VietBest

Full Version: Hỏi và đáp - Tin Lành
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Vấn Đề Đồng Tính Luyến Ái
Có phải người đồng tính luyến ái không được cứu ? 

Câu hỏi:
Tôi là một người đồng tính luyến ái... gần đây tôi có nghe bài giảng trên đài phát thanh nói rằng người đồng tính không thể được cứu... Tôi phải làm sao để giải quyết nan đề của mình?

Tìm Hiểu Kinh thánh Tin Lành . 
Trả lời:
Cám ơn bạn đã email cho chúng tôi và chia sẻ nan đề của bạn. Chúng tôi nhờ cậy Chúa và Lời của Ngài để chia sẻ cùng bạn trong nan đề nầy.

Có lẽ bài giảng mà bạn nghe được trên đài có liên quan đến câu Kinh Thánh trong Rôma 1:26-27, "Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đờn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đờn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đờn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ kia, đờn ông cùng đờn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình."

Thật vậy, Kinh Thánh lên án tội đồng tính luyến ái nhưng Kinh Thánh cũng không bỏ qua những tội khác như trong 1Côrinhtô 6:9-10 có chép: "Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm , kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu", và trong Galati 5:19-21: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời."
Chúng ta thấy đó, có nhiều tội tưởng là nhỏ mà khi phạm cũng không được cứu. Chúng ta cũng nên nhớ rằng dù chúng ta không phạm những tội kể ra ở trên mà chỉ phạm tội nói dối thôi thì cũng giống như chúng ta đã phạm hết thảy do đó cũng không được cứu như Giacơ 2:10 chép: "Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy". Như vậy thì tất cả mọi người đều bị đoán xét và hình phạt mà không ai được cứu? Vâng, đó là hoàn cảnh khốn cùng của con người chúng ta nếu chúng ta không được Chúa thương xót. Bởi sự thương xót của Chúa Ngài chọn và cứu chúng ta. Ngài đã phải trả một giá rất đắc cho tội lỗi của chúng ta ấy là Ngài gánh chịu hình phạt thế cho chúng ta mới có thể cứu chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Khi cứu chúng ta rồi Ngài sẽ thay đổi con người chúng ta để chúng ta sống một đời sống xứng đáng là con cái Ngài trong những ngày còn lại trên mặt đất nầy. Vì còn ở trong thân thể hư nát nầy cho nên chúng ta vẫn còn có thể phạm tội dù linh hồn chúng ta đã được cứu, tuy nhiên chúng ta không còn muốn sống trong tội lỗi nữa mà sẽ muốn sống theo lời dạy dỗ của Chúa và sẽ không muốn làm điều gì mà chúng ta biết là Chúa sẽ không vui lòng. Đó cũng là bằng chứng trong đời sống của chúng ta cho chúng ta biết là chúng ta đã thật được sanh lại. Đôi khi chúng ta tìm thấy trong đời sống của chúng ta có những tội nào đó mà chúng ta vẫn cứ vấp phạm. Chúng ta sẽ rất đau buồn và khổ sở mỗi khi chúng ta phạm tội. Chúng ta cần nhờ cậy Chúa giúp sức để vượt qua và thắng hơn sự cám dỗ hầu cho không còn tái phạm nữa. Chúng ta không nên nản lòng, tuyệt vọng vì cớ sự yếu đuối của mình. Đức Chúa Trời có quyền năng cứu chúng ta thì Ngài cũng có quyền năng để thay đổi chúng ta và ban cho chúng ta một đời sống mới. Đồng thời chúng ta cũng không được dựa vào sự thương xót của Chúa, đổ thừa cho sự yếu đuối của mình mà cứ phạm tội mãi, "Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?" Rô-ma 5:20-6:2. Chúng tôi cũng có trả lời một câu hỏi trước đây tương tự như câu hỏi của bạn. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây: 
http://tinlanh.com/bandoc/phamtoiannanthathu.html.

Cầu xin Chúa giúp sức cho bạn sống theo ý muốn của Ngài.
Tại sao ông chúa tạo ra con người họ bắt họ mang bịnh đồng tình luyến ái và lại bắt tội họ ?

không lẽ người mang bịnh đồng tình luyến ái không phải do ông chúa tạo ra ?

khoa học thì chứng minh và giải thích được tại sao con người mang bịnh đồng tình luyến ái .
còn niềm tin của đạo chúa thì sao ? có giải thích được vì sao ?
(2019-12-27, 03:52 PM)BaPhi Wrote: [ -> ]Tại sao ông chúa tạo ra con người họ bắt họ mang bịnh đồng tình luyến ái và lại bắt tội họ ?

không lẽ người mang bịnh đồng tình luyến ái không phải do ông chúa tạo ra ?

khoa học thì chứng minh và giải thích được tại sao con người mang bịnh đồng tình luyến ái .
còn niềm tin của đạo chúa thì sao ? có giải thích được vì sao ?
chào bạn BaPhi ,

Trong giáo hội Công Giáo thì người đồng tính không có tội .
Mời bạn Vào đây đọc sẽ có câu trả lời thích đáng cho Phi .

http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid192002

Hello
Tìm Hiểu Tin Lành . Các Bài Viết Này Là Giải Đáp Của Cac Tín Hữu thuộc nhóm Tin Lành .

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ AI?

Đức Chúa Trời chẳng phải là trời, chẳng phải là đất, chẳng phải lý, chẳng phải khí, chẳng phải tánh, chẳng phải người, chẳng phải vật chẳng phải quỷ thần, chẳng phải là bất cứ điều gì mà con người suy nghĩ. Bởi Ngài là Đấng Tạo Hoá dựng nên trời, đất, muôn vật và loài người. Ngài làm Chúa của muôn dân, Vua của muôn vua, không đầu tiên, không cuối cùng, Toàn năng, Toàn tri, Toàn tại, Trọn lành, Chí tôn, không ai sánh kịp.
Thiết nghĩ: con có cha, nhà có chủ, sông có nguồn, cây có cội, thân thể có đầu… Nếu con không có cha, bởi ai sanh dưỡng? Nhà không có chủ, lấy ai trông coi? Không có nguồn đâu thể có sông. Cây không rễ, ắt phải khô héo. Thân thể không đầu, làm sao sống được. Cũng vậy, nếu không có Đức Chúa Trời, ắt cũng không có trời đất, loài người và muôn vật. Người khôn ngoan thì xem ngọn biết gốc, xét lý lẽ biết nguồn cơn, nên hễ thấy trời, đất, muôn vật và loài người phải biết có một Đấng Tạo Hoá, tức là Đức Chúa Trời mà không còn nghi ngờ chi nữa.
ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG TẠO MUÔN VẬT, VẬY AI SINH RA ĐỨC CHÚA TRỜI?

Câu hỏi nầy mâu thuẫn ngay từ câu hỏi, vì Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hoá nên không thể có ai sinh ra Ngài được cả, nếu có ai sinh ra Đức Chúa Trời thì Đấng đó mới chính là Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời là Đấng Tự có và Hằng có, chúng ta tất cả đều là tạo vật của Ngài, một tạo vật tôn thờ Đấng Tạo Hoá là điều tự nhiên và phải lẽ.
Vả, Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn vật, nếu bắt đầu từ muôn vật mà kể lên thì đến Đức Chúa Trời ấy là tột cùng, hết chỗ kể. Vậy, không thể hỏi là ai sinh ra Đức Chúa Trời. Ví như xem cây cối: hoa lá ra bởi nhành; nhành ra bởi thân cây; thân cây ra bởi rễ; rễ tức là cội của cây, cành, hoa, lá; không thể hỏi dưới rễ còn gì nữa. Cùng một lẽ ấy, Đức Chúa Trời như là rễ của cả cây, có lẽ nào còn hỏi rằng: Ai sinh ra Đức Chúa Trời?
Nay thử xét phổ hệ của loài người: Người sinh ta ra là cha mẹ; cha mẹ do ông bà sinh ra; ông bà được sinh ra bởi cố; cứ thế mà kể lên mãi đến ông kỵ, và đến cao cao tổ, viễn viễn tổ, ở đời thượng cổ, chắc không thể kể hết được. Rốt lại, phải chấp nhận rằng khi mới dựng nên trời đất, chắc chắn có một người nam và một người nữ, rồi lần lần sinh sản đông đúc thế này; người nam, người nữ ấy là nguyên tổ của loài người. Nguyên tổ ấy bởi ai sinh ra? Xin thưa, do Đức Chúa Trời tạo nên. Vậy thì Chân Thần không những là Cội Rễ của trời, đất, muôn vật, mà cũng là tổ tông của loài người; dường ấy ta phải kính thờ Ngài. Không nên tôn thờ một ai khác ngoài Đấng đã sáng tạo nên mình là Đức Chúa Trời.
NGƯỜI TA NÓI: “TIN LÀNH KHÔNG THỜ HÌNH TƯỢNG, NHƯNG LẠI COI KINH THÁNH NHƯ LÀ THẦN TƯỢNG”.

Sự phê phán này có lẽ đã đến vì một vài thái độ đối với Kinh Thánh của một số người quá khích đã hôn Kinh Thánh, dùng Kinh Thánh như một thứ bùa trừ quỷ. Phải biết rằng ma quỷ không sợ quyển Kinh Thánh, nó chỉ sợ Lời Kinh Thánh được sử dụng bằng đức tin.
Người Tin Lành chúng ta yêu mến Kinh Thánh, quý trọng Kinh Thánh, nhưng đừng làm người ta hiểu lầm là tôn thờ cuốn sách Kinh Thánh.
Người Tin lành vâng theo Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh (Xu 20:4-6), nên không thờ hình tượng, kể cả quyển Kinh Thánh. Nhưng vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời, nên con cái của Chúa phải chuyên tâm đọc, nghiên cứu để làm theo, hầu được đẹp lòng Chúa (Mat 7:12, 24-27). Vì là con của Chúa, chúng ta phải vâng theo những điều Chúa dạy, chúng ta quý trọng, yêu mến, bảo quản Kinh Thánh, nhưng không thờ lạy, coi đó là thần tượng. Lại cũng không giữ riêng Kinh Thánh cho mình nhưng đem ra học hỏi và chia sẻ Lời Chúa cho người khác.
TẠI SAO NGƯỜI TIN LÀNH LUÔN DÙNG KINH THÁNH TRONG KHI ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI KHÁC?

Tại sao người khác lại khó chịu khi chúng ta nói Kinh Thánh với họ? Chắc chúng ta đều hiểu rất rõ hiện tượng đó. Bởi nếu bạn và tôi ngay giờ nầy chưa tiếp nhận Chúa, thì cũng lấy làm khó chịu như vậy. Nhưng giờ đây, khi đã tin Chúa, ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó.
Trước tiên, ta biết được giá trị của Kinh Thánh, là Lời Sống và linh nghiệm có thể biến đổi lòng người, đưa một người từ tối tăm tội lỗi đến sự sáng láng thánh khiết. Đó cũng chính là lý do người Tin Lành chỉ sử dụng Kinh Thánh khi chia sẻ đức tin cho người khác. Vì thế, đối với một người chưa tin Chúa, khi nghe nói về Kinh Thánh, bị Lời Chúa “đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng ” (He 4:12) sẽ rất lấy làm khó chịu. Bởi tư dục đang điều khiển mọi tội lỗi bên trong người ấy phản ứng lại với Lời Chúa.
Nhờ đâu mà người Tin Lành lại ham thích Kinh Thánh và luôn muốn nói Lời Chúa cho người khác? Ấy là do đã để cho Lời Chúa đã bắt phục tư dục của mình, để Chúa làm Chủ đời sống mình, gớm ghê tội lỗi, chỉ muốn rao ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời mà thôi.
Lại cũng nhắc nhở những ai đã cầu nguyện tin Chúa, nhưng đến nay vẫn chưa ham thích Lời Chúa, thì cần suy xét lại đức tin của mình, ăn năn đầu phục Chúa hoàn toàn chưa. “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo (Kinh Thánh) như là trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được cứu rỗi linh hồn ” (IPhi 2:2).
Vậy tại sao người Tin Lành khó chịu khi thấy Công Giáo có ảnh tượng Đức Mẹ ?
Người Tin Lành không chấp nhận Đức Mẹ thì cũng không nên khó chịu khi thấy Đạo khác chấp nhận Đức Mẹ .
(2019-12-29, 06:59 PM)Bee Wrote: [ -> ]TẠI SAO NGƯỜI TIN LÀNH LUÔN DÙNG KINH THÁNH TRONG KHI ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI KHÁC?

Tại sao người khác lại khó chịu khi chúng ta nói Kinh Thánh với họ? Chắc chúng ta đều hiểu rất rõ hiện tượng đó. Bởi nếu bạn và tôi ngay giờ nầy chưa tiếp nhận Chúa, thì cũng lấy làm khó chịu như vậy. Nhưng giờ đây, khi đã tin Chúa, ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó.
Trước tiên, ta biết được giá trị của Kinh Thánh, là Lời Sống và linh nghiệm có thể biến đổi lòng người, đưa một người từ tối tăm tội lỗi đến sự sáng láng thánh khiết. Đó cũng chính là lý do người Tin Lành chỉ sử dụng Kinh Thánh khi chia sẻ đức tin cho người khác. Vì thế, đối với một người chưa tin Chúa, khi nghe nói về Kinh Thánh, bị Lời Chúa “đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng ” (He 4:12) sẽ rất lấy làm khó chịu. Bởi tư dục đang điều khiển mọi tội lỗi bên trong người ấy phản ứng lại với Lời Chúa.
Nhờ đâu mà người Tin Lành lại ham thích Kinh Thánh và luôn muốn nói Lời Chúa cho người khác? Ấy là do đã để cho Lời Chúa đã bắt phục tư dục của mình, để Chúa làm Chủ đời sống mình, gớm ghê tội lỗi, chỉ muốn rao ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời mà thôi.
Lại cũng nhắc nhở những ai đã cầu nguyện tin Chúa, nhưng đến nay vẫn chưa ham thích Lời Chúa, thì cần suy xét lại đức tin của mình, ăn năn đầu phục Chúa hoàn toàn chưa. “Hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo (Kinh Thánh) như là trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được cứu rỗi linh hồn ” (IPhi 2:2).

TẠI SAO NGƯỜI Công Giáo LUÔN có ảnh Đức Mẹ TRONG  Nhà Thờ KHI ĐIỀU ĐÓ CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI Tin Lành ?

Tại sao người tin lành lại khó chịu khi người Công Giáo yêu mến Đức Mẹ ? Chắc chúng ta đều hiểu rất rõ hiện tượng đó. Bởi nếu bạn và tôi ngay giờ nầy chưa tiếp nhận Đức Mẹ, thì cũng lấy làm khó chịu như vậy. Nhưng giờ đây, khi tôi đã tin Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa , ta hoàn toàn có thể giải thích được nguyên nhân gây ra sự khó chịu đó cho người Tin Lành .

Trước tiên, ta biết được giá trị của Đức Mẹ vì Bà là Mẹ của Thiên Chúa , là người phụ nữ làm đẹp lòng Thiên Chúa ( kinh thánh có nhắc đến ) và linh nghiệm có thể biến đổi lòng người , Bà đã làm phép lạ và hiện ra rất nhiều lần , Mẹ đã sanh ra con Đức Chúa Trời , làm tấm gương sáng với 2 chữ Xin Vâng . Đó cũng chính là lý do người Công Giáo  yêu mến Đức Mẹ . Vì thế, đối với một người chưa yêu mến Đức Mẹ như những người theo đạo Tin Lành , khi nghe nói về Đức Mẹ , thì khó chịu trong lòng  “đâm thấu vào hồn, linh, cốt, tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng . nổi giận ghen tương lấy búa đập vào đầu tượng Đức Mẹ ” (nick Tuyet Vân đã đêm video clip vào ) sẽ rất lấy làm khó chịu. Bởi tư dục đang điều khiển mọi tội lỗi bên trong người ấy phản ứng lại với người Công Giáo yêu mến Đức Mẹ .

Nhờ đâu mà người Công Giáo  lại yêu mến tôn sùng Đức Mẹ  và luôn muốn cầu nguyện cùng Đức Mẹ ? Ấy là do Đức Mẹ là người sanh ra Thiên Chúa con , chịu thai 9 tháng mang nặng đẻ đau nuôi Chúa khôn lớn , dạy dỗ Chúa thành đứa trẻ ngoan , chắm sóc Chúa khi Chúa còn nhỏ , yêu thượng Chúa , biết vâng lời Chúa , và Đức Mẹ là người duy nhất trên thế gian được diễm phúc làm Mẹ của Thiên Chúa , và được Đức Chúa Trời bảo bọc , uy nghiêm của đức Chúa Trời che trở rợp bóng trên Bà , còn nhiều lắm , nghĩ xả hơi tý nói tiếp .
Lol Bee đọc nhiều cái Bee mắc cười quá . Lol