Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Mỹ Nhân và Ác Quỷ
Hi all,

Bọn mình có thể giúp & chia sẽ cho nhau. Đừng thù nửa anh ấy ơi!

Hug Cheer
Phú quý do Trời
Reply
(06-15-2018, 08:02 PM)TiểuHồLy Wrote: Tiểu HồLy mới vô lại đọc những gì anh posting, nếu có gút mắc vẫn còn trong lòng anh thôi thì qua WAR ROOM mở một thread hoành tráng nói cho ra lẻ với những nhân vật dính liếu liên quang đến vấn đề, anh chịu vậy không??????... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Mày là con nít, tao chuă nói tới mày.
Reply
(06-15-2018, 08:09 PM)hoangphihung Wrote: Mày là con nít, tao chuă nói tới mày.

Theo V đoán anh đi nhậu ở ngoài đời đâu có cái tánh thù hằn này.

ComE on man. Life is short  Hug Cheer
Phú quý do Trời
Reply
Chúng ta nên vui vẽ hoà đồng với nhau. Please Mods
Phú quý do Trời
Reply
(06-15-2018, 08:09 PM)hoangphihung Wrote: Mày là con nít, tao chuă nói tới mày.

Thì THL nào giờ vẫn là con nít dưới mắt anh chị mà....kekekek... Tulip4
Reply
(06-15-2018, 08:22 PM)Vâng Wrote: Chúng ta nên vui vẽ hoà đồng với nhau. Please Mods

BABE úi ùi uiiiiiiiiiiii...giờ tính sao với chị Vâng đây????????... Lol
Reply