VietBest

Full Version: Hi
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
Chào các bạn, mới vào đây Vân có vài cái thắc mắc không hiễu. Tại sao lại có những mục có arrows, và những mục không có arrows, nghĩa là sao? Có bạn nào biết thì giúp cho Vân biết với nhá, cám ơn các bạn  :banana.dance:
(2018-02-15, 11:00 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Chào các bạn, mới vào đây Vân có vài cái thắc mắc không hiễu. Tại sao lại có những mục có arrows, và những mục không có arrows, nghĩa là sao? Có bạn nào biết thì giúp cho Vân biết với nhá, cám ơn các bạn  :banana.dance:

Những mục không có mũi tên là những mục chưa có mods . Cưng xin vô làm mod Tin Lành đi

TayNinh

(2018-02-15, 11:00 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Chào các bạn, mới vào đây Vân có vài cái thắc mắc không hiễu. Tại sao lại có những mục có arrows, và những mục không có arrows, nghĩa là sao? Có bạn nào biết thì giúp cho Vân biết với nhá, cám ơn các bạn  :banana.dance:

Hi Tuyet Van,


Theo tui biết thì mục có arrow thì có threads mình chưa đọc qua, new threads. 
Còn không arrow là toàn thread củ, mình đã đọc qua hết rồi.
Còn đang chân ướt chân ráo, Vân chưa nghĩ tới chuyện làm Mod đâu, còn đang mò mẫm làm quen trong này thế nào. So far, Vân thấy có nhiều cái interesting hơn bên Vietfun  banana-skipping-rope-smiley-emoticon .. I like this one
Cám ơn Mod TayNinh nhá , có gì thắc mắc , Vân sẽ hỏi tiếp  Hello
Welcome bạn TuyetVan vào nhà bếp

Mấy anh trả lời cho TV rồi, chứ DF cũng không biết câu trả lời nữa, sẳn DF học luôn, cám ơn TV đặt câu hỏi nha  Cheer
(2018-02-18, 03:01 PM)DesertFlower Wrote: [ -> ]Welcome bạn TuyetVan vào nhà bếp

Mấy anh trả lời cho TV rồi, chứ DF cũng không biết câu trả lời nữa, sẳn DF học luôn, cám ơn TV đặt câu hỏi nha  Cheer

Hi DF

yeah, khi nào rãnh, Vân ghé vào nhà bếp học bà con nấu nướng trong đó  :high-five-smiley-emoticon:


[Image: 71dc35fa5b03d1478975c2f4faff3907.jpg]

[Image: 1faf8a2623cb02728dd359f994ebe001.jpg]
Vân nghĩ computer ở nhà cà chớn, cellphone thì works fine

- thread của sis cook1 mở hồi sáng nói chuyện với Vân, không thấy hiện ra trong computer ở nhà
- cột trái new posts thì bị frozen từ sáng hôm qua
- posts nó cũng chơi peekaboo, now you see it, now you don't
- log in log out, nó cũng frozen

:59:
(2018-02-20, 09:59 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Vân nghĩ computer ở nhà cà chớn, cellphone thì works fine

- thread của sis cook1 mở hồi sáng nói chuyện với Vân, không thấy hiện ra trong computer ở nhà
- cột trái new posts thì bị frozen từ sáng hôm qua
- posts nó cũng chơi peekaboo, now you see it, now you don't
- log in log out, nó cũng frozen

:59:

hên là computer cuã minh̀ ko co' bị


1 vaì mêmbers cung̃ bị đo' sis.... hy vọng sẽ được khắc phục sớm
mà vui lắm nha, không hiểu sao, có lúc thấy nó, có lúc lại không thấy nó .. mà 1 khi đả không thấy nó rồi, thì hòng thấy lại nó, lol

kiểu hên xui may rủi đó, hên thì thấy, xui thì nó trốn mất tiêu.

SugarBabe xài Chrome hay Firefox?

ở nhà Vân xài Chrome box
(2018-02-20, 10:38 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]mà vui lắm nha, không hiểu sao, có lúc thấy nó, có lúc lại không thấy nó .. mà 1 khi đả không thấy nó rồi, thì hòng thấy lại nó, lol

kiểu hên xui may rủi đó, hên thì thấy, xui thì nó trốn mất tiêu.

Astonished-face4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chơi trốn tìm  Rollin
(2018-02-20, 10:41 PM)cook1 Wrote: [ -> ]Astonished-face4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chơi trốn tìm  Rollin

hhaha, chắc vậy,

cái smiley này chắc là chơi 5-10

:59:


chắc Vân xài phải combine computer ở nhà với cellphone, cellphone thì tốt nhưng không format được, computer format được nhưng kẹt cái là không reliable lắm là sẻ thấy nó không nữa , heheh

nếu muốn thấy đầy đủ chính xác, thì cứ xài cellphone

còn nếu muốn format, thì ngồi vào computer ở nhà
(2018-02-20, 10:44 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]hhaha, chắc vậy,

cái smiley này chắc là chơi 5-10

:59:


chắc Vân xài phải combine computer ở nhà với cellphone, cellphone thì tốt nhưng không format được, computer format được nhưng kẹt cái là không reliable lắm là sẻ thấy nó không nữa , heheh

minh̀ cung̃ ko biết no' là gì luôn [Image: 59.gif]
nó giống chơi 5-10 , lol

SugarBabe xài Firefox hay Chrome vậy?

Vân thấy vô lý, nếu nó wrong, thì cái nào nó cũng wrong

tại sao computer ở nhà thì wrong, mà cellphone thì không wrong, là tại sao .. hỗng hiểu nổi
nếu ai có problem trên computer, thì thử giống Vân xem thế nào

có phải là something wrong trên computer, nhưng everything ok trên cellphone không?
Pages: 1 2