Hi Guest, if you are reading this then it means you are not registered to the forum.
Click "Register" link above, and enjoy all the new features of our forum!


Free Resume Proofreading and Editing
#16
(Yesterday, 09:40 PM)guest1221 Wrote:những bài Tea thích và biên ra trong VB trong thời gian ngắn vừa qua , có một " theme " to it ... đúng kg ? anh có cảm giác vậy .... hay là anh " over - analyze "  ? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Good morning a.K

 Biggrin Biggrin
chắc tại trời bên đây lạnh nên em thích nghe nhạc tình cảm lâm ly một chút Biggrin
Reply