Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ - Holy Love Messages
0
0
(07-11-2019, 03:49 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Hello  Hello bạn QX, vâng, vì cuộc sống vất vả bôn ba…Cảm ơn đã hỏi thăm.  Cheer

Chúc QX đạt được điều mình mơ ước (nếu đó phù hợp với Ý Chúa)  Please Innocent

Bạn RMGT và qx có nhiều điểm giống nhau. 

Chúc bạn cũng vậy ...  Rolling-on-the-floor-laughing4 Cheer Innocent
[-] The following 1 user Likes quexua's post:
  • Riêng Một Góc Trời
Reply
0
0
CẢNH BÁO!!! GIỜ ĐÃ ĐẾN!

Phước Lành Khải Huyền của Đức Chúa Cha dành cho các Tông Đồ Thời Cuối, những con cái ước ao tìm thấy và yêu mến, trung thành với Chân Lý Sự Thật, để trở nên sẵn sàng "đổ dầu đầy bình", siêng năng suy gẫm Thánh Kinh hàng ngày & lần hạt Mân Côi, vâng theo sứ điệp Fatima, để nhờ Mẹ Thánh bảo vệ đức tin mỏng dòn của mình, hầu đối mặt với bao thử thách đức tin, trở  nên can đảm kiên trung bền vững gìn giữ đức tin truyền thống, cho dù có phải hy sinh mạng sống vì thế gian và những tà thuyết, ngụy thuyết sai lạc của Nó!


Innocent Heavy-black-heart4 Innocent 

Ngày 17 tháng 11 năm 2019- Dành cho toàn nhân loại

Một lần nữa, tôi (Maureen) nhìn thấy một Ngọn lửa vĩ đại mà tôi đã biết là Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

"Một lần nữa, Cha đến để giúp các con hiểu về sự cần thiết và tầm quan trọng của Phước Lành Khải Huyền của Cha*.

Quỷ Satan đang lừa dối nhiều người, vì Nó đã xâm nhập được vào trái tim của nhiều nhà lãnh đạo ngay cả trong Giáo Hội - và nền chính trị thế giới. - những người đang nắm giữ những vị trí quyền thế mang ảnh hưởng lớn và (lẽ ra phải) đáng được tin cậy.

Từ những vị trí đáng tin cậy thuận lợi này, Nó sẽ làm cho nhiều khía cạnh của Giáo hội và nền chính trị thế giới bị ảnh hưởng. Điều này xảy ra, nguyên nhân chính là do sự hiện diện xấu xa của Nó đã không được người ta nhận ra."

"Vì vậy, Cha phải đến để ban cho các con* Phước Lành Khải Huyền này mỗi tháng một lần. ** Chính ân sủng của Phước Lành này sẽ giúp các con của Cha nhận ra Chân Lý Sự Thật. 

Phước Lành này sẽ giúp cho các con nhìn xa và nhìn rõ hơn về danh tiếng, và thẩm quyền của 1 người lãnh đạo, để các con có thể nhận thức ra được là họ đang cố thuyết phục, dẫn dắt các con đi theo con đường mà họ muốn các con tuân theo.

Chính nhờ Ánh Sáng của Chân Lý Sự Thật từ Phước Lành Khải Huyền này, sẽ giúp cho các con nhận ra những dấu hiệu và những điều kỳ diệu (signs and wonders) do những kẻ này tạo ra."

"(Giờ đây) Khi thời gian trôi qua, thì tầm quan trọng của Phước Lành Khải Huyền này sẽ càng tăng lên."

* Để biết thông tin liên quan đến Phước Lành Khải Huyền, xin vui lòng xem http://www.holylove.org/files/Apocalyptic_Blessing.pdf

** Sứ Điệp ngày 11/04/2019, Phước Lành Khải Huyền tiếp theo sẽ được truyền vào Thứ Hai ngày 18 tháng 11, lúc 7:00 tối. .

Hãy Đọc và Suy Gẫm:

Thư 2 gửi Tín Hữu Thêxalônica, Chương 2: câu 9-12 +
(9) Còn việc tên gian ác xuất hiện là do tác động của Satan, có kèm theo đủ thứ phép mầu, dấu lạ, điềm thiêng, (10) và đủ mọi mưu gian chước dối, nhằm hại những kẻ phải hư mất, vì đã không đón nhận lòng yêu mến chân lý để được cứu độ. (11) Vì thế Thiên Chúa gửi đến một sức mạnh mê hoặc làm cho chúng tin theo sự dối trá; (12) như vậy, tất cả những kẻ không tin sự thật, nhưng ưa thích sự gian ác, thì sẽ bị kết án.

+ - Các câu Kinh Thánh được Chúa Cha yêu cầu đọc và suy gẫm
All Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary
- Tất cả Kinh Thánh được ban cho bởi Trời, đều được người thụ nhân đề cập đến. Như Báo Ignatius , Kinh Thánh - Phiên bản Chuẩn đã được cập nhật - Catholic Edition.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sứ Điệp Tình Yêu Thánh, gốc Anh Ngữ
http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

Innocent Heavy-black-heart4 Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
:rose4:
Reply
0
0
WE HAD  BEEN WARNED!!!

November 19, 2019
Public
Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"I am the Lord your God - Creator of the Universe and of all life that abides therein. Only I can speak to you as I choose to today. The world is on the brink of the Apocalypse. The Antichrist is in the world and stands poised - ready to mount his throne. Many signs and events in the world now are apocalyptic in nature. The world has but one or two more steps to take to pass completely into the Apocalypse."

"Nation after nation will collapse economically, as their main source of revenue fails. Those who do not accept Me as their God will become more influential in the world. All of nature will seem to turn against man. True faith will be more and more persecuted until it is truly a remnant. The Church will survive but on a smaller scale. The spirit of ambition will overtake important leadership, compromising decisions which will affect millions."

"So, you see, there is more deterioration that will occur as the world steps full force into the Apocalypse. This is why My Apocalyptic Blessing* is so important. It assists people in determining the Truth and to obeying only the Truth in the midst of ever-increasing turmoil."

* For information regarding the Apocalyptic Blessing please see http://www.holylove.org/files/Apocalyptic_Blessing.pdf

Read Luke 21:10-11+
Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; there will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences; and there will be terrors and great signs from heaven.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

+ + +

November 20, 2019
Public
Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"Children, when My Apocalyptic Blessing rests upon faith-filled hearts it is a victory in Truth. This Blessing is a weapon against the lies of Satan through which he is trying to take charge of the whole world. Only if you recognize the difference between Truth and Satan's lies can you remain sure-footed along the path of righteousness. This Blessing is My way of supporting those who desire salvation and of pointing out the dangers along the way."

"Once the Apocalyptic Blessing is received, the soul will not easily be led astray by blind obedience without recognition as to where he is being led. He will hold errant authority figures accountable for their actions. He will be able to differentiate between sound leadership and self-seeking, ambitious leadership. Many Truths which are difficult to accept will be accepted."

"Children, I am your support during these difficult times - even frightening times."

* For information regarding the Apocalyptic Blessing please see http://www.holylove.org/files/Apocalyptic_Blessing.pdf

Read 2 Thessalonians 3:1-3+
Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may speed on and triumph, as it did among you, and that we may be delivered from wicked and evil men; for not all have faith. But the Lord is faithful; he will strengthen you and guard you from evil.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

+ + +

November 21, 2019
Feast of The Presentation of the Blessed Virgin Mary

Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"Dear children, once you receive My Apocalyptic Blessing,* you carry it with you the rest of your life. This is one important step in being prepared for the Apocalypse, in the event you are on earth during the unfolding of these events. The subsequent steps of preparation are in the heart of each soul. Be purified in Holy Love, live as true Apostles of Love, always pleasing Me in your thoughts, words and actions."

"Be united in Holy Love and do not oppose each other - live in accord with My Commandments. These steps of preparation seem simple, but in reality, it is very difficult to remain purified in My sight. The souls thus prepared will have less to contend with during the dark days of My Wrath."

"Entrust your hearts to Me now during these times of preparation. Do not vary in your commitment. I, the Lord your God, am keeping a close watch."

* For information regarding the Apocalyptic Blessing please see http://www.holylove.org/files/Apocalyptic_Blessing.pdf

Read Hebrews 12:14+
Strive for peace with all men, and for the holiness without which no one will see the Lord.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

+ + +

November 22, 2019
Public

Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

 "Children, these days are perilous for those who want to persevere in the Faith. Truth is attacked on every front and sin is rarely a consideration. This is the bad fruit of not loving Me enough. Souls, these days, love and respect their own free will more than Me. This is why you do not have peace in the world."

"You can make bold attempts at peace talks, but unless I am a part of these talks, you will fail. Promises are not kept and respected in hearts that do not embrace Holy Love. This is also the reason so many marriages fail."

"Fear My Wrath, but love Me. If you love someone with a sincere heart, you will try to please him. You will have the utmost regard for his wishes. I speak here* today to call souls back into My Arms and away from so much disordered self-love. This alone would stop the world from its collision course with disaster."

* The apparition site of Maranatha Spring and Shrine.

Read Jude 17-23+
But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ; they said to you, "In the last time there will be scoffers, following their own ungodly passions." It is these who set up divisions, worldly people, devoid of the Spirit. But you, beloved, build yourselves up on your most holy faith; pray in the Holy Spirit; keep yourselves in the love of God; wait for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. And convince some, who doubt; save some, by snatching them out of the fire; on some have mercy with fear, hating even the garment spotted by the flesh.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

+ + +

November 23, 2019
Public
Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"Children, once again, I tell you, your journey on earth must have one focus - that being earning your place in Heaven. I have come to confide many things to you, but this is the most important. If you focus on your Heavenly reward, all things will fall into place. If whole nations would live according to this Message, the future of the world would be changed forever. Motives in hearts would adjust to please Me in all ways. There would be no more rivalry or selfish use of the world's goods."

"Goals would be in accord with My Will. Furthermore, My Will would be accepted with the respect it deserves. Politics would, once again, be honest and fair. Attacking personalities would never be an issue. All life would be respected from conception to natural death. Sin would be recognized for what it is."

"This is how it will be in the New Jerusalem. Everyone will have one purpose only - to earn a high place in Heaven."

Read Galatians 6:7-10+
Do not be deceived; God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption; but he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we do not lose heart. So then, as we have opportunity, let us do good to all men, and especially to those who are of the household of faith.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

+ + +

November 24, 2019
Public
Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"My children, each one of you receives during his lifetime all the graces needed to reach Eternal Paradise. It is the soul's response to the very small graces that brings him greater, more important, graces. Grace builds upon grace. Of course, the greatest grace of all is acceptance of the Truth. With this acceptance, comes belief in My Commandments. The soul must believe in My Commandments in order to obey them."

"Surrender to the Truth is the key that opens the door to personal holiness and salvation. If the soul truly surrenders to the Truth, he will love Me with his whole heart. In order to travel to any foreign land, you need a passport. I remind you, once again, today, that your passport to Heaven is love of Me above all else and love of neighbor as self. Through a life in this Holy Love, Heaven is yours."

"When you believe in Me, you also trust in Me. Trust that I continually offer salvific grace to the most hardened of sinners. To Me, nothing is impossible."

Read Romans 2:6-8+
For he will render to every man according to his works: to those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life; but for those who are factious and do not obey the truth, but obey wickedness, there will be wrath and fury.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

+ + +

November 24, 2019
Public
Jesus says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"I tell you, solemnly, the most important moment in anyone's life is the present moment. It is in that moment the soul chooses to be holy - not to sin and to please Me, or he chooses error - sin - and to please himself above love of Me."

"Free will is such a great gift, but is often abused through disordered self-love. Yet, until the soul takes his last breath, free will governs the soul's eternal destiny."

+ + +

November 25, 2019
Public
Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"Children, I wish to speak to you today about obedience - perhaps a touchy subject. There is obedience which I dictate - obedience to My Commandments. There is obedience to all civil law. These types of obedience must be blind obedience - that is without scrutiny. But some forms of obedience must, of necessity, be challenged. Case in point is obedience to authorities who opposed this Mission* before it even began to bloom. Had this Messenger** blindly obeyed, millions of prayers would have been left unsaid. Innocent lives would have been lost in the womb. Many Truths would have never been exposed."

"This is why I continue to say to you, you must pay heed to the consequences of your obedience or disobedience, for this is the age of Satan's confusion. He uses seemingly good, to attain his nasty purposes. Obedience has and continues to be at times a form of control. You must pray for discernment as to who and what to obey. Too often, Satan gains control of situations, people and institutions through blind obedience."

* The ecumenical Mission of Holy and Divine Love at Maranatha Spring and Shrine.

** Maureen Sweeney-Kyle.
Read 1 Peter 1:22+
Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere love of the brethren, love one another earnestly from the heart.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

+ + +

November 26, 2019
Public
Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

"As the holiday of Thanksgiving approaches in your country,* I tell you, solemnly, that your nation, for the most part, does not know how to be thankful. They see all their advances in technology, in medicine and in a stabilization of the economy as the result of their own ingenuity. Thanksgiving is about giving thanks to Me - the Lord and Creator of all."

"No nation - no person - can prosper outside of My Provision. Everything is given and allowed through My generosity. Appease My Paternal Heart by acknowledging My Loving Provision. In Heaven, the angels and the saints celebrate this holiday always, not just once a year. They see how everything is dependent upon My Divine Will. They acknowledge with what love I provide every need great or small for all My children."

"To live in such a way, brings greater blessings upon the soul and the world in general. Prepare for the holiday ahead with a generous heart full of thanks for My Provision. I see your every need - spiritual, physical and emotional. My generosity will not be outdone."

* U.S.A.
Read 1 John 3:21-22+
Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God; and we receive from him whatever we ask, because we keep his commandments and do what pleases him.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by
the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

LINK: http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

Innocent Innocent Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
:rose4:
Reply
0
0
LATEST HOLY LOVE MESSAGES

http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom

Innocent Innocent Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
:rose4:
Reply
0
0
XIN ANH CHỊ EM ĐỪNG QUÊN ĐỌC, SUY GẪM SỰ CHỈ DẠY TUYỆT VỜI TRONG CÁC SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH HOLY LOVE MESSAGES, LÀ KIM CHỈ NAM CHO MỖI NGƯỜI CHÚNG TA BƯỚC THEO CHÂN CHÚA, ĐỂ KHỎI ĐI LẠC VÀO CÁM DỖ CỦA TÀ GIÁO, MODERNISM THỜI NAY !!!

http://holylove.org/messages_by_year.php#bottom

Messages

January 12, 2020
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

 "The purpose of My Messages* to the world is to expose evil and to reveal good - the path of righteousness. Once the soul knows this, the soul has the obligation to choose good over evil. These days, too many do not give heed to what path they are following. Their choices in thought, word and deed are what pleases themselves with no regard for pleasing Me."

"Every soul will be judged not on what they acquired in the world - possessions, status or power - but on their efforts in obeying My Commandments. My Commandments never condoned sex for pleasure only, but sex for procreation between a husband and wife. I never said I would create life in the womb that you could destroy according to a free-will choice. The whole issue of respect for life carries with it the obligation to avoid war and terrorism. The direction man chooses to take determines not only his eternity, but the future of the world. Reading these Messages requires two things - a change in personal lifestyle in an effort to come closer to Me, and a duty to propagate these Messages."

* The Messages of Holy and Divine Love at Maranatha Spring and Shrine given to the American Visionary, Maureen Sweeney-Kyle in North Ridgeville, Ohio.

Read Galatians 6:7-10+

Do not be deceived; God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption; but he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. And let us not grow weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we do not lose heart. So then, as we have opportunity, let us do good to all men, and especially to those who are of the household of faith.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)

Innocent Innocent Innocent
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
:rose4:
Reply
0
0
SỨ ĐIỆP TÌNH YÊU THÁNH TÂM TỪ PHỤ - HOLY LOVE MESSAGES

January 13, 2020
Public


Once again, I (Maureen) see a Great Flame that I have come to know as the Heart of God the Father. He says:

 "Children, when you pray for the conversion of a soul, please remember every soul is given an opportunity - a grace-filled moment - in which he can convert. By conversion, I mean the soul makes Me the center of his life. His heart is focused on loving Me and pleasing Me. Such souls do not allow anyone or anything to become more important to them than their relationship with Me. This is the reason for each one's existence on earth and why I create every soul."

"All of this is lost on the worldly concerns of everyday life if the soul allows it. Souls must look for Me in every cross, as well as, every victory of life. I never leave a soul abandoned to the wiles of Satan. It is the soul himself who abandons Me and listens to the wrong spirits - the spirits of destruction. If you knew the plight of souls who follow the wrong path, you would never leave My Embrace."

"I embrace those who love Me, and consequently, trust Me. I never abandon them, but always inspire their thoughts, words and actions. I always try to reach the souls who do not love Me. I offer them circumstances and situations to change their ways. Often, these circumstances intertwine with other souls - the influence of which is My Will."
"Allow the grace of this Message to bring you deeper into My Embrace."

Read Psalm 5:11-12+
But let all who take refuge in thee rejoice let them ever sing for joy; and do thou defend them, that those who love thy name may exult in thee. For thou dost bless the righteous, O Lord; thou dost cover him with favor as with a shield.

+ Scripture verses asked to be read by God the Father. (Please note: all Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary. Ignatius Press - Holy Bible - Revised Standard Version - Second Catholic Edition.)


Ngày 13 tháng 1 năm 2020 - Dành cho toàn nhân loại

Một lần nữa, tôi (Maureen) nhìn thấy một Ngọn lửa vĩ đại mà tôi đã biết là Trái tim của Đức Chúa Cha. Ngài nói:

"Hỡi các con, khi các con cầu nguyện cho việc ăn năn sám hối của một linh hồn, xin hãy nhớ rằng mọi linh hồn đều được Cha trao một cơ hội - một khoảnh khắc đầy ân sủng - trong đó anh ta có thể sám hối ăn năn trở về. Bằng cách biến đổi chính bản thân mình, ý Cha là linh hồn ấy hãy lấy Cha thành trung tâm của anh ấy cuộc sống của mình. Trái tim anh ta hãy tập trung vào việc yêu thương Cha và làm hài lòng Cha. Những linh hồn như vậy không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì trở nên quan trọng hơn đối với họ so với mối quan hệ của họ với Cha. Đây là lý do cho sự tồn tại của mỗi người trên trái đất và tại sao Ta tạo ra mọi linh hồn. "

"Tất cả những điều này thì bị đánh mất đi trong các mối quan tâm trần tục của cuộc sống hàng ngày nếu linh hồn cho phép mình chạy theo những điều đó. Các linh hồn phải tìm kiếm Ta trong mọi thập tự giá (mọi khó khăn, đau khổ, nghịch cảnh...), cũng như mọi chiến thắng của cuộc sống. Ta không bao giờ để một linh hồn bị bỏ rơi trong mọi cạm bẫy cám dỗ của Satan. Chỉ là do chính linh hồn bỏ rơi Cha, và lắng nghe theo những linh hồn sai lầm - những linh hồn hủy diệt. Nếu các con biết được hoàn cảnh của những linh hồn đi theo con đường sai lầm, thì các con sẽ không bao giờ muốn xa rời khỏi Lòng Thương Xót Ủ Ấp của Cha."

"Cha ôm ấp, bảo vệ, và gìn giữ những người yêu mến Cha, và nhờ yêu mến Cha, các con sẽ nên trọn vẹn tin tưởng, tín thác vào Cha. Cha không bao giờ bỏ rơi các con, nhưng luôn truyền cảm hứng cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của các con. Cha luôn cố gắng tiếp cận những linh hồn không yêu Cha. Và đề nghị họ thay đổi hoàn cảnh, khi Cha tạo ra những hoàn cảnh để đánh động họ sám hối ăn năn theo cách của họ. Thông thường, những hoàn cảnh này đan xen với những linh hồn khác - ảnh hưởng của tất cả những điều ấy là do Ý Chí của Cha. "

"Vậy các con hãy cho phép ân sủng của Thông Điệp này đưa các con tiến vào sâu hơn trong Lòng Thương Xót Ủ Ấp của Cha."

Hãy Đọc Thi Thiên (Thánh Vịnh) 5: 11-12 +

(12) Còn những người trú ẩn bên Chúa,
Ước chi họ đều được hỷ hoan
Và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
Nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui


+ + - Các câu Kinh Thánh được Chúa Cha yêu cầu đọc và suy gẫm
All Scripture given by Heaven refers to the Bible used by the visionary
- Tất cả Kinh Thánh được ban cho bởi Trời, đều được người thụ nhân đề cập đến. Như Báo Ignatius , Kinh Thánh - Phiên bản Chuẩn đã được cập nhật - Catholic Edition.


Innocent Innocent Innocent 

http://www.holylove.org/messages_by_year.php#bottom
[Image: 26553355_1786173724788182_1444586039_n.jpg]

Tình yêu tâm đạo nhu hòa
Bước qua vị kỷ mong ta về Trời  
Trần gian ngày tháng rong chơi
Học kinh, nghe kệ từng lời nhớ, quên?
:rose4:
Reply