Đạn bại não,
#61
(2022-08-11, 09:13 PM)Ech Wrote: Mày đúng là bại não Becuoi

Hihi,
cưng thiếu sáng tạo.
Động não suy nghĩ cái khác đi cưng.
See-through me in you
Reply
#62
(2022-08-11, 09:35 PM)Tiểu Tà Wrote:
Hihi,
cưng thiếu sáng tạo.
Động não suy nghĩ cái khác đi cưng.

Biết nói sao giờ, ai nói gì mày cũng tin, chuyện không hề có logic vậy mà mày cũng tin được thì không bại não thì là gi? Shy Ở đây còn có Tea có Sugarbabe, thậm chí ngay cả Guest1221 cũng biết tao không hề dính líu gì đến cái site VB này.
"Con người ta thường chỉ đặc biệt quan tâm đến thứ mình yêu thích, thế nên người khác có yêu bạn hay không, bạn tự mình rõ nhất." ST
Reply
#63
(2022-08-11, 09:41 PM)Ech Wrote: Biết nói sao giờ, ai nói gì mày cũng tin, chuyện không hề có logic vậy mà mày cũng tin được thì không bại não thì là gi? Shy Ở đây còn có Tea có Sugarbabe, thậm chí ngay cả Guest1221 cũng biết tao không hề dính líu gì đến cái site VB này.

Hihi,


Bấy lâu nay cưng thường chơi dơ chơi bẩn,
dù có xuống hoàng tuyền cũng chẵng có được mấy ai tin cưng.
See-through me in you
Reply