Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh audio
#16


Reply
#17


Reply
#18


Reply
#19
Bao nhiêu tập lận anh TN ?, em có thể lần theo những anh posted coi tiếp, cám ơn anh rất nhiều.
Reply
#20
(03-09-2018, 10:20 PM)TeaOla Wrote: Bao nhiêu tập lận anh TN ?, em có thể lần theo những anh posted coi tiếp, cám ơn anh rất nhiều.

Xong rồi đó em. Tổng cộng 5 tập
Reply
#21
(03-09-2018, 10:21 PM)TayNinh Wrote: Xong rồi đó em. Tổng cộng 5 tập
Vậy ngắn em coi được, cám ơn a.TN. Thumbs-up4
Reply
#22
(03-09-2018, 10:26 PM)TeaOla Wrote: Vậy ngắn em coi được, cám ơn a.TN. Thumbs-up4

Ờ em xem đi. Phim hay, tác phảm này của cụ HBC kết thúc có hậu.
Phim ra 20 năm rồi.  Hồi xưa YouTube chỉ cho upload vài phút mỗi clip. Nên anh phải dowload từng clip xuống máy computer rồi dùng software nối lại, copy ra DVD cho cả nhà xem. Giờ dzễ quá. TV có WiFi và YouTube app luôn, xem trực tiếp khỏi dl gì ráo trội
Reply
#23
(03-09-2018, 10:34 PM)TayNinh Wrote: Ờ em xem đi. Phim hay, tác phảm này của cụ HBC kết thúc có hậu.
Phim ra 20 năm rồi.  Hồi xưa YouTube chỉ cho upload vài phút mỗi clip. Nên anh phải dowload từng clip xuống máy computer rồi dùng software nối lại, copy ra DVD cho cả nhà xem. Giờ dzễ quá. TV có WiFi và YouTube app luôn, xem trực tiếp khỏi dl gì ráo trội

Ninh Cát Đen Thui ơi, phim của Hồ Biểu Chánh hình như rất ít phải hong cưng ? Anh Điếc thấy hầu hết toàn là truyện audio thôi .
Cưng làm ơn đi sưu tầm hết tất cả phim của Hồ Biểu Chánh về gom lại trong Vb dùm Anh Điếc đi (phim only)  Cheer
Reply
#24
(03-09-2018, 10:54 PM)Anh_Điếc Wrote: Ninh Cát Đen Thui ơi, phim của Hồ Biểu Chánh hình như rất ít phải hong cưng ? Anh Điếc thấy hầu hết toàn là truyện audio thôi .
Cưng làm ơn đi sưu tầm hết tất cả phim của Hồ Biểu Chánh về gom lại trong Vb dùm Anh Điếc đi (phim only)  Cheer

Cũng được vài bộ đó a điếc. Như con nhà nghèo, chủ tàu kim quy,
Nợ đời, khóc thầm,...
Anh xem bộ con nhà nghèo trên đi.  Mai rãnh tui post tiếp.
Reply
#25
(03-09-2018, 11:07 PM)TayNinh Wrote: Cũng được vài bộ đó a điếc. Như con nhà nghèo, chủ tàu kim quy,
Nợ đời, khóc thầm,...
Anh xem bộ con nhà nghèo trên đi.  Mai rãnh tui post tiếp.

Coi phim này xong lâu rồi, hay lắm nên mới nhờ cưng tìm thêm đó mà Cheer
Reply
#26

Reply
#27
phim tơ hồng vương vấn.

“Huyện đường mãn nha môn bất mãn
Bìm bìm leo thúi địt cũng leo
Chi chi cũng kiếp thằng tèo
Được thời hống hách, nghiên nghèo ai thương”Reply
#28
“xá sanh nhi thủ nghĩa”
Xem tới tập 12


Reply
#29
(03-09-2018, 10:34 PM)TayNinh Wrote: Ờ em xem đi. Phim hay, tác phảm này của cụ HBC kết thúc có hậu.
Phim ra 20 năm rồi.  Hồi xưa YouTube chỉ cho upload vài phút mỗi clip. Nên anh phải dowload từng clip xuống máy computer rồi dùng software nối lại, copy ra DVD cho cả nhà xem. Giờ dzễ quá. TV có WiFi và YouTube app luôn, xem trực tiếp khỏi dl gì ráo trội
Em coi phần 1, cái cảnh người thụ động không biết tranh đấu, mạnh mẽ ..thấy mà tức  Fight :p.
Reply
#30
(03-31-2018, 11:22 AM)TeaOla Wrote: Em coi phần 1, cái cảnh người thụ động không biết tranh đấu, mạnh mẽ ..thấy mà tức  Fight :p.

Tea ơi : danh từ " thụ động " và danh từ " tranh đấu " .... không đi đôi nhau Wink
Be Safe and Be Healthy , Everyone ... Cheer  

Reply