ACE test typing Vietnamese dùm nhe
#1
Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Thumbs-up4 Thumbs-up4   ................................

Nhớ coi thumbnail ...

   
____________________________
Con thấy hồn như cuốn mảnh chiều thu
Nhớ Cha Mẹ êm đềm dòng sông chảy
Biết làm sao được trông, được tìm lại
Ánh sắc ngời phủ trải của trăng son!
Nguyễn Thành Sáng

Reply
#2
It works well on my computer....bravo BĐH!.... Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4
Từ vô thỉ Muội lần về hiện kiếp
 Để gặp Huynh nối tiếp nghĩa ân tình 
Reply
#3
(01-01-2018, 01:55 AM)Người Đưa Tin Wrote: Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4 Thumbs-up4 Thumbs-up4   ................................

Nhớ coi thumbnail ...

Thế này thì hay quá.  

Cảm ơn bạn NDT

Thân mến

NR  Cheer
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
                    Admire AdmireReply
#4
Mình xài chu có chu không. Rolling-on-the-floor-laughing4

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply