sao kỳ vậy
#1
Wink 
Mấy hôm trước thì được nhưng hôm nay sao hổng được  Cool
Reply
#2
Chòy ơi, Monica hỏi vậy thì ngay cả Bill cũng trả lời hỏng được chứ huống hồ là lúa.
Reply
#3
(05-29-2018, 11:55 PM)Monica Wrote: Mấy hôm trước thì được nhưng hôm nay sao hổng được  Cool

Tèo ơi, Tí ới ...mau vô trả lời dùm sis Monica.... Biggrin Please :banana.dance: Rollin
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom :rose4:
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
#4
(05-29-2018, 11:55 PM)Monica Wrote: Mấy hôm trước thì được nhưng hôm nay sao hổng được  CoolQuote:Hai Lúa

Chòy ơi, Monica hỏi vậy thì ngay cả Bill cũng trả lời hỏng được chứ huống hồ là lúa.
 

Rollin 

Rollin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. (R. Tagore)
Reply