VietBest

Full Version: Kinh Thánh - Suy Niệm
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4
“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Lời Chúa: Mt 5, 17-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
SUY NIỆM: Chu toàn lề luật

Vào một ngày thứ sáu buộc kiêng thịt, có người tín hữu nọ đi ăn quán. Anh biết quán có món cá, nhưng trong lòng thì thích ăn thịt. Thế là anh gọi những món cá mà anh biết chủ quán sẽ trả lời là không có. Rồi anh tự nhủ: “Lạy Chúa, Chúa biết đấy, con đã làm hết cách để gọi nhiều thứ cá mà chẳng có, thôi con đành gọi một tô phở tái để ăn trong ngày thứ sáu buộc kiêng thịt vậy”. Cầu nguyện xong, anh thi hành liền. Anh đã tự tạo ra những lý do, những hoàn cảnh để có thể khỏi lỗi luật Chúa.

Nếu không có lòng yêu mến Chúa thật, chúng ta sẽ dễ tạo ra những cách để tự an ủi và chuẩn miễn khỏi phải tuân giữ luật Chúa, hoặc giải thích lời Chúa theo sở thích riêng.

Bài Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc tuân giữ luật Chúa. Những lãnh đạo tôn giáo Do thái thời Chúa Giêsu hơn ai hết là những người bảo tồn luật Chúa trong lời dạy của Môsê và các tiên tri. Nhưng những đổi thay lịch sử đặt ra những vấn nạn mới và thôi thúc họ giải thích và áp dụng luật Chúa vào hoàn cảnh mới. Tinh thần vụ hình thức đã làm cho họ lạc đường đến nỗi đã bị Chúa Giêsu trách là giả hình.

Chúa Giêsu đến không phải để huỷ bỏ nhưng để kiện toàn lề luật và các tiên tri. Ngài kêu gọi các môn đệ tuân giữ luật Chúa với một tinh thần mới, với một dấn thân để sống trọn vẹn sứ điệp của Ngài. Tác giả tập sách Đường Hy Vọng đã nhắn nhủ:

“Ngôi Lời đã nhập thể và Chúa Cha đã phán: “Đây là Con Ta yêu dấu và đẹp lòng Ta, hãy nghe lời Ngài”. Ngài là sự sống, con chỉ sống bằng tinh thần của Ngài. Ngài là sự thật, con chỉ tin lời dạy của Ngài. Ngài là Đường, con chỉ theo bước chân Ngài. Có thứ Công giáo vụ lợi, có thứ Công giáo lý lịch, có thứ Công giáo xu thời, có thứ Công giáo giải nhiệt, Chúa chỉ chấp nhận hạng Công giáo 100% đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Hội thánh có nhiều khuyết điểm và gương xấu, nhưng Hội thánh có lời hứa của Chúa. Hội thánh là một phép lạ liên lỉ. Nhưng đừng vì thế mà phơi bày khuyết điểm và gương xấu cho mọi người. Hãy làm thế nào để tư tưởng lời nói hành động của con khiến người ta phản ứng: con người này đã say mê cuốn sách Phúc âm, đã bị lôi cuốn bởi lý tưởng cuộc đời Chúa Giêsu.”

Trong những ngày canh tân đời sống này, xin Chúa cho chúng ta một ý chí mạnh mẽ, một xác tín sâu xa, nhất là thật nhiều ơn Chúa để trung thành với ơn gọi của mình.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
Tân Ước ,

Mt 5
5:1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.
5:2 Người mở miệng dạy họ rằng:
5:3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
5:4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5:5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
5:6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
5:7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
5:8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
5:9 Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
5:10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
5:11 Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
5:12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
5:13 "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
5:14 "Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.
5:15 Cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lấy thùng úp lại, nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà.
5:16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
5:17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.
5:18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.
5:19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
5:20 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
5:21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa.
5:22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
5:23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,
5:24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.
5:25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.
5:26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
5:27 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.
5:28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.
5:29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục.
5:30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục.
5:31 "Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.
5:32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.
5:33 "Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.
5:34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.
5:35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.
5:36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được.
5:37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỵ.
5:38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
5:39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa.
5:40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.
5:41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.
5:42 Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.
5:43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.
5:44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
5:45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
5:46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?
5:47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
5:48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
Vân mới thử check lại .. mới biết 1 điều này đó nhahình như Bee thích nhà Tin lành ... hơn là thích nhà Công giáo


hihihi , biết nói gì đây ??


I should take it as a compliment  :78: :78: :78: :78:
thiệt tình mà nói ... thấy Bee cũng có lòng ... nhưng rất tiếc , lòng này của Bee không đặt đúng chổ 


thôi thì ... cầu xin .. Thánh Linh Chúa mở lòng , mở mắt cho Bee vậy


Vân đi rồi ... để nhà này lại cho Bee 


nhưng hy vọng ... Bee bỏ đi cái suy nghĩ ... Kinh thánh chỉ là do con người viết , chứ không phải là Lời Chúa
(2019-12-27, 12:38 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Vân mới thử check lại .. mới biết 1 điều này đó nhahình như Bee thích nhà Tin lành ... hơn là thích nhà Công giáo


hihihi , biết nói gì đây ??


I should take it as a compliment  :78: :78: :78: :78:
thiệt tình mà nói ... thấy Bee cũng có lòng ... nhưng rất tiếc , lòng này của Bee không đặt đúng chổ 


thôi thì ... cầu xin .. Thánh Linh Chúa mở lòng , mở mắt cho Bee vậy


Vân đi rồi ... để nhà này lại cho Bee 


nhưng hy vọng ... Bee bỏ đi cái suy nghĩ ... Kinh thánh chỉ là do con người viết , chứ không phải là Lời Chúa

Vân học cao hiểu rộng  Thumbs-up4

Vậy kinh thánh là do ai viết hả Vân ?
Đối với Bee đâu đâu cũng như nhau không phân biệt là tin lành hay công giáo đâu .

Vân yên trí đi , Bee sẽ làm cho phòng tin lành đúng nghĩa của nó là rất lành mạnh .

Lý do Bee thích phòng tin lành vì thấy bên phòng Công Giáo rất nhiều người vào post bài còn phòng tin lành lạnh lẽo quá chẳng có ai ngoài Vân . không biết vì sao  Confused

Cũng là Chúa mà Chúa của phòng tin lành lại cô đơn lẻ loi .
nếu Kinh thánh không do Chúa viết 


thì dựa vào cuốn nào mà Bee biết ý Chúa 


hỏi Bee từ sáng tới giờ  .. ko thấy Bee trả lời .. sao vậy ???
(2019-12-27, 12:47 AM)Bee Wrote: [ -> ]Đối với Bee đâu đâu cũng như nhau không phân biệt là tin lành hay công giáo đâu .

Vân yên trí đi , Bee sẽ làm cho phòng tin lành đúng nghĩa của nó là rất lành mạnh .

Lý do Bee thích phòng tin lành vì thấy bên phòng Công Giáo rất nhiều người vào post bài còn phòng tin lành lạnh lẽo quá chẳng có ai ngoài Vân . không biết vì sao  Confused

Cũng là Chúa mà Chúa của phòng tin lành lại cô đơn lẻ loi .

đạo Tin lành tin vào Kinh thánh


Bee muốn ở đây , thì Bee phải tin vào Kinh thánh


còn không tin vào Kinh thánh , thì Bee nên trở về phòng CG , vì bên đó không tin Kinh thánh


KHÔNG PHẢI PHÒNG NÀO CŨNG VẬY , NẾU PHÒNG NÀO CŨNG VẬY , THÌ KHÔNG CÓ 2 PHÒNG KHÁC NHAU .... CÔ HAI
Dân gian có câu hát : đâu có 2-3 người ở đó có Đức Chúa Trời 

mà phòng tin lành ( trước khi Bee vào ) có duy nhất 1 người không ai dám bén mảng vào không biết  có điều gì đó khác lạ .

:78: :78: :78:
(2019-12-27, 12:52 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]đạo Tin lành tin vào Kinh thánh


Bee muốn ở đây , thì Bee phải tin vào Kinh thánh


còn không tin vào Kinh thánh , thì Bee nên trở về phòng CG , vì bên đó không tin Kinh thánh


KHÔNG PHẢI PHÒNG NÀO CŨNG VẬY , NẾU PHÒNG NÀO CŨNG VẬY , THÌ KHÔNG CÓ 2 PHÒNG KHÁC NHAU .... CÔ HAI

Lại đuổi Bee à ? sao thích đuổi người ta vậy nè cô hai ? so bossy là xấu lắm đó Cô Hai
I don't mean to be mean to you


nhưng Vân có cảm giác Bee không tin vào Kinh thánh

Vân feel uncomfortable khi Bee ở trong phòng Tin lành hổng biết Bee hiểu Vân nói gì không ???

mà tại sao Bee lại không ở phòng Công giáo ?? khi Bee có niềm tin Công giáo ???
Wow Vân bây giờ đi luôn gưốc vào bụng Bee luôn , biết Bee tin gì và không tin gì luôn , Clap Clap Clapsiêu nhân nha  :78:
không phải đuổi


NHƯNG NGƯỜI KHÔNG TIN KINH THÁNH

NGƯỜI CÓ ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

NÊN Ờ PHÒNG CÔNG GIÁO 

CÒN NẾU BEE TIN KINH THÁNH

CÓ ĐỨC TIN CUẢ TIN LÀNH

THÌ BEE CỨ TỰ NHIÊN Ở ĐÂY 
Bee đang có ý định xin chủ web và SuperMod cho Bee làm Mod phòng này , Vân nghĩ sao ? ủng hộ Bee không ?
biết chứ sao không biết 


nội Bee nói về Joseph ... không hề dựa trên Kinh thánh ... là Vân biết Bee không tin Kinh thánh , không có niềm tin của người Tin lành 

Kinh thánh không có 1 câu nào nói Joseph già ... hay ông có những đứa con riêng ... HOÀN TOÀN KHÔNG HỀ NÓI TRONG KINH THÁNH 
Pages: 1 2 3 4