VietBest

Full Version: Câu hỏi cho Thắc mắc
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
Vân dời qua thread này , các bạn có ai có câu hỏi gì về thread Thắc mắc , please qua bên này hỏi


Thành thật cám ơn 

God Bless 


:kiss:
YADKNgười giàu nhuưng khiêm nhu ...khiêm nhường ,....yêu mến người nghèo chia sẽ cho người nghèo ....và biết tha thứ nếu người nghèo ăn trộm ăn cắp thì đương nhiên lên thiên đàng .....

Người giàu khi xưa thời cũa Chúa ....là những người kiêu căng tự đắc ....vì thế Chúa muốn khuyên chúng ta .....sự kiêu căng tự đại sẽ làm chúng ta sa trước cám dỗ phạm tội khinh khi và kỳ thị kẽ nghèo ....

Còn người nghèo thì thường sống đời sống thấp nên họ khiêm nhường và dễ tha thứ cho ngườu khác ....

Khờ nghĩ qua câu đó Chúa muốn dạy chúng ta biết khiêm nhường và khó nhọc .

Innocent Innocent
Vân


Vân đồng ý với Khờ


1 khi họ kiêu căng , là họ không biết trông cậy vào Chúa

vậy vấn đề ở đây , không phải là giàu , có quyền thế , hay xinh đẹp ... nhưng vấn đề ở đây là kiêu căng , không biết trông cậy vào Chúa


MÀ 1 ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG LÀ ... CHUÁ MUỐN MÌNH PHẢI TRÔNG CẬY VÀO CHUÁ 

NẾU AI LÀM ĐƯỢC ĐIỀU NÀY ... THÌ SẺ THẤY NHIỀU MIRACLES TRONG ĐỜI SỐNG MÌNH  [Image: kiss.gif]
YADK


Chúa dùng dụ ngôn người giàu khó vào thiên đàng là ví người giàu thời cũa Chúa ....

Thời đó người giàu thì có quyền thế .....càng giàu càng kiêu căng coi trời bằng vung ......thời bấy giờ các quan và giòng họ vua Chúa mới giàu .....do đó họ rất kiêu căng tự đắc
Vân


Điễn hình nhất là chuyện đi tới nhà thờ ...

dĩ nhiên có người giàu người nghèo cùng tới nhà thờ 

Vân nhận thấy ... người  giàu mà ngồi lại nói chuyện với nhau ... thì khác người nghèo lắm

họ nói chuyện ... mua nhà , mua xe , đi du lịch (khi họ đang ngồi chung với 1 nhóm người ... thuộc về nhà thờ)

những câu chuyện này , khiến cho người nghèo cảm thấy .. mất tự nhiên .. trong đó có Vân , vì Vân cũng thuộc dạng nghèo 


DO ĐÓ , NẾU NGƯỜI GIÀU TRONG NHÀ THỜ , BIẾT SUY NGHĨ , THÌ HỌ NÊN TRÁNH NÓI CHUYỆN ... MUA NHÀ , MUA XE , ĐI DU LỊCH ... KHI ĐANG NGỒI CHUNG VỚI NHỮNG NGƯỜI NHÀ THỜ

ĐỂ KHỎI LÀM CÁI CỚ ... KHIẾN NHIỀU NGƯỜI ... SỢ ĐI TỚI NHÀ THỜ  [Image: slightly-smiling-face4.png]
Vân 


Vân thì không mind ... khi họ tỏ ra giàu có ... ở bất cứ 1 nơi nào 

vì chuyện đó sẽ không ảnh hưỡng tới ai cả

NHƯNG KHI TỚI NHÀ THỜ , CÓ NGƯỜI GIÀU NGƯỜI NGHÈO ... HỌ KHÔNG NÊN ĐEM NHỮNG ĐỀ TÀI .. NHÀ ĐẤT , XE CỘ , DU LỊCH ... RA NÓI CHUYỆN

NHỮNG ĐỀ TÀI KHÔNG THÍCH HỢP KHI NGỒI CHUNG VỚI NHỮNG NGƯỜI CÙNG NHÀ THỜ VỚI MÌNH  [Image: Rollin.gif]
Vân 


trước đây , Vân đi nhà thờ VN ... Vân siêng học Kinh thánh trong small groups

học xong rồi , mấy anh chị em ngồi chọc phá , nói chuyện rất vui
nhưng về sau này , chọc phá không còn nữa

mà đề tài là .. mua nhà , mua xe , du lịch 

Vân thật tình là không thích du lịch .. Vân thích ở nhà hơn ... du lịch đi tới chổ lạ , Vân hỗng thoải mái cho lắm 

nghe bà con nói chuyện một chộc ... thôi thì .. Vân ở nhà luôn ....  [Image: Rollin.gif]

ngưng , khỏi học Kinh thánh trong small groups nữa

mấy anh chị cứ kéo kéo Vân .... Vân ko nói gì ... nhưng tới học Kinh thánh , để rồi sau đó nghe những đề tài của người giàu ... sao mà Vân mệt quá
Vântrước đây , Vân đi nhà thờ VN ... Vân siêng học Kinh thánh trong small groups

học xong rồi , mấy anh chị em ngồi chọc phá , nói chuyện rất vui
nhưng về sau này , chọc phá không còn nữa

mà đề tài là .. mua nhà , mua xe , du lịch 

Vân thật tình là không thích du lịch .. Vân thích ở nhà hơn ... du lịch đi tới chổ lạ , Vân hỗng thoải mái cho lắm 

nghe bà con nói chuyện một chộc ... thôi thì .. Vân ở nhà luôn ....  [Image: Rollin.gif]

ngưng , khỏi học Kinh thánh trong small groups nữa

mấy anh chị cứ kéo kéo Vân .... Vân ko nói gì ... nhưng tới học Kinh thánh , để rồi sau đó nghe những đề tài của người giàu ... sao mà Vân mệt quá
Lộc 


[Image: thumbs-up4.png] :hundred-points-symbol_4: 10_point
Amazing Grace


tuyetvan Wrote: Wrote:Hỏi ... Mình có thể đánh mất Sự cứu rổi  không ???


Khi bạn tin Chúa , khi bạn trở thành believers rồi ... bạn nhận được Sự cứu rổi , Ân điễn của Chúa ban cho .. chứ không phải do bạn làm một điều gì đó , mà có được Sự cứu rổi này

Có bao giờ bạn thắc mắc .... có lỡ khi nào , mình đánh mất Sự cứu rổi này không ???Vân trả lời 1 câu ngắn gọn cho câu hỏi này trước , rồi mình có 1 vài điễm phân tích sau đó  [Image: hello.gif] 


1. Điều kiện , bạn phải là  ... TRUE CHRISTIANS 

2. Nếu thoã mãn điều kiện này , thì bạn sẽ ... KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỔI ĐƯỢC 

Cô Tuyết Vân cho rằng con người theo Chúa ( True Christians ) thì không bao giờ đánh mất đi sự cứu rỗi ? 

Vậy là 1 khi trở thành Christian rồi , giận quá cầm súng bắn chết những người vô tội , vô can sau đó tự tử thì sẽ không mất sự cứu rỗi sao ?

Trong kinh thánh có dạy : chớ giết người .
Vân 


Câu hỏi rất hay , từ từ Vân sẽ đi tiếp , nhưng vì AG đặt câu hỏi ở đây , nên Vân trả lời luôn  [Image: kiss.gif] 


không phải ai tự cho rằng mình là Christian , thì cũng đều là .. True Christian (từ từ , Vân sẽ nói True Christians là như thế nào dựa theo Kinh thánh)

chuyện bạn hỏi ... giống như mấy người Muslim , cầm súng , hay ôm bom đi giết người rồi tự tữ 

1. chuyện này fulfill lời tiên tri của Kinh thánh

2. những người này không phải là True Christians Kinh thánh nói gì về những người Muslims này (tức là những người theo đạo Islam) ??

Sáng thế ký 16:12

12 Ðứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng; tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người sẽ địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình.
One Sunday


Chào tuyetvan.  Cho mình hỏi Giăng có phải là John không? Và Rôma là Romans?
Van


OneSunday Wrote: Wrote:Chào tuyetvan.  Cho mình hỏi Giăng có phải là John không? Và Rôma là Romans?

Giăng là John

nhưng không phải là John The Baptist

mà là John , người nhận mình được Chúa yêu nhất , và cũng là người mà Chúa Jesus giao cho taking care of Mary khi Ngài bị treo trên thập tự giá 
Roma là Romans 

Paul viết lá thơ này khi ông ở Rome ... ông lạ lắm , có gốc Do thái , mà cũng có gốc La mã nữa  [Image: slightly-smiling-face4.png] [Image: kiss.gif]


Công vụ 22

23 Chúng kêu la, cổi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. 
24 Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người, để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. 
25 Họ đang căng người ra để đánh đòn, thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: Ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Rô-ma, mặc dầu người đó chưa thành án, hay sao? 
26 Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng: Ông toan làm chi? vì người nầy là quốc dân Rô-ma. 
27 Quản cơ đến, hỏi Phao-lô rằng: Hãy nói cho ta biết, ngươi có phải là quốc dân Rô-ma chăng? Người trả lời rằng: Phải
28 Quản cơ lại nói: Ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói: Còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. 
29 Tức thì, những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra; và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Rô-ma, thì sợ hãi. 
30 Hôm sau, quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phao-lô bị người Giu-đa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phao-lô ra, bắt đứng trước mặt họ.
Amazing Grace


(10 hours ago)tuyetvan Wrote: Wrote:Câu hỏi rất hay , từ từ Vân sẽ đi tiếp , nhưng vì AG đặt câu hỏi ở đây , nên Vân trả lời luôn  [Image: kiss.gif] 


không phải ai tự cho rằng mình là Christian , thì cũng đều là .. True Christian (từ từ , Vân sẽ nói True Christians là như thế nào dựa theo Kinh thánh)

chuyện bạn hỏi ... giống như mấy người Muslim , cầm súng , hay ôm bom đi giết người rồi tự tữ 

1. chuyện này fulfill lời tiên tri của Kinh thánh

2. những người này không phải là True Christians Kinh thánh nói gì về những người Muslims này (tức là những người theo đạo Islam) ??

Sáng thế ký 16:12

12 Ðứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng; tay nó sẽ địch cùng mọi người, và tay mọi người sẽ địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình.

Tôi đang nói về những người tin Chúa ( Christians ) không phải Muslim đâu cô 
chẳng hạn 1 ví dụ là vụ bắn nhau trong nhà thờ Tin lành của bang TX .

theo cô vậy người cầm súng có được ơn cứu rỗi không ? hay bị mất ơn cứu rỗi ?
Vân


(11 hours ago)tuyetvan Wrote: Wrote:15. Hỏi ... Mình có thể đánh mất Sự cứu rổi  không ???


Khi bạn tin Chúa , khi bạn trở thành believers rồi ... bạn nhận được Sự cứu rổi , Ân điễn của Chúa ban cho .. chứ không phải do bạn làm một điều gì đó , mà có được Sự cứu rổi này

Có bao giờ bạn thắc mắc .... có lỡ khi nào , mình đánh mất Sự cứu rổi này không ???Vân trả lời 1 câu ngắn gọn cho câu hỏi này trước , rồi mình có 1 vài điễm phân tích sau đó  [Image: hello.gif] 


1. Điều kiện , bạn phải là  ... TRUE CHRISTIANS 

2. Nếu thoã mãn điều kiện này , thì bạn sẽ ... KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT SỰ CỨU RỔI ĐƯỢC 

Dựa theo post này của cô mà tôi thắc mắc .
Pages: 1 2 3