New mod in war room
#1
Bác tcc retire sớm vậy?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Ai là warrior? Ra “chào hàng” nào!
Reply
#2
Thêm 1 em “rớt đài”   Lol
Phú quý do Trời
Reply
#3
(05-02-2018, 12:17 PM)Vâng Wrote: Thêm 1 em “rớt đài”   Lol

Là mod war room mà cải không lại bà vợ nên bị loại   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#4
(05-02-2018, 12:20 PM)TayNinh Wrote: Là mod war room mà cải không lại bà vợ nên bị loại   Rolling-on-the-floor-laughing4

Sợ vợ hay sợ Chúa đây?
Phú quý do Trời
Reply
#5
Nick Warrior aka ThichCaiCo
Reply
#6
(05-02-2018, 12:26 PM)Anh_Điếc Wrote: Nick Warrior aka ThichCaiCo

Vậy là người chưa rớt mà nickname thì rớt.

Chúa Giesu nói thichcaico là không không được  Lol
Phú quý do Trời
Reply
#7
(05-02-2018, 12:20 PM)TayNinh Wrote: Là mod war room mà cải không lại bà vợ nên bị loại   Rolling-on-the-floor-laughing4

làm sao cải qua lại đàn bà ?? :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

xin chia buồn cùng bác TCC ..1 dzo+. 1 chồng tát biển đông cũng cạn đi bác Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#8
(05-02-2018, 12:34 PM)nhatrangdep Wrote: làm sao cải qua lại đàn bà ?? :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

xin chia buồn cùng bác TCC ..1 dzo+. 1 chồng tát biển đông cũng cạn đi bác Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4:

Sao cô NTD biết TCC có hơn 1 vợ hay vậy?  Lol
Phú quý do Trời
Reply
#9
(05-02-2018, 12:34 PM)nhatrangdep Wrote: làm sao cải qua lại đàn bà ?? :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

xin chia buồn cùng bác TCC ..1 dzo+. 1 chồng tát biển đông cũng cạn đi bác Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 :face-with-tears-of-joy4:

...Chậc chậc ... Cách ni không thích hợp với vợ chồng ThichCaiCo mô cưng ơi Biggrin

Vợ thì tát nước trong thuyền ra  ra biển đông vì sợ chìm thuyền
ThichCaiCo thì cứ múc nước biển đông đổ vô thuyền cho thuyền mau đắm :fisted-hand-sign4: 

Liên tục từ năm ni qua năm nớ ... hớ hớ ... Cứ để cho thuyền chìm ThichCaiCo mới biết lể độ
Reply
#10
(05-02-2018, 12:37 PM)Vâng Wrote: Sao cô NTD biết TCC có hơn 1 vợ hay vậy?  Lol

biết chút chút sau vụ scandal tình dục của bác ấy Grinning-face-with-smiling-eyes4 Rollin Rollin

chắc giờ đang bị dzo+. treo giò gùi Rollin
Reply
#11
(05-02-2018, 12:15 PM)TayNinh Wrote: Bác tcc retire sớm vậy?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Ai là warrior? Ra “chào hàng” nào!

Vhsof hàng là chào mô mô? Lol

Mở show chuilon cho quành tráng đi  Please Lol
Reply
#12
(05-02-2018, 12:40 PM)Anh_Điếc Wrote: ...Chậc chậc ... Cách ni không thích hợp với vợ chồng ThichCaiCo mô cưng ơi Biggrin

Vợ thì tát nước trong thuyền ra  ra biển đông vì sợ chìm thuyền
ThichCaiCo thì cứ múc nước biển đông đổ vô thuyền cho thuyền mau đắm :fisted-hand-sign4: 

Liên tục từ năm ni qua năm nớ ... hớ hớ ... Cứ để cho thuyền chìm ThichCaiCo mới biết lể độ

Điếc xelang  Lol

TCC có đức tin mạnh đi trên nước được mà
Phú quý do Trời
Reply
#13
(05-02-2018, 12:48 PM)Vâng Wrote: Điếc xelang  Lol

TCC có đức tin mạnh đi trên nước được mà

ThíchCaiCo chỉ đi trên "mây" thôi cưng Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#14
(05-02-2018, 12:20 PM)TayNinh Wrote: Là mod war room mà cải không lại bà vợ nên bị loại   Rolling-on-the-floor-laughing4

Ảnh thuơng vợ anh


Ko phãi sợ vợ.., Rollin
_______________________________
Sống Sao Cho Thật Thảnh Thơi
Xem Đơì Như Cuộc Dạo Chơi Sơn Hà
~Diêụ Giác~
Reply
#15
(05-02-2018, 12:15 PM)TayNinh Wrote: Bác tcc retire sớm vậy?  Rolling-on-the-floor-laughing4
Ai là warrior? Ra “chào hàng” nào!

TN

Can you come back????
Reply