VietBest

Full Version: Trăn trở,
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Quote:
written by tiểu tà:

Nước bẩn lấy chi mà rửa?
Lấy máu mà rửa.
VB bẩn,
mod bẩn
lấy chi mà rửa?

Thở dài.....................................

Quote:
written by Mod Team:

Chào Tiểu Tà,

War Room là nơi các thành viên có tranh chấp với nhau vào đây mà giải quyết. Không phải là nơi mà bạn lợi dụng để đả kích mods. Bạn tiếp tục tấn công chúng tôi vô cớ như post trên thì tôi buộc khóa nick của bạn.

Nếu bạn muốn phê bình chúng tôi, thì tôi mời bạn vào GRT, nơi đó tôi sẽ trao đổi với bạn. Sau đó bạn hãy "thở dài".

MT

Hihi,
Cô mod team cho tôi hỏi,
VB bẩn,
mod bẩn,
lấy chi mà rửa được hả cô?
(2022-08-14, 10:57 AM)Tiểu Tà Wrote: [ -> ]
Hihi,
Cô mod team cho tôi hỏi,
VB bẩn,
mod bẩn,
lấy chi mà rửa được hả cô?

Bạn Tiểu Tà,

Trước khi bạn kết án mod bẩn, thì bạn nên đưa ra những lý do và suy nghĩ của bạn. Tôi tạm nghĩ, chắc bạn cũng hiểu được điều đơn giản đó khi tranh luận. Còn nếu bạn không đưa ra lý do, mà cố ý tấn công, đả kích mods VB vô cớ lặp đi lặp lại như vậy, thì tôi buộc khóa nick bạn 1 ngày để bạn về nhà nằm bứt râu suy nghĩ, rồi sau đó trở vào đây trao đổi phải quấy.

Bây giờ tôi đang bận giải quyết chuyện của Td và NCVB. Vậy bạn Tiểu Tà hãy nêu ra những lý do mà bạn nghĩ là mods VB bẩn, và "bẩn" theo bạn nói nghĩa là gì. Tôi sẽ trở vào đây trả lời cho bạn sau khi giải quyết vấn đề kia.

MT
(2022-08-14, 11:15 AM)Mod Team Wrote: [ -> ]Bạn Tiểu Tà,

Trước khi bạn kết án mod bẩn, thì bạn nên đưa ra những lý do và suy nghĩ của bạn. Tôi tạm nghĩ, chắc bạn cũng hiểu được điều đơn giản đó khi tranh luận. Còn nếu bạn không đưa ra lý do, mà cố ý tấn công, đả kích mods VB vô cớ lặp đi lặp lại như vậy, thì tôi buộc khóa nick bạn 1 ngày để bạn về nhà nằm bứt râu suy nghĩ, rồi sau đó trở vào đây trao đổi phải quấy.

Bây giờ tôi đang bận giải quyết chuyện của Td và NCVB. Vậy bạn Tiểu Tà hãy nêu ra những lý do mà bạn nghĩ là mods VB bẩn, và "bẩn" theo bạn nói nghĩa là gì. Tôi sẽ trở vào đây trả lời cho bạn sau khi giải quyết vấn đề kia.

MTDù cô khoá nicks tôi vĩnh viễn,
tôi cũng chẵng quan tâm, 
huống hồ chỉ là 1 ngày.

Về thói quen bứt râu lúc trước của tôi,
giờ đã không còn.
Mõi tay quá.
Cuối tuần đi massage,
nhờ các cô trẻ đẹp nơi đó bứt phê hơn.

Hihi,
trở lại chuyện cô muốn nghe lý do tôi hỏi,
VB bẩn, 
và mod bẩn lấy chi mà rửa.

Hihi,
để giữ công lý được công bằng,
tôi chờ khi nào cô giải quyết chuyện giữa Tuỳ Duyên & Như Cánh Vạc Bay xong,
thì cô vô đây, 
rồi tôi sẽ cho cô biết rõ lý do.

 
(2022-08-14, 11:30 AM)Tiểu Tà Wrote: [ -> ]
Dù cô khoá nicks tôi vĩnh viễn,
tôi cũng chẵng quan tâm, 
huống hồ chỉ là 1 ngày.

Về thói quen bứt râu lúc trước của tôi,
giờ đã không còn.
Mõi tay quá.
Cuối tuần đi massage,
nhờ các cô trẻ đẹp nơi đó bứt phê hơn.

Hihi,
trở lại chuyện cô muốn nghe lý do tôi hỏi,
VB bẩn, 
và mod bẩn lấy chi mà rửa.

Hihi,
để giữ công lý được công bằng,
tôi chờ khi nào cô giải quyết chuyện giữa Tuỳ Duyên & Như Cánh Vạc Bay xong,
thì cô vô đây, 
rồi tôi sẽ cho cô biết rõ lý do.

 

Tôi khóa nick bạn 1 ngày là để bạn TT suy nghĩ tìm lý do mà kết án người khác. Để giúp bạn, vì nếu không thì bạn lại vào đây mà nói đi nói lại một hai mods VB bẩn. Chửi mods ba lần vậy đã miệng chưa, có hả hê khoan khoái cõi lòng chưa bạn Tiểu Tà?

MT
(2022-08-14, 01:14 PM)Mod Team Wrote: [ -> ]Tôi khóa nick bạn 1 ngày là để bạn TT suy nghĩ tìm lý do mà kết án người khác. Để giúp bạn, vì nếu không thì bạn lại vào đây mà nói đi nói lại một hai mods VB bẩn. Chửi mods ba lần vậy đã miệng chưa, có hả hê khoan khoái cõi lòng chưa bạn Tiểu Tà?

MT

You are so funny.
(2022-08-14, 02:15 PM)Tiểu Tà Wrote: [ -> ]
You are so funny.

Bạn Tiểu Tà biết không, khi tôi đoc bạn (và Ngap_Ruoi) viết là không sợ bị khóa nicks để mặc sức đả kích mods mà chưa tìm hiểu và đưa ra duyên do rõ ràng. Chỉ tấn công, mắng mods với thái độ nóng nảy nhất thời bộp chộp, tôi cảm thấy chán chường. Hành động thế để chứng tỏ ta là anh hùng, là can đảm sao? Tôi thấy đó là sự nông nổi và liều mạng.

MT