Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Mắt Một Mí Nhỏ Trang Điểm Thế Nào Cho Đẹp
#1
CÁCH KẺ LÔNG MÀY "ĐẸP NHƯ KHẮC" |Mai Li Beauty   

[Image: 2uge4p4.gif][Image: 2uge4p4.gif][Image: 2uge4p4.gif]
Rose4 Rose4 Rose4
[-] The following 2 users Like Xí Xọn's post:
  • Gracie, TanThu
Reply
#2
Hướng dẫn Trang Điểm Ngây Thơ Nhẹ Nhàng Tự Nhiên

:face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4: :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5[-] The following 2 users Like Xí Xọn's post:
  • Gracie, TanThu
Reply
#3
Những Lỗi Make Up Nên Tránh

Dancer_4 Dancer_4 Dancer_4

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 2 users Like Xí Xọn's post:
  • SugarBabe, TanThu
Reply
#4
Hướng dẫn Tự Gắn Mi Giả Thật Dễ và Chắc Chắn - How To Apply False Lashes

[Image: rose.gif]


[Image: rose.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#5
Mắt Một Mí Nhỏ Trang Điểm Thế Nào Cho Đẹp


[Image: rose.gif][Image: rose.gif]

[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
[-] The following 1 user Likes Xí Xọn's post:
  • Gracie
Reply
#6
Nhiều ng một mí nhìn rất có duyên Heavy-black-heart4
Mấy cái links này hay Clap
Cám ơn sis XX chia sẽ Cheer  Tulip4
It’s okay to fail multiple times; all I need is one opportunity to succeed.
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • Xí Xọn
Reply