Xí mUỘi ơi
#1
Xin em đừng bỏ anh 1 mình .

hic hic hic .:cry:
Một Linh Hồn Tầm Thường 
Một Trái Tim Rực Cháy
Một Thân Xác Đơn Sơ
MỘt Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh 
Một Thời Đả Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#2
Xí muội em ở đâu ?Một Linh Hồn Tầm Thường 
Một Trái Tim Rực Cháy
Một Thân Xác Đơn Sơ
MỘt Giấc Mơ Rộng Lớn
Một Đời Sống Hy Sinh 
Một Thời Đả Quên Mình 
Xin Chúa Ở Cùng Con .
Reply
#3
He/She đã về với Chúa rầu
Phú quý do Trời
Reply
#4
(04-23-2018, 04:57 PM)Vâng Wrote: He/She đã về với Chúa rầu

you are next  Lol
Reply
#5
(04-23-2018, 04:57 PM)Vâng Wrote: He/She đã về với Chúa rầu

Cheer :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :banana.dance: Biggrin Lol Lol Lol
The worst kind of pain is when you're smiling just to stop the tears from falling ...
Reply
#6
(04-23-2018, 04:57 PM)Vâng Wrote: He/She đã về với Chúa rầu

Cheer :banana.dance: banana-skipping-rope-smiley-emoticon :banana.dance: Biggrin Lol Lol Lol
The worst kind of pain is when you're smiling just to stop the tears from falling ...
Reply