So this is a war zoommmmmmm
#31
(06-28-2018, 02:59 PM)Chàng Hiu Wrote: Chà ! Ghê hè ?

Coi chừng, còn có "cú đá lỡ làng" 

nữa đó  Rollin Rollin Chay
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#32
(06-28-2018, 03:01 PM)DesertFlower Wrote: Coi chừng, còn có "cú đá lỡ làng" 

nữa đó  Rollin Rollin Chay

Nếu đang mặc váy thì đừng đá nghen, coi chừng lòi butterfly ...

Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#33
(06-28-2018, 03:03 PM)Chàng Hiu Wrote: Nếu đang mặc váy thì đừng đá nghen, coi chừng lòi butterfly ...

Rollin Rollin

Hôm nay DF mặc đồ bay, nên tha hồ Kick3

Cám ơn anh nhắc  :rose4: :face-with-tears-of-joy4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#34
Đá song phi khỏi lòi.
Hello.
Reply
#35
(06-28-2018, 03:06 PM)OneSunday Wrote: Đá song phi khỏi lòi.

2 chân hỏng đất, để sắm đôi cánh đã  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#36
Tui bay Vao nha tao sao khong helloooooo????
Reply
#37
(06-28-2018, 04:27 PM)Odysseusa Wrote: Tui bay Vao nha tao sao khong helloooooo????

rứa răng mi viết không có dấu ?  Tau đọc lòi con ngươi luôn mi Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#38
(06-28-2018, 04:47 PM)DesertFlower Wrote: rứa răng mi viết không có dấu ?  Tau đọc lòi con ngươi luôn mi Rollin

Mi viet nhu vay do
Yu tu hieu di nha
Reply
#39
Tại sao các em lớn rồi mà kêu nhau bang "mi, tau" ốt dột rứa ?

Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
[-] The following 1 user Likes Chàng Hiu's post:
  • Vâng
Reply
#40
(06-28-2018, 05:42 PM)Chàng Hiu Wrote: Tại sao các em lớn rồi mà kêu nhau bang "mi, tau" ốt dột rứa ?

tại Mr. Vâng, ai răng tui rứa  Rollin

(06-28-2018, 05:38 PM)Odysseusa Wrote: Mi viet nhu vay do
Yu tu hieu di nha

you have started a war ! Rollin Rollin

Bay đâu ...chém đứt đầu nó  Rollin Rollin Chay
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#41
(06-28-2018, 06:32 PM)DesertFlower Wrote: tại Mr. Vâng, ai răng tui rứa  Rollin


you have started a war ! Rollin Rollin

Bay đâu ...chém đứt đầu nó  Rollin Rollin Chay

Chem đau okay
Not a big deal
Reply
#42
Cau xin DCT va Duc Me
Cung di voi Chung con 
Nhan dzanh Cha, Con,
Va Thanh Than. Amen
Reply