Tìm bạn gái
#76
(03-24-2018, 03:23 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Tội nghiệp XM  Cheer

Nếu đau khổ hơn Phật Bà luôn thì tội nghiệp thiệt.  .  Nhung mà cũng thấy vui là Vietbest hên quá có Phật ghé chơi. :78: :78:
Reply
#77
(03-24-2018, 03:34 PM)Mong manh Wrote: Nếu đau khổ hơn Phật Bà luôn thì tội nghiệp thiệt.  .  Nhung mà cũng thấy vui là Vietbest hên quá có Phật ghé chơi. :78: :78:

Tui thấy tội nghiệp XM và những người theo Thanh Hải. XM là người thông minh đầy hiểu biết lại cứ bay lơ lửng nhờ ơn bà TH. So sad! Tìm ko ra icon khóc.
Thôi tặng XM  :rose4:
Reply
#78
(03-24-2018, 03:34 PM)Mong manh Wrote: Nếu đau khổ hơn Phật Bà luôn thì tội nghiệp thiệt.  .  Nhung mà cũng thấy vui là Vietbest hên quá có Phật ghé chơi. :78: :78:

Chính xác hiện tại chỉ là Chư Thiên Cõi Trời, địa vị này so với địa vị Phật thì thua xa nhưng cũng an ủi là còn trên nhiều ... triệu ... người. Gọi đúng là : Hên quá xá vì Vietbest có một vị Chư Thiên Cõi Trời ghé thăm. Phước đức này chừng một ngàn năm mới có một lần.
Reply
#79
(03-24-2018, 04:09 PM)ximuoi Wrote: Chính xác hiện tại chỉ là Chư Thiên Cõi Trời, địa vị này so với địa vị Phật thì thua xa nhưng cũng an ủi là còn trên nhiều ... triệu ... người. Gọi đúng là : Hên quá xá vì Vietbest có một vị Chư Thiên Cõi Trời ghé thăm. Phước đức này chừng một ngàn năm mới có một lần.

Bữa nay quên uống thuốc đặc trị bịnh tửng, sau khi uống nước tắm của bà Ching Hai rồi hử tinhoi2  Confused Biggrin Nổ banh nhà lồng luôn hén  Rollin
The worst kind of pain is when you're smiling just to stop the tears from falling ...
Reply
#80
(03-24-2018, 09:51 PM)dzuicuoi Wrote: Bữa nay quên uống thuốc đặc trị bịnh tửng, sau khi uống nước tắm của bà Ching Hai rồi hử tinhoi2  Confused Biggrin Nổ banh nhà lồng luôn hén  Rollin

Ximuoi cũng không biết tại sao các anh chị là người có hiểu biết mà cứ hiểu lầm Sư Phụ của Ximuoi hoài. Có cần Ximuoi giải thích cho hay không, nếu cần các anh chị muốn hỏi gì về Sư Phụ Ximuoi cũng được. Trò giỏi thì thầy phải hay. Có thế mà cũng không nhìn ra.
Reply