6 Độ Thay Đổi Thế Giới | Phim Tài Liệu Khoa Học Thuyết Minh
#31
Phim khoa học viễn tưởng : Trái đất năm 2100 (thuyết minh)

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#32

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#33
Khoa Học Khám Phá: Sa Mạc Danakil - Nơi Nóng Nhất Hành Tinh (Phần 1)


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif][Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#34
Cám ơn Xí Xọn post những posts này hơi bị hay ... 

Để qx download mấy clip này rãnh lên xe lửa sẽ ngồi coi ...
[-] The following 1 user Likes quexua's post:
  • Xí Xọn
Reply
#35
(05-30-2019, 12:34 AM)quexua Wrote: Cám ơn Xí Xọn post những posts này hơi bị hay ... 

Để qx download mấy clip này rãnh lên xe lửa sẽ ngồi coi ...

Mấy loại video này hay á anh. Cảm ơn anh vô ủng hộ nha anh QX. [Image: penguin.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • quexua
Reply
#36
Khoa Học Khám Phá: Sa Mạc Danakil - Nơi Nóng Nhất Hành Tinh (Phần 2)


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#37
6  Độ Thay Đổi Thế Giới 


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply