Forum Announcement: ĐIỀU LỆ SINH HOẠT
FORUM RULES- ĐIÊÙ LỆ SINH HOẠT 


VietBest là một diễn đàn tự do cho mọi người, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ, giúp đỡ nhau tất cả mọi thứ trong đời sống; từ tin tức, pháp luật, ý kiến, văn, thơ, nhạc, phim, kỹ thuật, công thức làm món ăn, cho đến cách nuôi dạy, bảo vệ con cái, gia đình, hay đơn giản chỉ là một tâm tình, một rắc rối tình cảm khó giải quyết.

Tuy nhiên để giữ tinh thần hòa nhã, lịch sự, tôn trọng lẫn nhau, tất cả thành viên cần tự giác tuân theo vài điều lệ đơn giản như sau:

1/ Không dùng những từ thô tục, chửi thề để mạ lỵ, chửi bới hay phỉ báng một cá nhân hay đoàn thể 2/ Không đuợc khiêu khích thành viên khác hay Moderators3/ Người chủ thread có thể yêu cầu xoá tất cả những posts không thích hợp (inappropriate) và mời khách ra khỏi bài / thread 3 lần, nếu không ra sẽ bị ngưng viết 1 ngày4/ Những thành viên so tài cãi nhau trong WAR ROOM nếu văng tục quá sẽ được Moderator(s) on duty hay SuperMod cho cảnh cáo hay bị ngưng viết.

HÀNH XỬ CUẢ MOD TEAM:

1/ Mod Team sẽ có toàn quyền xoá post của thành viên nào dùng từ ngữ không thích hợp hay lời lẽ quá tục tỉu ngay lập tức , kèm theo với lời cảnh cáo là thành viên đã vi phạm luật (1st warning).

2/ Thành viên nào vi phạm bất cứ điều lệ nào kể trên sẽ lập tức nhận được cảnh cáo  (1st warning). Nếu tiếp tục vi phạm, người đó sẽ bị ngưng viết (banned) 1 ngày. 

3/ Khi trở lại với diễn đàn, nếu thành viên đó vi phạm lần thứ 2, Mod team sẽ không cảnh cáo nữa và người đó sẽ bị ngưng viết 3 ngày.


Xin lưu ý:  Mod team chỉ ra cảnh cáo lần đầu mà thôi .

4/ Nếu vi phạm lần thứ 3, sẽ bị ngưng viết 1 tuần.


**Tuỳ trường hợp , thành viên có thể bị banned lâu hơn . Sẽ được Mod Team thảo luận qua **

5/ Bất cứ người Mod nào có mặt trên diễn đàn lúc đó đều có thể hành xử liền lúc vi phạm xẩy ra để tránh tình trạng trở nên xấu hơn .

6/ Thành viên có thễ ra THREAD baó cho Mod Team biết khi có ngươì phạm luật đễ chúng tôi có thể giaĩ quyết sớm nhất.

̉7/ Mod team dành toàn quyền sửa đổi hoặc bổ xung những điều lệ này khi cần thiết .