Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Sang Mùa
(09-25-2018, 09:11 PM)Phương Vy Wrote: Nhiều lúc lầm càng lớn càng hạnh phúc đấy sis ChimXanh nhỉ?  Wink

At last we are free! Yeah!  Cheer Please Please

CX chưa hiểu sis PV nói gì? Tại sao lầm càng lớn lại là một hạnh phúc? Confused Please Tulip4
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
(09-26-2018, 01:13 AM)quexua Wrote: Oh yeh ...  Bringing sexy back ...!!!   banana-skipping-rope-smiley-emoticon Dance Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Tropical-drink_1f379

Anh QX muốn sao đây? Anh thích sexy sexy hã!??  Rolleyes Đàn ông ai cũng thích vậy sao ấy nhỉ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin vahidrk1 Rollin Chay
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
(09-28-2018, 09:46 AM)chimxanh Wrote: Anh QX muốn sao đây? Anh thích sexy sexy hã!??  Rolleyes  Đàn ông ai cũng thích vậy sao ấy nhỉ???  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin vahidrk1 Rollin Chay

Chim xanh hỏi QX muốn sao, muốn gì đây hả? ... Ý nói là anh Quê Xưa thân phận tị nạn mà đòi hỏi nhiều quá phải không?  Kí đầu là phải rồi ...  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hay là thấy voi còn đòi luôn cả hai bà Trưng chứ gì?

Mèn ơi, quê xưa tui không biết gì hết á .. Thấy cái gì cũng phải đi theo dòi, ủa lộn, theo học hỏi và quan sát xem người ta làm rồi mình mới biết không hà ... Bởi vậy phải đọc truyện này xem anh chàng Mike làm sao rồi mình bắt chước ...

Quê xưa hổng thích sét si đâu ... mà níu có thì cũng chỉ thích chút chút thâu ... Chứ đừng có sexy quá giống như cái cô ở dưới này ... quê sợ ... !   Crying-face4 Rolleyes
Reply
(09-28-2018, 02:18 PM)quexua Wrote: Chim xanh hỏi QX muốn sao, muốn gì đây hả? ... Ý nói là anh Quê Xưa thân phận tị nạn mà đòi hỏi nhiều quá phải không?  Kí đầu là phải rồi ...  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hay là thấy voi còn đòi luôn cả hai bà Trưng chứ gì?

Mèn ơi, quê xưa tui không biết gì hết á .. Thấy cái gì cũng phải đi theo dòi, ủa lộn, theo học hỏi và quan sát xem người ta làm rồi mình mới biết không hà ... Bởi vậy phải đọc truyện này xem anh chàng Mike làm sao rồi mình bắt chước ...

Quê xưa hổng thích sét si đâu ... mà níu có thì cũng chỉ thích chút chút thâu ... Chứ đừng có sexy quá giống như cái cô ở dưới này ... quê sợ ... !   Crying-face4 Rolleyes
Astonished-face4 Biggrin Lol Rollin 78 vahidrk1 Chay
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
Chim Xanh nhảy kiểu này nấu ăn bao nhiêu cũng ốm.
Hello. 
Reply


 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply
(11-18-2018, 11:41 PM)OneSunday Wrote: Chim Xanh nhảy kiểu này nấu ăn bao nhiêu cũng ốm.

78 Heavy-black-heart4 Smiling-face-with-halo4 Innocent Lol
 “Hold everything in your hands lightly, otherwise it hurts when God pries your fingers open.” Corrie ten Boom Rose4
[Image: 440c40a8e7e7ceaa6c35c8f4a1b73ac2.jpg]

Reply