GÓP NHẶT HOA THƠM.
0
0
Tham Vọng Càng Lớn Khổ Đau Càng Nhiều - HT. Thích Trí Quảng.


Reply
0
0
Thông báo cùng các bạn vùng lân cận CALI và mọi nơi, từ ngày 4/23/20 đến 4/26/20 , Thiền Viện Diệu Nhân có tổ chức khoá tu thiền 4 ngày (Khoá mùa Xuân ) . Mình có đi dự khoá mùa Thu năm ngoái, rất ích lợi, rất vui.
Reply
0
0
HÉ LỘ lí do hòa thượng Thích Trí Quảng quyết định ĐI TU từ năm sáu tuổi .

https://www.youtube.com/watch?v=em8ThRB_BSw
Reply