Làm sao để đổi giờ cho đúng ?
#1
Làm sao để đổi giờ cho đúng ?

nhKhi mới set up mì

  giờ ýg chúkhô
ngượgươTại sao nó cứ nhảy nguợc về đầu giòng khi mình type nhanh ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#2
(01-06-2018, 10:06 AM)Chàng Hiu Wrote: Làm sao để đổi giờ cho đúng ?

nhKhi mới set up mì

  giờ ýg chúkhô
ngượgươTại sao nó cứ nhảy nguợc về đầu giòng khi mình type nhanh ?

Anh Chàng Hiu viết chữ Việt kiểu gì mà Hải Âu đọc không hiểu gì hết vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#3
(01-06-2018, 10:06 AM)Chàng Hiu Wrote: Làm sao để đổi giờ cho đúng ?

nhKhi mới set up mì

  giờ ýg chúkhô
ngượgươTại sao nó cứ nhảy nguợc về đầu giòng khi mình type nhanh ?

Anh vô user CP

Dưới Your Profile là
Edit Options
Anh vô đó chỉnh giờ lại nha[Image: Screenshot_20180106-102134.png]

Cook1

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#4
(01-06-2018, 10:13 AM)Hải Âu Wrote: Anh Chàng Hiu viết chữ Việt kiểu gì mà Hải Âu đọc không hiểu gì hết vậy? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hải Âu,

Không hiểu sao mổi lần type nhanh thì cursor lại nhảy về giòng, nên nó ra vậy đó, phải type thật chậm thì mới đuợc.

Thí dụ nè:

n i lầu sao mổng hiểKhô
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#5
Cám ơn Cook1
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply