Cu vâng
#1
0
0
nghe nói mày còn trinh mà làm mod phòng the là sao cu? 
Rollin
Reply
#2
0
0
(04-27-2018, 07:28 PM)TayNinh Wrote: nghe nói mày còn trinh mà làm mod phòng the là sao cu? 
:Rollin
Chứ mày có thấy mấy ông Cha/Sơ làm counselor/therapist cho gia đình của xã hội 

Lol
Reply
#3
0
0
(04-27-2018, 09:01 PM)Vâng Wrote: Chứ mày có thấy mấy ông Cha/Sơ làm counselor/therapist cho gia đình của xã hội 

Lol

Trả lời hay.  Lúc trước đâu trên fb có ông linh mục cũng giản về tình dục cho tín đồ.  Tao Xem mà ngẩm không biết ổng lấy kinh nghiệm đâu ra Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#4
0
0
(04-27-2018, 09:12 PM)TayNinh Wrote: Trả lời hay.  Lúc trước đâu trên fb có ông linh mục cũng giản về tình dục cho tín đồ.  Tao Xem mà ngẩm không biết ổng lấy kinh nghiệm đâu ra Rolling-on-the-floor-laughing4

thanks.

Theo tao nghĩ chắc họ có Đức Chúa Thánh Thần bảo kê đó

Clinking-beer-mugs4
Reply
#5
0
0
(04-27-2018, 07:28 PM)TayNinh Wrote: nghe nói mày còn trinh mà làm mod phòng the là sao cu? 
Rollin

woow .... để học hỏi thêm ..... Thinking-face4
Reply
#6
0
0
(04-28-2018, 08:58 AM)ThennNow Wrote: woow .... để học hỏi thêm ..... Thinking-face4

Hi T,
Mình học  Hug trước tiên đi ha.

Hug Ahhh
Reply
#7
0
0
(04-27-2018, 07:28 PM)TayNinh Wrote: nghe nói mày còn trinh mà làm mod phòng the là sao cu? 
Rollin

Astonished-face4 Chữ trinh chỉ có ngần này
Lỗ tai, lỗ mũi ờ ...hay! Hỏi rằng ...?
Ku Vâng, có nhớ lời răn
Dại khôn chỉ đợi ba năm, 1 giờ  ...?

Biggrin  Cheer  :rolleyes: Confused Rollin  Dance
The worst kind of pain is when you're smiling just to stop the tears from falling ...
Reply
#8
0
0
(04-27-2018, 09:12 PM)TayNinh Wrote: Trả lời hay.  Lúc trước đâu trên fb có ông linh mục cũng giản về tình dục cho tín đồ.  Tao Xem mà ngẩm không biết ổng lấy kinh nghiệm đâu ra Rolling-on-the-floor-laughing4


Chuyện gì mà con chiên hong thỏ thẻ trong phòng riêng với cha nhờ vậy có kinh nghiệm. Còn hong thì mấy cha cũng ngâm cứu mấy cái porn vidéo để biết mà giảng à.
Reply
#9
0
0
(05-03-2018, 10:45 AM)botoanthan Wrote: Chuyện gì mà con chiên hong thỏ thẻ trong phòng riêng với cha nhờ vậy có kinh nghiệm. Còn hong thì mấy cha cũng ngâm cứu mấy cái porn vidéo để biết mà giảng à.

Better ingredients, better pizza. Papa Johns

:ass-kicking2:
Reply
#10
0
0
(05-03-2018, 12:38 PM)Vâng Wrote: Better ingredients, better pizza. Papa Johns

:ass-kicking2:Hỏng phải sao cha nội. Chuyện đực cái thú vật hong ai dạy nó cũng biết, đâu cần mấy cha linh mục chỉ con chiên mới biết.
Reply