VietBest

Full Version: Khoai môn chiên xù Dimsum
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Khoai môn chiên xù Dimsum
Recipe: Youtube
Thực hành: Sugarbabe[Image: IMG_20180917_113221.jpg]Thành Phần:

600 gr khoai môn
 ½ cup wheat flour ( bột tàn mì)
1/3 cup nước thiệt sôi
60 gr lard/ shortening
1 tbsp đường
 1 tsp muối
 1 tsp dầu mè
¼ tsp tiêu
1/3 tsp bôt khai và 1.5 tsp bột baking powder

Mình làm theo CT trên youtube , sau khi coi nhiêù youtube videos, minh̀ theo CT naỳ 
Mình có thêm bôt khai và bột baking powder --ai ko co' bột khai thì bõ ra cũng ok
Lard nêu' co' thì xaì, minh̀ nghĩ hiêụ quã sẽ tốt hơn


Nhân

thịt heo xay
hành cũ
tiêu, mắm
nấm mèo-ngâm, cắt sơị nhõ
tôm-optional
hành la' 

Thịt xaò chung hành cho thơm, bõ nấm
gia vị vô
xong quăỵ ti' bột potato starch + nước vô cho hơi đặc đặc laị. Đễ nguôị mơí goí bánh
Nhân này co' thễ dùng cho bánh giò, bánh cuốn tráng chaõ/tráng hơi


Cách Làm:

Khoai sau khi cân xong, cắt miếng, đem hấp 20 mins cho mềm
Nâu'  nước thịêt sôi bõ vô thau đã có săñ bột wheat/sugar/pepper, salt/sugar-/baking powder/bột khai-trộn đêù
Bõ khoai nóng vô nhôì chung 5 mins cho mịn
Bõ lard vô nhôì tiêṕ 10 mins--luc' naỳ luợm mây' phâǹ cứng cứng cuã khoai bõ đi

Chia bột ra, dùng tay ép cho mõng ra, bõ nhân vô. Độ daỳ mõng cuã khoai là do miǹh
Nhớ đừng lam̀ lơp' khoai mõng qua', khi chiên...sẽ bị tan/rã bơt́ trong dầu

Chiên liền cũng ok, nhưng nêú đễ bột nghĩ qua đêm hay 5-6 hrs trong tũ lạnh thì hiêụ quã sẽ tôt hơn.

Hôm sau lây' ra nhôì sơ sơ
vò viên, bõ nhân chiên. Dâù phaĩ nhiêù, lưã phaĩ nóng nha ko bánh sẽ bị rã ra hết 

Test oil: bõ một miếng bột vô dâù, thây' bánh nôĩ lên liêǹ, ko bị rã là oil đũ nóng
co' thễ chiên

Nên test ít bột trước khi  goí bánh, taị nêú bột chiên ko xù , phaĩ thêm lard vô

Miǹh thây'  khi bõ bánh vô chiên vơí lưã nóng , cho banh' xù lên....xong từ từ thã bánh xuống  chão dâù
Nêú chaý mau qua', thì hạ bơt lưã chiên tơi' khi vàng  

Khi chiên ko dùng đuã nha...dùng vợt trỡ bańh thôi[Image: IMG_20180917_105034.jpg]


[Image: IMG_20180916_144636.jpg]


[Image: IMG_20180916_152651.jpg]
[Image: IMG_20180917_113503.jpg]

[Image: IMG_20180917_113221.jpg]