Những Câu Kinh Thánh hay ...
0
0
ok ... cho là câu Kinh thánh đó là dở


ý Vân muốn hỏi

QX CÓ HIỂU JESUS' POINT TRONG CÂU KINH THÁNH ĐÓ KHÔNG ??

NẾU HIỂU , THÌ JESUS' POINT LÀ GÌ ??

it looks like .. QX không hiểu Jesus' point trong những câu đó là gì , right ??

cứ try your best đi .. vì Vân muốn biết QX nghĩ gì về những câu đó  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
0
0
Hôm Chúa Nhật đi lể đọc thấy bài này thật thấm thía ... nhưng hôm nay mới có thời gian post ...


PHÚC ÂM: Lc 14, 25-33


"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
 
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta.Còn ai không vác thập giá mình mà theoTa, thì không thể làm môn đệ Ta.
 
"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.
 
"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

-----------------------------------------------------------------------------

Ý nghĩa: Những điều trên nghe có vẻ nặng nề và vô tình quá, nhưng thật ra nó chỉ có nghĩa là: ... Đừng bám víu.

Phải dự liệu tính toán trước những điều mình muốn trong cuộc sống, cái nào thật sự cần thiết cho cuộc sống thì giữ lấy, còn cái nào không cần, rườm rà, hào nhoáng thì vất đi. Đã khởi sự làm thì nên hoàn tất, đừng bỏ dỡ. Đừng tránh khổ và tìm sướng, nhưng hãy gánh vác gánh nặng và công việc của mình ... (vác thánh giá)

Khi hiểu những điều trên rồi, thì ta thấy những điều bên PG cũng có nói tương tự:

Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
Lấy hoạn nạn làm giải thoát
Lấy khúc mắc làm thú vị
Lấy ma quân làm bạn đạo ..

[Image: clap.gif] [Image: 78.gif]
Reply
0
0
Vân muốn nghe sự suy nghĩ từ đầu của QX khi cho rằng câu Kinh thánh đó dỡ

vì không biết QX có hiểu ý Chúa Jesus muốn nói điều gì không ???


CHỨ VÂN KHÔNG PHẢI MUỐN COI COPY PASTE VĂN CHƯƠNG DÀI DÒNG  ... QX HIỂU VÂN NÓI KO ??nếu ko hiểu .. thì Vân nói cách này cho QX dể hiểu hơn

tỉ dụ , QX ra ngoài đường , gặp Vân .. mình đối thoại

Vân hỏi QX .. QX nghĩ ý Chúa Jesus muốn nói gì trong câu đó

QX trả lời ............................................ (không phải văn chương dài dòng từ copy paste  Rollin)
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
0
0
Post trên là của qx viết chứ không phải copy & paste ...

Khuya rồi, qx đi ngủ đây  ... 999 TV ..  Hello Sleeping
Reply
0
0
QX viết ??

hahaha , sao nó dài dòng giống như copy paste vậy ??


QX có thể nói ngắn gọn lại được không ??

chứ nói dài dòng như copy paste , my bad , là không có đọc ... ngoại trừ đó là Lời Kinh thánh , giống như "quote" thì lại là khác
btw .. QX chưa trả lời cho Vân biết .. nếu câu Kinh thánh đó dỡ , thì QX có cách nào đổi cho câu Kinh thánh đó trở thành hay không ??? 


ok , mai nói chuyện tiếp in my limited time  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
0
0
what ??


Vân mới đọc .. thấy nói gì tùm lum cả vậy 

làm ào ào 

rồi có gì PG trong này nữa ???mèn ui ... đi xa xa quá xá quà xa rồi .. đang nói chuyện Chúa Jesus nói về cha mẹ , anh chị em , gánh thập tự giá 

rồi tự nhiên .. bay qua PG


are you trying to impress PG my dear ???


muốn impress PG , thì Vân có cái này chính xác hơn

Kinh thánh nói ... con người được tạo nên từ cát bụi , chết trở về cát bụi

thì PG cũng công nhận Kinh thánh nói đúng 


nói như vậy , nghe còn có lý hơn đó bạn hiền à  Rollin
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply
0
0
Vân coi lại .. mà sao cái này giống post #154 quá vậy 


vậy nó là .. câu Kinh thánh hay


hay nó là .. câu Kinh thánh dỡ 


tại sao nó nằm trong post #154 của thread .....  Những câu Kinh thánh hay


bây giờ QX lại nói nó là câu Kinh thánh dỡ 
hahahahaha ... you need to make up your mind dear  Cheer
Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu ... Hê bơ rơ 13:5  Tulip4
Ví bằng Cha, là Ðấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt .. Giăng 6:44 
Trước tôi trẻ, rày đả già, nhưng chẵng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày ... Thi thiên 37:25  Tulip4


Reply