Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Toán học ngôn ngữ của vũ trụ Hình học trong đời sống - Phim Tài Liệu Thuyết Minh
#1
Music 
Tại Sao Chúng Ta Già Đi ?

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

Sunflower_1f33b Sunflower_1f33b Sunflower_1f33b

Reply
#2
Video 
Bên trong Dải Ngân Hà | Phần 1 | Khám phá vũ trụ

Phần IReply
#3
Cảm ơn Mod đưa lên giùm XX nhe?  Bouquet4 Tropical-drink_1f379 10_point
Reply
#4
Bên Trong Giải Ngân Hà

Phần Cuối

Sunflower_1f33b Sunflower_1f33b Sunflower_1f33b


Reply
#5
Hành Trình Đến Tận Cùng Vũ Trụ

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#6
Hố Đen: Quái Vật Giải Ngân Hà

Innocent Innocent Innocent
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#7
VŨ TRỤ ĐANG MỞ RỘNG
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#8
Khoa Học Vũ Trụ: Quĩ Đạo 
Hành Trình Kỳ Diệu Của Trái Đất

Woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f Woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f Woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#9
Sứ Mệnh Khám Phá Sao Thiên Vương 


[Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png] [Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png] [Image: woman-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2640-fe0f.png][Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#10
Cái Chết Của Những Ngôi Sao Khổng Lồ Trong Vũ Trụ
Hypernova, Supernova

[Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: valentine-butterfly-kiss-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif][Image: whistling-smiley-emoticon.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#11
Sao Hỏa có sự sống hay không?

Rose4 Rose4 Rose4
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#12
Khoa học vũ trụ và khám phá - 
Ranh giới tận cùng của vũ trụ (thuyết minh)

[Image: flower-pink-smiley-emoticon-animation.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • anatta
Reply
#13
Khoa học vũ trụ và khám phá
Quá trình hình thành trái đất (thuyết minh)

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]


[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#14
Thiên Thạch thảm họa khủng khiếp đối với Trái Đất - Thuyết minh
[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: whistling-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#15
10 Hành Tinh Bí ẩn và Kỳ Lạ Nhất Trong Vũ Trụ - Có Thể Bạn Chưa Biết


[Image: happy-feet-penguin-smiley-emoticon.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply