VietBest

Full Version: Cách Trồng Giá
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cách Trồng Giá
By Ngap_Ruoi

Nguyên liệu: 

Hmm... Những đồ cần có... là 1 cái thùng giấy, 1 cái chậu, 1 cái rổ và 1 cái nắp đậy (3 thứ này là 1 bộ), hạt đậu xanh, 1 cái ly trong và cây viết....

[Image: lg_01.jpg]Cách làm:

Dùng.... Đặt cái rổ vào cái chậu và dùng nước màu đổ vào cho ngập tới đáy của cái rổ... có nước màu dễ thấy hơn là nước trong... 

[Image: lg_02.jpg]

Cách làm:

Sau đó đổ nước này vào trong cái ly và đánh dấu mực nước....
[Image: lg_03.jpg]

Kế tới là đổ 1 lớp đậu xanh khô vào rổ....


[Image: lg_04.jpg]

Sau đó cũng đổ đậu xanh ra cái ly đã đánh dấu mực nước... và cũng đánh dấu mực của đậu xanh khô luôn.... thì chúng ta sẽ có cái ly... để đo hay đong nước và đậu xanh khô...


[Image: lg_05.jpg]

Sau đó đem đậu xanh khô ngâm qua đêm... và đổ lại vào rổ.... Rồi dùng cái ly mà đo hay đong nước ... và đổ vào rổ... nhớ bỏ rổ vào... cái chậu trước khi đổ nước vào.


[Image: lg_06.jpg]

Lấy nắp đậy lên chậu... và bỏ vào thùng giấy..... để làm giá....

[Image: lg_07.jpg]

Mỗi tối mở thùng lấy chậu giá ra..... đổ nước cũ trong chậu.... rồi lại dùng cái ly đo hay đong nước đổ lại tiếp..... Sau 3-4 ngày... thì sẽ có giá ăn....

[Image: lg_08.jpg]

Lấy rổ giá ra... lật úp lại dùng dao cắt bỏ bớt rễ... thì giá sẽ rớt xuống... nhớ hứng giá vào cái chậu...


[Image: lg_09.jpg]

Và đây là giá làm tại nhà..... và nó được là từ hạt đậu xanh khô....

[Image: lg_10.jpg]Chúc các bạn thành công.