Khoa Học Khám Phá: Những Hòn Đảo Hoang Dã Nhất - Caribbean - Phim Tài Liệu Khoa Học
#31
Phim khoa học viễn tưởng : Trái đất năm 2100 (thuyết minh)

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#32

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#33
Khoa Học Khám Phá: Sa Mạc Danakil - Nơi Nóng Nhất Hành Tinh (Phần 1)


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif][Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#34
Cám ơn Xí Xọn post những posts này hơi bị hay ... 

Để qx download mấy clip này rãnh lên xe lửa sẽ ngồi coi ...
[-] The following 1 user Likes quexua's post:
  • Xí Xọn
Reply
#35
(05-30-2019, 12:34 AM)quexua Wrote: Cám ơn Xí Xọn post những posts này hơi bị hay ... 

Để qx download mấy clip này rãnh lên xe lửa sẽ ngồi coi ...

Mấy loại video này hay á anh. Cảm ơn anh vô ủng hộ nha anh QX. [Image: penguin.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • quexua
Reply
#36
Khoa Học Khám Phá: Sa Mạc Danakil - Nơi Nóng Nhất Hành Tinh (Phần 2)


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#37
6  Độ Thay Đổi Thế Giới 


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]
[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#38
Quá trình huấn luyện để bay vào không gian 
| Phim khoa học khám phá vũ trụ (thuyết minh)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]
[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#39
Phim khoa học viễn tưởng : Trái đất năm 2100 (thuyết minh)

[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif][Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#40
Tóm tắt lịch sử hình thành thế giới trong vòng 2 giờ 
(Full HD 1080p + Thuyết minh)[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif][Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#41
Cháy Rừng Amazon Và Tiếng Kêu Cứu Vô Vọng Của Thế Giới[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]
[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#42
Khoa Học Gần Như Chứng Minh Được Vũ Trụ Song Song Tồn Tại[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif][Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • quexua
Reply
#43
300.000 Thiên Hà Ẩn Vừa Được Khám Phá Bởi Các Nhà Khoa Học


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]
[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#44
Khoa Học Khám Phá: Phép Màu Của Đại Dương - Bảy Lục Địa - Bắc Mỹ
[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#45
Khoa Học Khám Phá: Phép Màu Của Đại Dương - Bảy Lục Địa - Châu Phi


[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]

[Image: cheering-clapping-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply