Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Góc nhỏ của Lúa...
Nhớ rất nhiều, câu chuyện đó 
ngỡ như là ngày hôm qua 
ôi ước ao có một ngày 
được gặp em hỏi chuyện em lần cuối cùng 

vẫn con đường, con đường cũ 
vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa 
mưa vẫn bay như hôm nào 
người ở đâu mình ở đấy bạc mái đầu 

này em hỡi con đường em đi đó 
con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh 
bao gập ghềnh, có làm héo hắt 
có dập tắt mất, nét tươi nhuận nụ cười 

Này em hỡi, con đường em đi đó 
con đường em theo đó 
đúng đấy em ơi 
nếu chúng mình có thành đôi lứa 
chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau 

Nếu không còn được gặp nữa 
giữ cho trọn ân tình xưa 
xin gửi em một lời nguyện 
được bình yên được bình yên về cuối đời


Reply
 Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường
Bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu 
Lên tới thiên đường nhiệm mầu
Thiết tha là như cánh vạc kêu sương Chúa ơi!
Chúa ơi 
Lòng con chân thành dâng, vinh quang Chúa muôn vàn 
Không gian mấy tơ vàng đây cao siêu lễ tôn thờ 
Con khấn xin người thương tình
Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương 
Ban muôn hồng ân

Chúa ơi! bênh vực con luôn, khỏi những quân gian thù 
hằng mưu ác hại con. 
Cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào 
Hồn con mong Chúa dường bao. 

 Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường
Bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu 
Lên tới thiên đường nhiệm mầu
Thiết tha là như cánh vạc kêu sương Chúa ơi!
Chúa ơi 
Lòng con chân thành dâng, vinh quang Chúa muôn vàn 
Không gian mấy tơ vàng đây cao siêu lễ tôn thờ 
Con khấn xin người thương tình
Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương 
Ban muôn hồng ân

Chúa ơi! con hằng trông mong, 
Được ở trong nhà người ngày đêm suốt đời con. 
Lời cầu như trầm hương dâng, 
Ơn thánh Chúa dạt dào dìu con lên tới đỉnh cao.


 Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường
Bay lên tới thiên đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu 
Lên tới thiên đường nhiệm mầu
Thiết tha là như cánh vạc kêu sương Chúa ơi! 
Chúa ơi
Lòng con chân thành dâng, vinh quang Chúa muôn vàn 
Không gian mấy tơ vàng đây cao siêu lễ tôn thờ 
Con khấn xin người thương tình
Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương 
Ban muôn hồng ân

Reply