Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Bếp Chim Xanh
(03-06-2019, 01:54 AM)quexua Wrote: Hôm nay nhiều món quá ...  Clap  để coi  ...

Tôm xào măng?
Cá nục kho
Cần tây, cà rốt, hủ tiếu xào ?
Canh khổ qua
Xôi cúc / khúc

Good cook CX ..  Thumbs-up4

Sư Quê,
Là tôm xào nấm  Biggrin Lol   ...cònmấy món kia đúng vậy  Thumbs-up4 Cheer Tropical-drink_1f379 Dance Tulip4
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
(03-06-2019, 02:04 AM)OneSunday Wrote: CX quên mí trái ớt hĩm.  Thiếu ớt làm mình cũng nhớ.

Nhà đã hết ớt, đang đi kiếm trái nào cay, toa toa  Biggrin Cheer  thayghet vahidrk1 Lol
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
Mời sư Quê, OS và các bác xơi ... Cheer Dance Dance 

[Image: 53585245_316139065710309_351101606803642...e=5CDBB6D9]


[Image: 53604795_359314071592046_273470043722665...e=5D10C7AB]
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

[-] The following 2 users Like chimxanh's post:
  • Luv2Run, quexua
Reply
(03-10-2019, 06:47 PM)chimxanh Wrote: Sư Quê,
Là tôm xào nấm  Biggrin Lol   ...cònmấy món kia đúng vậy  Thumbs-up4 Cheer Tropical-drink_1f379 Dance Tulip4

Ye .. !   Clap   Không ngờ mình cũng rành món ăn ...  Rollin
Reply
(03-10-2019, 06:51 PM)chimxanh Wrote: Mời sư Quê, OS và các bác xơi ... Cheer Dance Dance 
[Image: 53604795_359314071592046_273470043722665...e=5D10C7AB]

Cái ni bún bò Huế phải khg?  ... Kỳ này có giò heo ..  Yes ... !   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Tô nước màu đỏ trong ngon ... Cởm ơn Chim Xanh ...  Clap
[-] The following 1 user Likes quexua's post:
  • cook1
Reply