mà sao vẫn mịt mờ
Mà sao vẫn không tìm thấy
Lối ra con đường hạnh phúc đời em
Giờ em đã biết con đường đó chính là anh.
Người yêu ơi, xin anh đừng đi quá vội
Chờ em nhé anh
Rồi ta sẽ cùng sánh đôi
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời
Gạt đi bóng tối, xót xa trong cuộc đời em
Người yêu dấu hỡi
Dẫu cho muôn ngàn sau, em mãi đợi
Vì em biết rằng, con đường hạnh phúc, là anh

Tulip4

Bài hát này êm dịu quá Tulip4 thanks anh K.
Đây là một trong những bài hát mà em hay nghe khi trời đổ mưa, vào những lúc lái xe đi làm Heavy-black-heart4Got an offer and bonus Rolling-on-the-floor-laughing4
(2020-04-10, 11:10 AM)TeaOla Wrote: [ -> ]Got an offer and bonus Rolling-on-the-floor-laughing4
  
Bouquet4 Congratulations !!  Musical-note_1f3b5 Cheer


Happy for you that you are wanted by many ..  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2020-04-10, 11:10 AM)TeaOla Wrote: [ -> ]Got an offer and bonus Rolling-on-the-floor-laughing4

nice  Thumbs-up4 , anh congrat Tea Clap  now comes the hard part : decision / decision / decision !!!! Grinning-face-with-smiling-eyes4
(2020-04-10, 03:23 PM)quexua Wrote: [ -> ]  
Bouquet4 Congratulations !!  Musical-note_1f3b5 Cheer


Happy for you that you are wanted by many ..  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

wanted by many pathogens, it’s a yes! Rolling-on-the-floor-laughing4

Thanks Qx Cheer khi nào everything signed thì mới có final decision.
(2020-04-10, 06:25 PM)guest1221 Wrote: [ -> ]nice  Thumbs-up4 , anh congrat Tea Clap  now comes the hard part : decision / decision / decision !!!! Grinning-face-with-smiling-eyes4
suy nghĩ ..suy nghĩ chắc sẽ suy raLol
Pages: 1 2 3 4 5 6