Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Phòng Hát Cho Nhau Nghe.....
(11-14-2018, 12:05 AM)BK9nuc Wrote: Diem Xua

https://soundcloud.com/user-124097487/di...-gaubong78

very nice .... super nice ... lời nhạc và tiếng hát ... bravoooooooooo Clap Clap cô Gaubong là ai ? khi cô ta kéo dài chữ " đá " trong " Làm sao em biết bia đá không đau ... " nghe khá lắm .... Thumbs-up4
Everything I do , I do it for you ...
Reply