Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Bếp Chim Xanh
(12-07-2018, 05:28 PM)chimxanh Wrote: Astonished-face4 vahidrk1 Ohh là la ...bi giờ mới biết sư ông QX có rã tâm ...thấy người đi lạc mà mừng húm ...nổi máu ham ...ăn ….
Giày chiếc này chiếc kia là mô đen mới 2018 đó …. Biggrin Tính ăn nhà hàng soang nào thế ...đi chứ sao không ? Please Tự rưng có người mời đi nhà hàng. ...cần đi liền, hông thôi sợ họ đổi ý, không muốn xài xiền nữa …. Biggrin
Ăn no xong thì là good night nhá …  Lol Rollin

Sư Quê không ngờ CX là một người có tâm hồn ăn  ... à không, phóng khoáng như thế ...  Astonished-face4  CX có chắc không? Suy nghĩ kỹ chưa? Sợ vô tới nhà hàng soang cái bạn đổi ý nói, anh này là ai, tôi không quen biết không có đi chung với anh này. Mấy anh lộn rồi, hỏng phải bạn tui thì chắc chớt quá .  Cho cơ hội si nghĩ lại đó.  Winking-face4
Reply
(12-07-2018, 06:43 PM)Crush Wrote: Astonished-face4 ...thiệt ...

Lol

Mốt mới , mai mốt thấy họ đi đầy đường giống vậy đó. 
Face-with-tears-of-joy4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(12-07-2018, 07:39 PM)quexua Wrote: Sư Quê không ngờ CX là một người có tâm hồn ăn  ... à không, phóng khoáng như thế ...  Astonished-face4  CX có chắc không? Suy nghĩ kỹ chưa? Sợ vô tới nhà hàng soang cái bạn đổi ý nói, anh này là ai, tôi không quen biết không có đi chung với anh này. Mấy anh lộn rồi, hỏng phải bạn tui thì chắc chớt quá .  Cho cơ hội si nghĩ lại đó.  Winking-face4

Uả Chim Xanh đâu rồi ... ??

Hôm thứ 6 chờ CX giả nhời để mình đi ăn nhà hàng soang mà chờ hoài không thấy ?? Bộ bị lạnh cẳng hả??   Làm sư QX đói meo, ...

Nói giởn thôi chứ cho QX xin lổi nhé, không phải CX bị lạnh cẳng mà là chính QX bị cẳng lạnh ... vì mang giày cọc cạch và cũ nên không dám đi với người đẹp!

... sợ bị quuêêê ... 

Thôi để hôm nào quê xưa tìm đôi giày mới và matching shoe thì mình sẽ đi ăn nhà hàng soang rồi mình đi ăn tiệm cafe pastry ăn desert luôn hén ...

Dance Tropical-drink_1f379 Tulip4
Reply
(12-07-2018, 05:38 PM)chimxanh Wrote: Mới nấu xong, tính ăn cơm thì có người mời đi ăn nhà hàng soang ...đành phải cất vô tủ lạnh, mơi ăn ….. Biggrin Biggrin Biggrin  Dance

[Image: 47574225_667106933684056_403851994412666...e=5CA24908]
[Image: 47681927_516804648822502_113156758434113...e=5C687AC2]

Món canh bầu và cá ngừ kho này trông hấp dẫn quá, hôm trước cất tủ lạnh, hôm nay có còn cho ăn ké được hăm ??  Face-with-rolling-eyes4
Reply
(4 hours ago)quexua Wrote: Món canh bầu và cá ngừ kho này trông hấp dẫn quá, hôm trước cất tủ lạnh, hôm nay có còn cho ăn ké được hăm ??  Face-with-rolling-eyes4

Thâu ...thâu … 2 món đó, ni cô, xí nhầm...ma sơ   Biggrin  CX đã xơi tái hết rầu còn đâu...Hôm nay xơi món mới đêyyy sư ông QX  Biggrin Cheer Dance Dance


[Image: 48357110_964332687091554_716077362857168...e=5CAD89A5]


[Image: 48046374_343826539733148_645861694320410...e=5CA5AFB3]

[Image: 48203654_2230488540303608_39219636456338...e=5CA999E7]
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

[-] The following 1 user Likes chimxanh's post:
  • SugarBabe
Reply
(4 hours ago)quexua Wrote: Uả Chim Xanh đâu rồi ... ??

Hôm thứ 6 chờ CX giả nhời để mình đi ăn nhà hàng soang mà chờ hoài không thấy ?? Bộ bị lạnh cẳng hả??   Làm sư QX đói meo, ...

Nói giởn thôi chứ cho QX xin lổi nhé, không phải CX bị lạnh cẳng mà là chính QX bị cẳng lạnh ... vì mang giày cọc cạch và cũ nên không dám đi với người đẹp!

... sợ bị quuêêê ... 

Thôi để hôm nào quê xưa tìm đôi giày mới và matching shoe thì mình sẽ đi ăn nhà hàng soang rồi mình đi ăn tiệm cafe pastry ăn desert luôn hén ...

Dance Tropical-drink_1f379 Tulip4

Uhm...uhm...hình như CX bất ngờ có cuộc hẹn đột xuất cho nên lỡ dịp ăn nhà hàng soang... Astonished-face4 chờ dịp khác nha...nhà mô đen giày...xole QX  vahidrk1 Biggrin Chay Chay Chay
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
(12-07-2018, 06:05 PM)OneSunday Wrote: Sau khi đi ăn nhà hàng năm sao, kế đến ăn tráng miệng mới là chính, phải không QX?

Nay biết OSD thích ăn tráng miệng là món chính  Astonished-face4 Biggrin 78 vahidrk1 Rollin Chay
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
(12-07-2018, 06:48 PM)quexua Wrote: Kỳ này bị bể mánh, gặp bé này lai Korean. Tên hanguk của cổ là An Song Dong ...  :Crying-face4  Rollin

Biggrin Cheer Biggrin Rollin vahidrk1 Chay Chay Chay
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply