VietBest

Full Version: Thắc mắc ....
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3
1. Hỏi ... Chúa yêu thương mình có điều kiện không ???


Chúa yêu thương mình ... thì không có điều kiện

vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian , nên đả gởi Con Một của Ngài xuống thế gian ,  chết cho tội lỗi loài người , để hễ ai tin vào Con đó thì có sự sống đời đời


Giăng 3:16

16 Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
2. Hỏi ... Chúa tha thứ cho mình thì có điều kiện không ???Để nhận được sự tha thứ của Chúa ... thì điều kiện ...

1. xưng tội mình với Chúa

2. ăn năn tội lỗi của mình 

3. từ bỏ tội lỗi của mình 


để nhận được SỰ THA THỨ CUẢ CHUÁChâm ngôn 28:13

13 Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót

1 Giăng 1:9

Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Công vụ 3:19

19 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi,Công vụ 8:22

22 Vậy, hãy ăn năn điều ác mình, và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của lòng ngươi đó họa may được tha cho
3. Hỏi ... Sự cứu rổi có điều kiện không ???Sự cứu rổi điều kiện


1. Tin nhận Chúa Jesus

2. Làm theo ý muốn của Chúa (Lời Chúa dạy)
Mat 7:21

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi
Rôma 10:9

Vậy nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu
Nếu nói về vấn đề ĐIỀU KIỆN


thì mình phải suy nghĩ kỷ 3 câu hỏi "hoàn toàn khác nhau" ở trênCHUÁ THƯƠNG YÊU MÌNH ... thì không có điều kiện

CHUÁ THA THỨ CHO MÌNH .... thì có điều kiện

MÌNH CÓ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI HAY KHÔNG ... thì có điều kiện ở đây
1 tỉ dụ nữa là ... CHUÁ YÊU THƯƠNG MÌNH VÔ ĐIỀU KIỆN


- không cần biết anh có tin Chúa không 

- không cần biết anh có thờ Chúa không Chúa cũng cho anh ... không khí để thở ... nước để uống .. food để ăn ... anh có đầy đũ mọi thứ cần dùng ... vì Chúa yêu thương anh - vô điều kiệnNHƯNG 

- CHUÁ CÓ THA THỨ TỘI LỔI ANH KHÔNG ?

- HAY ANH CÓ NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI KHÔNG ???


CÁI ĐÓ LÀ ... DIFFERENT STORIES  banana-skipping-rope-smiley-emoticonANH ĐỪNG NGHĨ ... OH CHUÁ YÊU THƯƠNG ANH ... ĐỒNG NGHĨA VỚI .. CHUÁ SẼ THA THỨ TỘI LỔI ANH .. HAY ANH NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

NOPE NOPE ... VÌ CÁI VÔ ĐIỀU KIỆN ... VÀ CÁI THÌ CÓ ĐIỀU KIỆN  :78:
4. Hỏi .. Tại sao Chúa yêu thương mình vô điều kiện ... nhưng Chúa tha thứ mình , hay mình có nhận lãnh Sự cứu rổi hay không thì lại có điều kiện

Không phải ... sự yêu thương vô điều kiện của Chúa ... sẽ dẩn tới 2 cái kia cũng vô điều kiện luôn sao ???   Confused
- Trong bản chất của Chúa ... Chúa là Đấng Yêu thương

- Nhưng cũng trong bản chất của Chúa ... Chúa Holy - thánh thiện ... Chúa Just - công bình 

mình đừng bao giờ bỏ quên 2 bản chất này của Chúa , mà chỉ nghĩ tới 1 bản chất của Chúa thôi  Hello

VÌ THÁNH THIỆN , VÌ CÔNG BÌNH ... NÊN SỰ THA THỨ & SỰ CỨU RỔI PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN , MỚI CÓ ĐƯỢC

chứ không phải chúng ta muốn .. đi cướp của , giết người , hiếp dâm , thờ hình tượng ... rồi chúng ta cũng nhận được sự tha thứ và sự cứu rổi ... 1 cách vô điều kiện được

NHƯ VẬY LÀ KHÔNG THÁNH THIỆN , NHƯ VẬY LÀ KHÔNG CÔNG BÌNH
5. Hỏi ... có phải người nghèo vào thiên đàng , người giàu vào địa ngục không ??

Không  :slightly-smiling-face4:

Chuyện vào thiên đàng hay địa ngục không dựa trên giàu nghèo

Mà dựa trên ...

- tin nhận Chúa

- và làm theo Lời Chúa dạy
Ai nói Abraham nghèo ??  Confused

Abraham không hề nghèo , ông lại giàu là đàng khác nữa

nhưng tại sao Chúa yêu thương ông , ông là cha đẻ của đức tin ??? hễ ai tin Chúa là thuộc về dòng dõi Abraham ??? chứ không nhất thiết họ phải là người Do thái , mới thuộc dòng dõi Abraham ?? 

vì Abraham tin nhận Chúa và làm theo Lời Chúa dạy 
Ai nói David nghẻo ??  Confused

Vua David không hề nghèo , ông lại giàu là đàng khác nữa

nhưng tại sao Chúa yêu thương ông , Chúa Jesus đến trần gian qua dòng dỏi vua David (từ Joseph và Mary , cả hai đều thuộc dòng dỏi vua David cả) ??

vì David tin nhận Chúa và làm theo Lời Chúa dạy 


Dĩ nhiên David cũng có sai , hay Abraham cũng có những lúc sai ... cho chúng ta thấy "không có 1 ai trong chúng ta là perfect cả" ... nhưng Chúa nhìn vào lòng chúng ta ... và Ngài biết ... chúng ta có tin Ngài không ?? và chúng ta có muốn làm theo Ý Ngài không ???  :78:
Không cần biết anh giàu hay anh nghèo

- nếu anh tin nhận Chúa

- làm theo Lời Chúa dạy

thì anh nhận được Sự cứu rổi ... thì anh vào thiên đàng ***


- chứ người nghèo (không tin Chúa , cướp của giết người , thờ hình tượng) .... thì sao Chúa có thể cho vào thiên đàng ????  Confused

- hay người giàu (tin Chúa , làm theo Lời Chúa dạy) ... thì sao Chúa có thể ném họ vào địa ngục ????  Confused***


Nói về người giàu ... tin Chúa , và làm theo Lời Chúa dạy

- Chúa cho họ giàu .. không phải là để .. đi du lịch , xài hoang phí  Thumbs-down4

- Chúa cho họ giàu , để họ dùng những gì Chúa cho , lo vào công việc nhà Chúa , lo giúp đở người nghèo  Thumbs-up4
6. Hỏi ... Câu Mark 10:25 nghĩa gì ???  Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Ðức Chúa Trời.để hiểu câu Kinh thánh này , mình cần coi đoạn Kinh thánh nói về người giàu ... Luca 12:15-2115 Ðoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu


16 Ngài lại phán cùng chúng lời vinh dự nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 

17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 

18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trử sản vật và gia tài vào đó

19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20 Song Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai
21 Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.*****
Người giàu có "yếu điểm" gì ??

- họ muốn thu hoạch về cho riêng họ .. họ chỉ chú trọng cho cái bank của họ càng bự càng tốt ..... $$$$$$

- họ không trông cậy vào Chúa , mà họ trông cậy vào tài sản họ có trong nhà bank ....  $$$$$$$$$


Họ đi ngược với những gì Chúa dạy 

- Chúa muốn chúng ta phải ... gom góp tài sản trên thiên đàng ... chứ không phải .... gom góp tài sản dưới đất ... vì 1 khi chúng ta ra đi , tài sản dưới đất coi như là con số zero .. chúng ta tới cuộc đời này với bàn tay trắng , chúng ta ra đi cũng với bàn tay trắng 

(có ông chồng giàu có kia sắp chết , nói với bà vợ là ông muốn chôn cất gia tài của ông theo ... bà vợ thỏ thẻ nói "em sẽ viết cái cheque 1 triệu đồng để chôn với anh")


- Chúa muốn chúng ta trông cậy vào Ngài , sống theo sự hướng dẫn của Ngài ... chứ không phải ... nói tôi có vài triệu trong nhà banks , tôi sẻ ăn xài cho tới hết cuộc đời này , không còn lo sợ thằng tây nào nữa cảNếu người giàu nào 

- mà gom góp tài sản trên thiên đàng

- và hoàn toàn trông cậy vào Chúa

thì không có lý do  gì , mà Chúa ném họ vào địa  ngục  Tulip4
7. Hỏi ... Tại sao Chúa nói phải giống như con trẻ mới được vào thiên đàng?


Mình cần phải thuộc nằm lòng .. Chân lý này


CHÚA MUỐN MÌNH PHẢI KHIÊM NHƯỜNG , VÀ PHỤ THUỘC VÀO NGÀI


 - chuyện Chúa muốn mình như con trẻ ... con trẻ thì phụ thuộc vào cha mẹ , cha mẹ quyết định gì thì con trẻ chỉ biết vậy thôi .. Chúa muốn mình đối với Chúa như 1 con trẻ ngoan ngoãn, phụ thuộc và vâng lời Chúa


- chuyện người giàu ... nếu họ vẫn khiêm nhường, phụ thuộc vào Chúa , thay vì đặt niềm tin vào tài sản họ có .. thì họ vẫn có thể vào thiên đàng được 


- Vân cho thêm 1 ví dụ nữa để chúng ta hiểu câu Kinh thánh này hơn ... Bạn đi lên xe bus hay đi lên máy bay , bạn đặt niềm tin của mình vào bus driver hay pilot .. Thì Chúa muốn bạn cũng vậy , như 1 con trẻ đặt niềm tin và phụ thuộc trọn vẹn vào Chúa
8. Hỏi .. Mình làm việc Chúa .. Vậy Chúa mắc nợ mình ? Hay mình mắc nợ Chúa ?


Câu trả lời thì rất rõ ràng 

Không cần biết mình làm gì ... Mình mắc nợ Chúa , chứ không có chuyện Chúa mắc nợ mình . Vi sao ?


1. Mình phạm tội đáng vào địa ngục .. Chúa Jesus chết cho tội lổi mình , để mình có cơ hội vào thiên đàng . Cái này là ân điển khổng lồ mà mình không có cách gì có thể trả nổi 


2. Chúa ban cho mình không khí , nước , thức ăn , và xăng dầu , nhiều nhiều thứ nữa ... Mình làm gì để đền đáp ơn này. 


CHÚA KHÔNG THIẾU GÌ MÌNH CẢ

TRÁI LẠI , MÌNH THIẾU CHÚA ... TẤT CẢ
Mình làm việc Chúa , vì mình thiếu Chúa .

Không có 1 cái gì có thể trả cho cái giá .. Chúa Jesus chết cho tội lổi mình để mình có cơ hội vào thiên đàng 

Mình phải vừa làm việc Chúa , vừa cám ơn Chúa ... thì đúng hơn
Let's put it this way ...


Chúa có cần mình làm công việc Chúa không ??? câu hỏi được đặt ra là như vậy  Hellocâu trả lời thì là thế này ...  Hello


- Một khi Chúa đả có chương trình rồi ... thì chuyện sẽ thành đạt ... cho dù mình có làm , hay không có làm , thì chuyện cũng thành đạt

- Trong trường hợp này , mình không làm ... cũng có người khác làm

- Vậy .. mình muốn mình làm ??? hay muốn người khác làm ???

- Nếu mình làm , thì mình sẽ học hỏi được nhiều ... vậy mình có muốn học hỏi thêm không ???

Tỉ dụ như , trong lớp , cô giáo hỏi học sinh "ai muốn đem tờ giấy của cô lên văn phòng hiệu trưỡng?"

nhiều em học sinh giơ tay lên "em , em , em , em , em"

cuối cùng , cô chọn 1 em để làm chuyện này ... đem tờ giấy của cô lên văn phòng hiệu trưỡng

em nào được cô chọn , chắc sẻ rất sung sướng ... để được lên văn phòng gặp hiệu trưởng , và làm công tác cho cô giáo  Hello

cái blessings , cái niềm vui ... là ở em học sinh (chứ không hẳn ở cô giáo)

theo Vân nghĩ  :kiss:
9. Hỏi ... mình hay gọi SỰ CỨU RỔI LÀ ÂN ĐIỂN ... vậy Ân điễn có nghĩa là gì ??Ân điển là mình nhận được cái mà mình không xứng đáng nhận được


- tỉ dụ , Vân sắp đi thi , nhưng Vân không học bài ... Vân xứng đáng để thi rớt

nhưng ........ nếu Vân thi đậu (cái mà Vân không xứng đáng để nhận được) ... thì đó gọi là Ân điễn

- mình phạm tội , mình xứng đáng đi vào địa ngục 

nhưng qua cái chết & sự sống lại của Chúa Jesus , mình được đi vào thiên đàng (là cái mà mình không xứng đáng để nhận được)


THÌ SỰ CỨU RỔI LÀ ÂN ĐIỄN .. VÌ LÀ 1 CÁI MÀ MÌNH KHỖNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC
10. Hỏi ... 1 người mình cho rằng "tốt ơi là tốt , tốt không chổ chê" , nhưng họ không tin Chúa .. thì họ có được  cứu không ??Câu trả lời là ... Không 


- cho dù họ tốt ơi tốt hởi , tốt ơi là tốt ... kêu là không có cái gì mà chê họ được (inside out luôn) .. perfect và perfect

- nhưng họ không tin Chúa ... thì họ vẫn không được cứu .. PERIOD 
Tại sao ??


1. Tại mọi người đều phạm tội , không có ai mà không phạm tội .. Bề ngoài , mình có thể thấy họ tốt , nhưng mình đâu biết được bề trong của họ ... Kinh thánh cho biết ... MỌI NGƯỜI ĐỀU PHẠM TỘI


2. Chỉ có Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn tới Đức Chúa Trời , dẫn tới Thiên đàng , dẫn tới Sự cứu rổi

Không qua con đường duy nhất này .. thì không có cách nào , mình tới .. Đức Chúa Trời , Thiên Đàng , hay Sự Cứu Rổi được cả


Rôma 3:23

23 mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Giăng 14:6

Vậy Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha
Pages: 1 2 3