VietBest

Full Version: Tại sao chúng ta phải thờ phượng ĐCT?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bây giờ Vân ngồi đếm xem bao nhiêu nguyên nhân mà mình phải thờ phượng Đức Chúa Trời nhá  Hello1. Nếu anh nói .. anh là người có hiếu , thờ kính cha mẹ

thì Vân hỏi ... tại sao anh thờ kính cha mẹ ?

anh trả lời .. vì cha mẹ sanh ra anh , nuôi anh lớn lên , nên anh phải thờ kính cha mẹ

- Cha mẹ sanh ra anh , đồng ý ... nhưng cha mẹ không dựng nên anh .. cha mẹ không làm cái tay , cái chân , con mắt v.v... nếu anh cần 

anh được cấu tạo rất kỳ diệu trong bụng mẹ anh 

nhưng cha mẹ anh không cấu tạo được anh

mà chính Đức Chúa Trời đả cấu tạo anh trong bụng mẹ

yes , chính Đức Chúa Trời đả cấu tạo anh trong bụng mẹ .. Ngài cho anh có được hình dạng bây giờ anh đang có 

nếu nghĩ gần , thì anh thờ kính cha mẹ ...

nhưng nếu nghĩ xa hơn , anh phải thờ phượng Đấng đả cấu tạo anh trong bụng mẹ .. đó là Đức Chúa Trời


- Cha mẹ nuôi anh lớn , đồng ý ... nhưng sức khoẻ , đồ ăn mà anh ăn hằng ngày , là đến từ Đức Chúa Trời

Cha mẹ có cho anh sức khoẻ không ?? nếu có , thì những lúc anh bịnh , cha mẹ có khả năng làm cho anh khoẻ , right ??

nhưng cha mẹ không làm được điều này .. cha mẹ không làm được những điều họ muốn

anh khoẻ , hay anh bịnh , là nằm trong sự ban cho của Chúa

Đồ ăn cũng vậy .. đồ ăn mà anh có trước mặt , nếu không có mặt trời , không có nước , không có hạt giống , ngay cả việc không có những "con ong - the bees" thì nhà nông làm gì có thể trồng trọt được để cho anh có đồ mà ăn ??

sự ban cho (mặt trời , nước , hạt giống , những con bees) là cũng tới từ Chúa


anh thờ cha mẹ là đúng ... nhưng nếu anh là người biết nghĩ về NGUỒN , thì anh phải biết thờ Đấng dựng nên tất cả , đó là Đức Chúa Trời
Thi thiên 139

13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi

14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 
15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa
16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. 

Trước khi mình được sanh ra , thì ngày mình chết cũng đả được định sẳn rồi (Thi thiên 139:16)


:78:


Khi con người làm công việc của BEES ... pollinate để tạo nên  .. food supply


CON NGƯỜI HỌC POLLINATE TỪ CON ONG - CHUÁ ĐẢ GIAO NHIỆM VỤ NÀY CHO NÓ

CHỨ KHÔNG PHẢI .... CON ONG HỌC POLLINATE TỪ CON NGƯỜI

think about it  Thumbs-up4

Video này rất hay cho mình tìm hiểu về ... POLLINATING ... 

- Bees không phải chỉ cho mình .. mật ong thôi ... mà còn cho mình nhiều nhiều thứ khác nữa

- 1 trong những thứ bees  làm rất rất rất ư là quan trọng .. đó là đem phấn từ "bông hoa đực" qua "bông hoa cái" ... để từ đó tạo ra "hoa quả" cho mình cũng như nhiều động vật khác có FOOD SUPPLY
MY POINT ??


- đồng ý .. cha mẹ đi làm .. đi chợ , nấu cơm cho mình ăn

- nhưng sự việc không đơn giản như thế

- BEHIND THE SCENES ... ĐỨC CHUÁ TRỜI ĐẢ TẠO DỰNG 1 THẾ GIỚI TRONG THIÊN NHIÊN , LÀM VIỆC VỚI NHAU ... ĐỂ TỪ ĐÓ , NHÀ NÔNG CÓ THỂ GẶT HÁI MUÀ MÀNG .. MÀ MÌNH MỚI CÓ FOOD SUPPLY .. THINK ABOUT IT


đây là 1 trong những nguyên nhân , mà mình phải thờ phượng Đức Chúa Trời , vì công việc mà Ngài làm trong thiên nhiên 
MY POINT ??


Trong thiên nhiên , Chúa cho mình rất là nhiều đồ ăn cần thiết cho cơ thể của mình

Chúa dựng nên mình 

Chúa biết cơ thể mình cần những nutrients gì , Ngài ban cho mình thức ăn , cung cấp những nutrients cần thiết cho cơ thể mình 


Mình có thể có hiếu với cha mẹ

NHƯNG CHA MẸ KHÔNG THỂ NÀO BÌ VỚI ĐẤNG BAN CHO MÌNH NHỮNG THỨ MÀ CƠ THỂ MÌNH CẦN THIẾT ĐỂ GIÚP MÌNH CÓ SỨC KHOẺ


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9