VietBest

Full Version: trẻ nhờ xe
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
đứng cạnh chiếc xe cho dù tuổi già nhìn vẫn trẻ phải không các bác? 


Biggrin
Ddep.! Cheer 
Ma` tui thix chiec^' PU ke^' ben^ hon*!(vua*` tui' tien^`). Clap
(2019-03-26, 06:06 PM)Amazing Grace Wrote: [ -> ]đứng cạnh chiếc xe cho dù tuổi già nhìn vẫn trẻ phải không các bác? 


:bi

wing của xe mà Then tiơng đang càm súng   Biggrin người và xe điều đẹp  .... Hello
Người ta hay nói quần áo làm nên con người, trong trường hợp này thì cái xe  Grinning-face-with-smiling-eyes4  Nhìn được lắm AG  Thumbs-up4
Em cũng thấy vậy


Xe đẹp...đồ đẹp

Làm mình trẽ ra


Anh nhìn còn trẽ lắm mà    Lol Tulip4 Clap
Dòm cái grille là Bimmer rồi ?🤔
Wow, Anh AG nhìn amazing ...ngầu nha... :cool:

Ngoài ra, đàn ông trẻ nhờ sắm được cô vợ trẻ và con trẻ ...nữa đó :full-moon-with-face4:
em missed hình chiếc xe rồi, cho em coi ké với Please Please
Tôi chân thành cảm ơn tất cả .

Cô Tea chỉ muốn coi chiêc xe thôi phải không ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
(2019-03-27, 01:45 PM)Amazing Grace Wrote: [ -> ]Tôi chân thành cảm ơn tất cả .

Cô Tea chỉ muốn coi chiêc xe thôi phải không ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rollin Rollin
V vô chậm cũng ko thấy được hình.
(2019-03-27, 05:01 PM)Vee Wrote: [ -> ]V vô chậm cũng ko thấy được hình.

Cô Vee muốn coi hình gì ? người hay xe ? Biggrin
(2019-03-27, 09:03 PM)BVCN Wrote: [ -> ]Chiếc xe và cây tre dựa vào... 

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

 ý  bro nói già à ? mid 40 chắc cây tre phải rồi .
làm măng mấy cô lại chê mặt búng ra sữa
(2019-03-27, 09:35 PM)BVCN Wrote: [ -> ] Mid 40 mà già gỉ? 

Em ơi có bao nhiêu ? 60 năm cuộc đời ! Tính kiếm ghệ nhí hả?

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Lol
(2019-03-27, 09:56 PM)BVCN Wrote: [ -> ]Vậy có nên đăng hình lại để quảng bá tiếp không?

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

:cool: tui với ông cạnh tranh công bằng  ?
Pages: 1 2 3